Bài giảng môn học Đại số 7 - Bài học 1: Khái niệm về biểu thức đại số

Xét bài toán: Viết biểu thức biểu thị chu vi hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp là 5(cm) và a(cm)

thay thế cho một số nào đó. Biểu thức như thế được gọi là biểu thức đại số.

viết biểu thức biểu thị diện tích của các hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 2(cm)

Nếu gọi chiều rộng của hình chữ nhật là b(cm) khi đó chiều dài hình chữ nhật là bao nhiêu?

 

ppt8 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 7 - Bài học 1: Khái niệm về biểu thức đại số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GiỜ LỚP 7/7 CHÀO CÁC EM HỌC SINHBÀI DẠYKHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐTIẾT GIÁO VIÊN: HỒ SỸ ĐÔNGBÀI 1:KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ1) Nhắc lại về biểu thứcTa đã biết các số nối với nhau bởi dấu các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa) làm thành một biểu thức sốLà các biểu thức số.Em hãy cho thêm vài ví dụ về biểu thức số?Ví dụ:a) 5+3-2b) 12:6.2c) 153.47d) 4.32-5.6e) 12(2+5)?1 Hãy viết biểu thức số biểu thị diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3(cm) và chiều dài hơn chiều rộng 2(cm)3 cm3 cm2 cm3.(3+2) (	 ).2BÀI 1:KHÁI NIỆM VỀ BiỂU THỨC ĐẠI SỐ1) Nhắc lại về biểu thứcLà các biểu thức số.Ví dụ:a) 5+3-2b) 12:6.2c) 153.47d) 4.32-5.6e) 12(2+5)2) Khái niệm về biểu thức đại sốXét bài toán: Viết biểu thức biểu thị chu vi hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp là 5(cm) và a(cm)Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm thế nào? Hãy viết biểu thức tính chu vi hình chữ nhật ?5cma(cm)5+aTrong biểu thức (5+a).2 chữ a thay thế cho một số nào đó. Biểu thức như thế được gọi là biểu thức đại số. Là biểu thức đại số?2 viết biểu thức biểu thị diện tích của các hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 2(cm)Nếu gọi chiều rộng của hình chữ nhật là b(cm) khi đó chiều dài hình chữ nhật là bao nhiêu?b(cm)b(cm) +2(cm)Hãy viết biểu thức đại số biểu thị diện tích hình chữ nhật có chiều rộng b(cm và chiều dài b+2 (cm)b.(b+2)BÀI 1:KHÁI NIỆM VỀ BiỂU THỨC ĐẠI SỐ1) Nhắc lại về biểu thứcLà các biểu thức số.b) 12:6.2c) 153.47d) 4.32-5.6e) 12(2+5)Vậy thế nào là biểu thức đại số?Những biểu thức đại số mà trong đó ngoài các số, các kí hiệu phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa người ta gọi là những biểu thức đại số(5+a).2BÀI 1:KHÁI NIỆM VỀ BiỂU THỨC ĐẠI SỐ1) Nhắc lại về biểu thứcLà các biểu thức số.a) 12:6.2b) 153.47c) 4.32-5.6e) 12(2+5)2) Khái niệm về biểu thức đại sốb.(b+2)Là biểu thức đại sốEm hãy cho thêm vài ví dụ về biểu thức đại số? Để cho gọn, khi viết các biểu thức đại số, người ta không viết dấu nhân giữa các chữ, cũng như giữa số và chữVí dụ:x . y viết xy4 . x viết 4x?3 Viết biểu thức đại số biểu thị:a) Quãng đường đi được sau x(h) của một ô tô đi với vận tốc 30 km/h?Muốn tính quãng đường khi biết thời gian và vận tốc ta làm thế nào? Thời gian ô tô đi hết quãng đường là bao nhiêu? Với vận tốc bao nhiêu?Hãy viết biểu thức?30xTổng quãng đường đi được của một người, biết rằng người đó đi bộ trong x(h) với vận tốc 5km/h và sau đó đi ô tô trong y(h) với vận tốc 35km/hĐi bộĐi ô tôHãy viết quãng đường người đó đi bộ?5 . xHãy viết quãng đường người đó đi ô tô?35yHãy viết tổng quãng đường người đó đi bộ và đi ô tô?5 . x+35y(5+a).2BÀI 1:KHÁI NIỆM VỀ BiỂU THỨC ĐẠI SỐ1) Nhắc lại về biểu thứcLà các biểu thức số.a) 12:6.2b) 153.47c) 4.32-5.6d) 12(2+5)2) Khái niệm về biểu thức đại sốb.(b+2)Là biểu thức đại sốHãy nêu các tính chất, quy tắc phép toán trên các số?Chú ý:- Trong biểu thức đại số, vì chữ đại diện cho số nên khi thực hiện các phép toán trên chữ ta có thể áp dụng các tính chất, quy tắc như trên các số.Ví dụ:x + y = y + x x y = y x (x+y)+z = x+(y+z) (xy)z = x(yz) x(y+z) = xy + xz - (x+y-z) = -x-y+z Bài tập củng cốBài 1 trang 26Hãy viết các biểu thức đại số biểu thị:a) Tổng của x và ya) x + yb) Tích của x và yb) xyb) Tích của tổng x và y với hiệu của x và yc) (x + y)(x – y)Bài 2 trang 26Hãy nối các ý 1), 2), 3), 4), 5) với a), b), c), d), e) sao cho chúng có cùng ý nghĩa (chẳng hạn như nối ý 1) với e)1)x - y2)5y3)xy4)10 + x5)(x+y)(x-y)a)Tích của x và yb)Tích của 5 và yc)Tổng của 10 và xd)Tích của tổng x và y với hiệu của x và ye)Hiệu của x và yCủng cố hướng dẫn họcQua bài học này các em cần nắm được thế nào là biểu thức đại số. Trong biểu thức đại số các chữ có thể đại diện cho một số tùy ý nào đó. Các chữ như vậy là biến số (gọi tắt là biến).Về nhà làm các bài tập: 2 ; 4; 5 trang 26 – 27 SGKCHÀO TẠM BỆT CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

File đính kèm:

  • pptkhai_niem_bieu_thuc_dai_so.ppt