Bài giảng môn học Đại số 7 - Các phép toán về số hữu tỉ

1. Cộng, trừ số hữu tỉ

2. Nhân, chia số hữu tỉ

 

ppt30 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 138 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn học Đại số 7 - Các phép toán về số hữu tỉ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
CÁC PHÉP TOÁNVỀ SỐ HỮU TỈÔN TẬPLớp 71. Cộng, trừ số hữu tỉ2. Nhân, chia số hữu tỉ1. Cộng, trừ số hữu tỉ2. Nhân, chia số hữu tỉ1. Cộng, trừ số hữu tỉambm+=ambm+1. Cộng, trừ số hữu tỉambm+=ambm+1. Cộng, trừ số hữu tỉambm-=ambm-1. Cộng, trừ số hữu tỉambm-=ambm-1. Cộng, trừ số hữu tỉam-bm+=am-bm+1. Cộng, trừ số hữu tỉam-bm+=am-bm+( )1. Cộng, trừ số hữu tỉam-bm+=a bm-1. Cộng, trừ số hữu tỉam-bm-=am-bm-1. Cộng, trừ số hữu tỉam-bm-=am-bm-( )1. Cộng, trừ số hữu tỉam-bm-=a bm+1. Cộng, trừ số hữu tỉambm+=a bm+ambm-=a bm-am-bm+=a bm-am-bm-=a bm+1. Cộng, trừ số hữu tỉ2. Nhân, chia số hữu tỉ2. Nhân, chia số hữu tỉabcd.=a.cb.d2. Nhân, chia số hữu tỉab-cd.=a.(-c)b.d2. Nhân, chia số hữu tỉab-cd.=-(a.c)b.d2. Nhân, chia số hữu tỉ-abcd.=(-a).cb.d2. Nhân, chia số hữu tỉ-abcd.=-(a.c)b.d2. Nhân, chia số hữu tỉ-ab-cd.=(-a).(-c)b.d2. Nhân, chia số hữu tỉ-ab-cd.=a.cb.d2. Nhân, chia số hữu tỉabcd:=abdc.Chuyển vếx+ yz=Chuyển vếx+ yz=- yChuyển vếx- yz=Chuyển vếx- yz=+ yChuyển vếx+ yz=xz=- yx- yz=xz=+ yChuyển vếx+ 25=x5=- 2Ứng dụng:x=3Chuyển vếx- 25=x5=+ 2Ứng dụng:x=7

File đính kèm:

  • pptHSG_Toan_7.ppt