Bài giảng môn học Đại số 7 - Cộng, trừ đa thức - Tạ Minh Khoa

/ Cộng 2 đa thức :

(bỏ dấu ngoặc)

giao hoán các hạng tử)

(thực hiện phép tính)

 

ppt15 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 7 - Cộng, trừ đa thức - Tạ Minh Khoa, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
CỘNG , TRỪ ĐA THỨCGV :TẠ MINH KHOATRƯỜNG THCS HOÀNG QUỐC VIỆTKIỂM TRA BÀI CŨ :Tính :5x + 5x = 3x – 3x =10x0x = 05x – 35x – 4 +6x – 2 3 – 6x+= 1= 10x – 7 CỘNG , TRỪ ĐA THỨC1/ Cộng 2 đa thức :Cho 2 đa thức :M = 5x - 3N = 5x – 4 ,M + N =(5x – 3 )(5x – 4)+= 5x – 3 + 5x – 4 (bỏ dấu ngoặc)= 5x + 5x – 3 – 4 (giao hoán các hạng tử)= 10x – 7 (thực hiện phép tính)Cho 2 đa thức :A = 6x – 2 B = 3 – 6x ,A + B =(6x – 2)(3 – 6x)+= 6x – 2 + 3 – 6x(bỏ dấu ngoặc)= 6x – 6x – 2 + 3(giao hoán các hạng tử)= 0x + 1(thực hiện phép tính)= 1Cho 2 đa thức :M + N =+(bỏ dấu ngoặc)(giao hoán các hạng tử)(thực hiện phép tính)29/40 (SGK)Tính :a/ (x + y) + (x – y) = x + x + y – y = 2x + 0y= 2x(bỏ dấu ngoặc)(giao hoán các hạng tử)(thực hiện phép tính)= x + y + x – y 30/40 (SGK)Tính tổng 2 đa thức :P + Q(bỏ dấu ngoặc)(giao hoán các hạng tử)và(thực hiện phép tính)2/ Trừ 2 đa thức :Cho 2 đa thức :H = 3 – 7x,K = 5x + 8H – K =(3 – 7x) – (5x + 8)= 3 – 7x – 5x – 8 (bỏ dấu ngoặc)= 3 – 8 – 7x – 5x(giao hoán các hạng tử)= – 5 – 12x (thực hiện phép tính)Cho 2 đa thức :I = 3xy + 5J = 8xy – 4 vàI – J =(3xy + 5) –(8xy – 4)= 3xy + 5 – 8xy + 4(bỏ dấu ngoặc)= 3xy – 8xy + 5 + 4(giao hoán các hạng tử)= – 5xy + 9(thực hiện phép tính)Cho 2 đa thức :P – Q =– (bỏ dấu ngoặc)(giao hoán các hạng tử)(thực hiện phép tính)29/40 (SGK)Tính :b/ (x + y) – (x – y)= x + y – x + y(bỏ dấu ngoặc)(giao hoán các hạng tử)(thực hiện phép tính)= x – x + y + y= 0x + 2y= 2y31/40 (SGK)Cho 2 đa thức :,M + N(bỏ dấu ngoặc)(giao hoán các hạng tử)(thực hiện phép tính)M – N (bỏ dấu ngoặc)(giao hoán các hạng tử)(thực hiện phép tính)N – M (bỏ dấu ngoặc)(giao hoán các hạng tử)(thực hiện phép tính)DẶN DÒ :_ Làm bài tập / 40 (SGK)_ Xem và chuẩn bị “Luyện tập”

File đính kèm:

  • pptToan 8_1_hqv.ppt