Bài giảng môn học Đại số 7 - Đại lượng tỉ lệ thuận - Đào Văn Tiến

 Hãy viết công thức tính:

a) Quãng đường đi được S (km) theo thời gian t (h) của một vật chuyển động đều với vận tốc 15(km/h)

Khối lượng m (kg) theo thể tích V(m3) của thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng D (kg/m3)

 

ppt16 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 138 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 7 - Đại lượng tỉ lệ thuận - Đào Văn Tiến, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
I Trường THCS nha trang tp –thánguyên Giáo án điện tử : Môn toán 7 Ngày soạn : Ngày dạy : Người dạy : đào văn tiếnĐại lượng Tỉ lệ thuậnChúc các em học sinh có một giờ học bổ ích. Chào mừng các thày cô giáo Kiểm tra bài cũHãy nhắc lại thế nào là hai đại lượng tỉ lệ thuận ? Cho ví dụ.Ví dụ : - Chu vi và cạnh của hình vuông . - Quãng đường đi được và thời gian của một vật chuyển động đều . - Khối lượng và thể tích của một thanh kim loại đồng chấtLà các đại lượng có tương ứng tỉ lệ thuận .Chương II - Hàm số và đồ thịTiết 23: Đại lượng tỉ lệ thuận1- Định nghĩa : Hãy viết công thức tính: a) Quãng đường đi được S (km) theo thời gian t (h) của một vật chuyển động đều với vận tốc 15(km/h) S = 15. tb) Khối lượng m (kg) theo thể tích V(m3) của thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng D (kg/m3) m = D.V (D là một hằng số khác o )?1Định nghĩa : Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức : y = kx ( với k là hằng số khác 0 ) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.?2 Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k = .Hỏi x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nào ?Giải Vậy : x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ Vì y tỷ lệ với x theo hệ số tỷ lệ nên y = => x = y:-35-53=>x = yChú ý : Khi đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x thì x cũng tỉ lệ thuận với y và ta nói hai đại lượng đó tỉ lệ thuận với nhau . Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k ( khác 0 ) thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ Mỗi con khủng long ở các cột b,c,d nặng bao nhiêu tấn nếu biết rằng con khủng long ở cột a nặng 10 tấn và chiều cao các cột được cho trong bảng sau Đáp án CộtabcdChiều cao (mn)1085030Khối lương (tấn)1085030?32.Tính chất : Cho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau:xx1 =3x2=4x3=5x4=6yy1= 6y2=?y3 =?y4=?a)hãy xác định hệ số tỉ lệ của y đối với x; b) Thay mỗi dấu “?”trong bảng trên bằng một số thích hợp;c) Có nhận xét gì về tỉ số giữa hai giá trị tương ứng ?4Đáp án a) Vì x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận  y= kx hay 6 = k.3k = 2. Vậy hệ số tỉ lệ là 2y1= 6yx4=6x3=5x2=4x1 =3xb) y2= 8y3=10y4=12 c)Giả sử x, y tỉ lệ thuận với nhau : y = kx . Khi đó với mỗi giá trị x1, x2, x3, ... Khác 0 của x ta có một giá trị tương ứng y1= kx1, y2= kx2, y3=kx3, ... của y , và do đó :Có hoán vị hai trung tỉ của tỉ lệ thức HayTương tự :Tính chất : Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì:Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi .Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia .Luyện Tập Bài tập 1 :Hai đại lượng x và y có tỉ lệ thuận với nhau hay không ,nếu :x12345y918273645?a)b)x12569y1224607290?Giải :a) hai đại lượng x, y tỉ lệ thuận vì b) x và y không tỉ lệ thuận vì :Bài tập 2 : Cho biết hai đại lượng xvà y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y =4.a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x .b) Hãy biểu diễn y theo x.c) Tính giá trị của y khi x = 9 ; x = 15a) Vì hai đại lượng xvà y tỉ lệ thuận nên y = kx thay x = 6 ;y = 4 vào công thức ta có : 4 = k.6  b) c)Giải:Bài tập về nhà :Nắm chắc định nghĩa về hai đại lượng tỉ lệ thuận Tính chất của hai đại tỉ lệ thuận Bài tập : 2, 3, 4 (54- SGK)

File đính kèm:

  • pptHAI_DAI_LUONG_TY_LE_THUAN.ppt