Bài giảng môn học Đại số 7 - Hàm số - Phạm Kim Cường

Thời gian t (h) của một vật chuyển động đều trên quãng đường 50km tỉ lệ nghịch với vận tốc v (km/h) của nó theo công thức: t = 50 : v.

Tính và lập bảng các giá trị tương ứng của t khi v = 5; 10; 25; 50.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 165 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 7 - Hàm số - Phạm Kim Cường, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
HÀM SỐHàm số - mối liên quan giữa hai đại lượng biến thiên?*1Phạm Kim Cường1.Một số thí dụ về hàm số:Ví dụ1Ví dụ 2Ví dụ 3Nhận xét2.Khái niệm hàm số:Khái niệmChú ýHàm sốBài tậpDate2Phạm Kim CườngVí dụ1 Nhiệt độ T (0c) tại các thời điểm t (giờ) trong cùng một ngày được cho bởi bảng sau:t(giờ)048121620T(0c)201822262421Date3Phạm Kim CườngVí dụ 2 Khối lượng m (g) của một thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng là 7,8 g/cm3 tỉ lệ thuận với thể tích V (cm3) theo công thức: m = 7,8.V?1. Tính các giá trị tương ứng của m khi V = 1; 2; 3; 4. Date4Phạm Kim CườngVí dụ 3Thời gian t (h) của một vật chuyển động đều trên quãng đường 50km tỉ lệ nghịch với vận tốc v (km/h) của nó theo công thức: t = 50 : v.?2 Tính và lập bảng các giá trị tương ứng của t khi v = 5; 10; 25; 50. v (km/h)5102550t (h)10521Date5Phạm Kim CườngNhận xét Trong ví dụ 1: Nhiệt độ T (oc) phụ thuộc vào sự thay đổi của thời gian t (giờ).Với mỗi giá trị của t ta luôn xác định chỉ một giá trị tương ứng của T. Ta nói T là hàm số của t. Tương tự, trong vd2, vd3 ta nói: m là hàm số của V. t là hàm số của v.Date6Phạm Kim Cường2.Khái niệm hàm số: Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số.Date7Phạm Kim CườngChú ý:Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị thì được gọi là hàm hằng.Hàm số có thể cho bằng bảng (như ví dụ 1), bằng công thức (như trong các ví dụ 2, 3) Khi y là hàm số của x ta có thể viết y=f(x), y=g(x) , ta còn có thể viết y=f(x)=2x+3 và khi đó, thay cho câu “khi x bằng 3 thì giá trị tương ứng của y là 9” (hoặc câu “khi x bằng 3 thì y bằng 9”) ta viết f(3)=9.Chú ýDate8Phạm Kim CườngBài tập 24 trang 63 sgk x-4-3-2-11234y1694114916Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không?Đại lượng y là hàm số của đại lượng x Vì với mỗi giá trị của x luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của yDate9Phạm Kim CườngBài tập 25 / 64sgkCho hàm số y = 3x2 + 1.Tính Tính f(1)Tính f(3)Có phải tính giá trị của y khi x=0,5 ?Giải:Date10Phạm Kim CườngBài về nhà:Hoàn thành bài 25 trang 64 sgkLàm bài tập 26, 29 trang 64 sgk.Date11Phạm Kim Cường

File đính kèm:

  • pptham_so.ppt