Bài giảng môn học Đại số 7 - Lũy thừa của một số hữu tỉ - Trường THCS Tân Lập

- Học thuộc định nghĩa lũy thừa bậc n của số hữu tỉ x

-Viết được các công thức tính : Tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số, lũy thừa của lũy thừa. Phát biểu bằng lời các quy tắc đó

Bài tập về nhà : 27; 28; 29 trang 19 SGK

- Chuẩn bị :

Xem trước : Lũy thừa của một số hữu tỉ ( tiếp theo )

 + Làm trước ?1,?3 trang 21 SGK

 

ppt11 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 7 - Lũy thừa của một số hữu tỉ - Trường THCS Tân Lập, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kính chào quý thầy, cô về dự giờ thăm lớp 71Giáo viên soạn giảng:Võ Thị NghiêmTrường THCS Tân LậpLŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên : Lũy thừa bậc n của số hữu tỉ x, kí hiệu , là tích n thừa số x ( n là số tự nhiên lớn hơn 1 )Qui ước :Nếu thìn thừa số Học SGK?1Tính :Giải Định nghĩa : 1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên :LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ2.Tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số?2Viết các biểu thức sau dưới dạng một lũy thừa :Giải LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈBài 49 trang 10 SBTHãy chọn câu trả lời đúng trong các câu A, B, C, D sau :a)b)c)1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên :2.Tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ sốLŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên :2.Tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số3. Lũy thừa của lũy thừa?3Tính và so sánh: và vàGiải 2.32.52+2+22+2+2+2+2LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên :2.Tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số3. Lũy thừa của lũy thừa?4Điền số thích hợp vào ô vuông:62LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈViết các số và dưới dạng các lũy thừa của cơ số 0,5 . Giải n thừa số 1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên 2.Tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số 3. Lũy thừa của lũy thừaBài 31 trang 19 SGKLŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈBài 30 trang 19 SGK1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên 2.Tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số 3. Lũy thừa của lũy thừan thừa số Tìm x, biết :Giải LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên 2.Tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số 3. Lũy thừa của lũy thừan thừa số Bài 32 trang 19 SGKĐố : Hãy chọn hai chữ số sao cho có thể viết hai chữ số đó thành một lũy thừa để được kết quả là số nguyên dương nhỏ nhất. ( Chọn được càng nhiều càng tốt ).Giải Số nguyên dương nhỏ nhất là 1Hướng dẫn về nhà- Học thuộc định nghĩa lũy thừa bậc n của số hữu tỉ x -Viết được các công thức tính : Tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số, lũy thừa của lũy thừa. Phát biểu bằng lời các quy tắc đó- Bài tập về nhà : 27; 28; 29 trang 19 SGKLŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ Chuẩn bị : + Xem trước : Lũy thừa của một số hữu tỉ ( tiếp theo ) + Làm trước ?1,?3 trang 21 SGKXIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÍ THẦY CÔ ĐÃ THEO DÕI BÀI GIẢNG NÀY .RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐÓNG GÓP ĐỂ BÀI GIẢNG NÀY HOÀN THIỆN HƠN .GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: VÕ THỊ NGHIÊMTRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO

File đính kèm:

  • pptLuy_thuc_cua_mot_so_huu_ti.ppt