Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết 21: Ôn tập chương I

?Qua bài tập trên em hãy nhắc lại t/c của dãy tỉ số bằng nhau?

Bài toán cho biết gì ? Yêu cầu tìm cái gì ?

Để tính được chiều dài mỗi tấm vải ta phải làm như thế nào?

 

ppt15 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết 21: Ôn tập chương I, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH LỚP 7B ĐẾN DỰ TIẾT THAO GIẢNG MÔN TOÁN Gi¸o viªn thùc hiÖn : Ph¹m Trung Kiªn tiết 21 ÔN TẬP CHƯƠNG I1)Tìm x trong các tỉ lệ thức saua) x :(- 2,14) = ( -3,12) : 1,2b)?Hãy nêu tính chất cơ bản của tỉ lệ thức??Bài tập này liên quan đến kiến thức nào??Vậy x giữ vai trò gì trong tỉ lệ thức trên??Muốn tìm một ngoại tỉ ,trung tỉ ta làm thế nào??Hãy chỉ ra đâu là ngoại tỉ đâu là trung tỉ trong tỉ lệ thức trên Tính chất cơ bản : Nếu I)Dạng toán về tỉ lệ thứctiết 21 ÔN TẬP CHƯƠNG I?Qua phần bài tập trên nếu cho tỉ lệ thức a:b = c:d ( biết a,b,c,d khác 0). Nêu cách tìm a,b,c,d ?Ghi nhớ:Cho tỉ lệ thức a:b = c:d, với a,b,c,d khác 0 ta có:2) Tìm x,y,z,t biết:Và x-t=60?Bài tập này cho biết điều gì và yêu cầu điều gì??Vậy làm thế nào để tìm được các giá trị của x,y,z,t??Em hãy tìm mối liên quan giữa các tỉ số trên với hiệu hai số bị chia x và t??Vậy ta sẽ phải dựa trên kiến thức cơ bản nào?Bài giải:Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: Vậy : x = 20.9 = 180 y = 20.8 = 160 z = 20.7 = 140 và t = 20.6 = 120I) Dạng toán về tỉ lệ thức:1)Tìm x trong tỉ lệ thức sau:tiết 21 ÔN TẬP CHƯƠNG I?Qua bài tập trên em hãy nhắc lại t/c của dãy tỉ số bằng nhau?Ghi nhớ:Nếu a:b= c:d = e:f ( b,d,f khác 0) thì :Bài 104 SGK / 50 :Một cửa hàng có ba tấm vải dài tổng cộng 108m. Sau khi bán đi 1/2 tấm thứ nhất ,2/3 tấm thứ hai và 3/4 tấm thứ ba thì số mét vải còn lại ở ba tấm bằng nhau.Tính chiều dài mỗi tấm vải.Bài toán cho biết gì ? Yêu cầu tìm cái gì ?I) Dạng toán về tỉ lệ thức1) Tìm x trong tỉ lệ thức sau2) Tìm x, y, z, t biết:3) Bài toán có lời văn về tỉ lệ thứcĐể tính được chiều dài mỗi tấm vải ta phải làm như thế nào?tiết 21 ÔN TẬP CHƯƠNG II) Dạng toán về tỉ lệ thức1) Tìm x trong tỉ lệ thức sau2) Tìm x, y, z, t biết:3) Bài toán có lời văn về tỉ lệ thứcBài giải ( bài 104 SGK ) : Gọi x, y , z (m) lần lượt là chiều dài của ba tấm vaỉ lúc đầu (x , y , z > 0 )Theo bài ra ,ta có : và x+y+z=108 Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau , ta có :Vậy : x = 2 .12 = 24 ( m ) ; y = 3.12 = 36 ( m ) và z = 4.12 =48 ( m ) Tiết 21 ÔN TẬP CHƯƠNG I ? Với bài này muốn thực hiện được yêu cầu của bài em căn cứ vào kiến thức cơ bản nào?I) Dạng toán về tỉ lệ thức1) Tìm x trong tỉ lệ thức sau2) Tìm x,y,z,t biết3) Bài toán có lời văn về tỉ lệ thức4) Bài toán chứng minh đẳng thức Bài 102 a,e SGK/50Từ tỉ lệ thức Chứng minh ? Em hãy chứng minh các đẳng thức trên? Ta có : II) Dạng toán về căn bậc haiTiết 21 ÔN TẬP CHƯƠNG Ix9-814-50,5 316kxđO,25kxđ? Em hãy nêu yêu cầu của bài? ? Với bài này muốn thực hiện được yêu cầu của bài em căn cứ vào kiến thức cơ bản nào?? Em có nhận xét gì về giá trị của x ở bảng trên?? Vậy để lấy được căn bậc hai dương của x thì x phải thoã mãn điều kiện nào?I) Dạng toán về tỉ lệ thức1) Tìm x trong tỉ lệ thức sau2) Tìm x,y,z,t biết3) Bài toán có lời văn về tỉ lệ thức 1)Điền thích hợp vào ô trống?Em hãy nhắc lại định nghĩa căn bậc hai ?Ghi nhớ: Căn bậc hai của số không âm a là số x sao cho x2 =a4) Bài toán chứng minhđẳng thứcTiết 21 : ÔN TẬP CHƯƠNG INgoài các dạng vừa học ở trên em hãy quan sát và thực hiện dạng bài tập sau:III)Dạng toán nâng cao:1)Tìm giá trị nhỏ nhất của A biếtbiết?Em hãy nêu yêu cầu của bài ??Biểu thức A có những thành phần gì tham gia??Em có nhận xét gì về giá trị của x trong 2 biểu thức trên? ?Vậy nếu áp dụng bất đẳng thức trên thì vế phải có còn x không?Lời giải:Áp dụng bất đẳng thức về giá trị tuyệt đối ta có: Vậy giá trị nhỏ nhất của A bằng 2008 hay Min A = 2008I) Dạng toán về tỉ lệ thức1)Tìm x trong tỉ lệ thức sau2) Tìm x,y,z,t biết3)Bài toán có lời văn về tỉ lệ thứcII) Dạng toán về căn bậc hai4)Bài toán chứng minh đẳng thứcNắm được cách giải :-Các dạng toán về tỉ lệ thức -Các dạng toán về căn bậc hai-Một số dạng toán khácLàm các bài tập còn lại trong SGK.Làm bài tập trong SBTTiết sau kiểm tra 45 phútc¶m ¬n c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸ovµ c¸c em ®· tham gia tiÕt häc

File đính kèm:

  • pptTiet 21 on tap chuong 1.ppt