Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết 29: Hàm số - Nguyễn Công Tỉnh

1/ Một số ví dụ về hàm số

HOẠT ĐỘNG NHÓM

Từ ví dụ 2 (sgk) ta có công thức m=7,8V

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

/ Tính các giá trị tương ứng của m khi V=1;2;3;4.

 b/ Đại lượng m phụ thuộc vào sự thay đổi của đại lượng nào?

 c/ Với mỗi giá trị của V ta có bao nhiêu giá trị của m?

 

 

ppt12 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết 29: Hàm số - Nguyễn Công Tỉnh, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TRƯỜNG THCS KHÁM LẠNGĐẠI SỐ 7Tiết 29HÀM SỐGV: Nguyễn Công TỉnhHãy viết công thức biểu diễn:a/ Khối lượng m(g) của thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng là 7,8g/(m3 ) và thể tích V(cm3).b/ Thời gian t (h) của một vật chuyển động đều trên quãng đường 50km với vận tốc v(km/h)GIẢIa/m = 7,8Vb/t =50vTiết 29 §5 HÀM SỐ1/ Một số ví dụ về hàm sốVí dụ 1: Nhiệt độ T(0C) tại các thời điểm t(giờ) trong cùng một ngày được cho trong bảng sau:t (giờ) 0 4 8 12 16 20T (0C) 20 18 22 26 24 24 Hãy đọc ví dụ 1 rồi trả lời các câu hỏi Câu hỏi: a/ Đại lương T phụ thuộc vào sự thay đổi của đại lượng nào? b/ Với mỗi giá trị của t ta xác định được bao nhiêu giá trị tương ứng của T?Trả lời:tKhi hai đại lượng T và t liên quan nhau như trên ta nói T là hàm số của tchỉmột1/ Một số ví dụ về hàm sốVí dụ 1: (SGK)HOẠT ĐỘNG NHÓMYêu cầu:Mỗi học sinh tự ghi câu trả lời vào 1 tờ giấy riêng của mình ( thời gian 180 giây) sau đó quay lại thảo luận nhómđể ghi câu trả lời của nhóm vào vị trí đã quy định (120 giây).Tiết 29 §5 HÀM SỐ1/ Một số ví dụ về hàm sốVí dụ 1: (SGK)HOẠT ĐỘNG NHÓMNHÓM 1 & 2NHÓM 3 & 4Từ ví dụ 2 (sgk) ta có công thức m=7,8VHãy trả lời các câu hỏi sau: a/ Tính các giá trị tương ứng của m khi V=1;2;3;4. b/ Đại lượng m phụ thuộc vào sự thay đổi của đại lượng nào? c/ Với mỗi giá trị của V ta có bao nhiêu giá trị của m? Từ ví dụ 3 (sgk) ta có công thức t=Hãy trả lời các câu hỏi sau: a/ Tính các giá trị tương ứng của t khi v =5;10;25;50. b/ Đại lượng t phụ thuộc vào sự thay đổi của đại lượng nào? c/ Với mỗi giá trị của v ta có bao nhiêu giá trị của t? 50 vTiết 29 §5 HÀM SỐT là hàm số của t, m là hàm số của V, t là hàm số của v.1/ Một số ví dụ về hàm sốVí dụ 1: (SGK)Ví dụ 2: (SGK)Ví dụ 3: (SGK)Sau khi ngiên cứu 3 ví dụ trong sách giáo khoa ta rút ra nhận xét sauNhận xétTrả lời câu hỏi sau :Đại lượng y là hàm số của đại lượng x khi có những điều kiện gì ?Tiết 29 §5 HÀM SỐ1/ Một số ví dụ về hàm sốVí dụ 1: (SGK)Ví dụ 2: (SGK)Ví dụ 3: (SGK)2/ Kháiniệm hàm số Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số.Câu hỏi1 Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không nếu bảng các giá trị tương ứng của chúng là:x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9y 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3Chú ý:Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị thì y được gọi là hàm hằngTiết 29 §5 HÀM SỐ1/ Một số ví dụ về hàm sốVí dụ 1: (SGK)Ví dụ 2: (SGK)Ví dụ 3: (SGK)2/ Kháiniệm hàm số Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số.Chú ý:Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị thì y được gọi là hàm hằngCâu hỏi Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Ở ví dụ 1 hàm được cho bằng . Ở ví dụ 2,3 hàm được cho bằng bảngCông thức2Chú ý thêmTiết 29 §5 HÀM SỐKhi y là hàm số của x ta có thể viết y=f(x), y=g(x)Chẳng hạn, với hàm số được cho bởi công thức y=2x+3 ta có thể viết y=f(x)=2x+3 và khi đó thay cho câu “khi x=3 thì y=9” ta viết f(3)=9.1/ Điền vào chỗ trống Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được  thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số.Tiết 29 §5 HÀM SỐ chỉ một giá trị tương ứng của y102421-12012-2-11821212 8 x-228-1ya)202 0 x0141yc)2/Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không nếu các giá trị tương ứng được cho trong các bảng sau:b)112 4 x-214-1y2-24Đại lượng y là hàm số của đại lượng x Đại lượng y là hàm số của đại lượng x Đại lượng y không phải là hàm số của đại lượng x 3/ BT25. Cho hàm số y=f(x)=3x2+1. Tính f( ); f(1) ; f(3).12ĐÁP ÁNTiết 29 §5 HÀM SỐ3/ f( ) = f(1) = 	 f(3) =	 12Công việc về nhà- Học bài theo SGKLàm các bài tập 24, 26 , 27, 28 CHÚC CÁC EM THÀNH CÔNG

File đính kèm:

  • pptHam_sodang_de_xem.ppt