Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết 50: Giá trị của một biểu thức đại số

(Bài 7/29/sgk)

Tính giá trị của các biểu thức sau tại m = -1 và n = 2

3m – 2n

 7m + 2n - 6

Thay m = -1 và n = 2 vào biểu thức 3m – 2n, ta có:

3.(-1) – 2.2 = -3 – 4 = -7

Vậy giá trị của biểu thức 3m – 2n tại m = -1 và n = 2 là -7

Thay m = -1 và n = 2 vào biểu thức 7m + 2n – 6, ta được

7.(-1) + 2.2 – 6 = -7 + 4 – 6 = -9

Vậy giá trị của biểu thức 7m + 2n – 6 tại m = -1 và n = 2 là -9

 

ppt9 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết 50: Giá trị của một biểu thức đại số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
LÔÙP 7A2GIAÙO VIEÂN: NGUYEÃN THÒ NHAØNKÍNH CHAØO QUÍ THAÀY COÂ!KIỂM TRA BÀI CŨMột mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài x(m), chiều rộng y (m).Viết biểu thức biểu thị chu vi hình chữ nhật ? Tính chi vi hình chữ nhật, nếu x = 15m, y = 12mChu vi hình chữ nhật là: 2(x + y) Nếu x = 15m, y = 12m thì chu vi hình chữ nhật là: P = 2(15 + 12) = 54 ( m)54Giá trị của biểu thức 2(x+y) tại x = 15 và y = 12Tiết 50: GIÁ TRỊ CỦA MỘT BiỂU THỨC ĐẠI SỐ1. Giá trị của một biểu thức đại số.Ví dụ 1: Cho biểu thức 2m + n. Hãy thay m = 9 và n = 0,5 vào biểu thức đó rồi thực hiện phép tính.GiảiThay m = 9 và n = 0,5 vào biểu thức 2m+n, ta được:2 . 9 + 0,5 = 18,5Ta nói: 18,5 là giá trị của biểu thức 2m+n tại m = 9 và n = 0,5Hay: tại m = 9 và n = 0,5 thì giá trị của biểu thức 2m+n là 18,51. Giá trị của một biểu thức đại số.Ví dụ 2: Tính giá trị của biểu thức 3x2 – 5x + 1 tại x = -1 và tại x = Giải* Tại x = -1 Thay x = -1 vào biểu thức 3x2 – 5x + 1, ta được: 3.(-1)2 – 5.(-1) + 1 = 9 Vậy giá trị của biểu thức 3x2 – 5x + 1 tại x = -1 là 9Ví dụ 2:Thay x = vào biểu thức 3x2 – 5x + 1, Ta có :Tại x = Vậy tại x = thì giá trị của biểu thức 3x2 – 5x + 1 là Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến ta làm như thế nào?* Nhận xét: học Sgk / 282. Áp dụng:GiảiTại x = 1Thay x = 1 vào biểu thức 3x2 – 9x, ta có: 3.12 – 9.1 = 3 – 9 = -6Vậy giá trị của biểu thức 3x2 – 9x là -6.Tại x = 1. Tính giá trị biểu thức 3x2 – 9x tại x = 1 và x = Thay x = vào biểu thức 3x2 – 9x, ta có:Vậy giá trị của biểu thức 3x2 – 9x là 2. Hãy nối 1 ý ở cột a với 1 ý ở cột b để được đáp án đúng:Giá trị của biểu thức x2y tại x = -4, y = 3 là x = 2 , y = 3 là x = -1, y = 5 là x = 2 , y = -3 là - 48 48 -12 - 5 5 123. Bài tập:(Bài 7/29/sgk)Tính giá trị của các biểu thức sau tại m = -1 và n = 23m – 2n 7m + 2n - 6GiảiThay m = -1 và n = 2 vào biểu thức 3m – 2n, ta có:3.(-1) – 2.2 = -3 – 4 = -7Vậy giá trị của biểu thức 3m – 2n tại m = -1 và n = 2 là -7 b) Thay m = -1 và n = 2 vào biểu thức 7m + 2n – 6, ta được7.(-1) + 2.2 – 6 = -7 + 4 – 6 = -9Vậy giá trị của biểu thức 7m + 2n – 6 tại m = -1 và n = 2 là -9CỦNG CỐ - DẶN DÒXem kỹ các ví dụ, bài tập đã làm. BTVN 8, 9/29/sgk; 6,7/10/sbt Đọc phần có thể em chưa biết. chuẩn bị bài đơn thức.

File đính kèm:

  • pptGIA_TRI_CUA_MOT_BIEU_THUC_DAI_SO.ppt