Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết 52: Giá trị của một biểu thức đại số

 ? Qua các ví dụ em hãy cho biết để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến ta làm như thế nào?

Trả lời:

Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của

các biến, ta thay các giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện

các phép tính

 

ppt7 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết 52: Giá trị của một biểu thức đại số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KIỂM TRA BÀI CŨBài 5(trang 27 SGK) Một người được hưởng mức lương là a đồng trong mộttháng. Hỏi người đó nhận được bao nhiêu tiền nếu:a) Trong một quý lao động, người đó đảm bảo đủ ngày công và làm việc có hiệu suất cao nên được thêm m đồng?b) Trong hai quý lao động, người đó bị trừ n đồng (n < a) vì nghỉ một ngày công không phép?Giảia) Số tiền người đó nhận được trong một quý lao động, đảm bảo đủ ngày công và làm việc có hiệu suất cao được thưởng là: 3.a + m (đồng)b) Số tiền người đó nhận được sau 2 quý lao động và bị trừ vì nghỉ 1 ngày không phép là: 6.a - n (đồng)1. Giá trị của một biểu thức đại số: Ví dụ 1: Cho biểu thức 2m + n .Hãy thay m = 9 và n = 0,5 vào biểu thức đó rồi thực hiện phép tính.Tiết 52: GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐVí dụ 2: a) Tính giá trị của biểu thức 2x2 + 1 tại x = -1 b) Tính giá trị của biểu thức 3x – 5y + 1 tại	 vàTiết 52: GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐTiết 52: GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ	? Qua các ví dụ em hãy cho biết để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến ta làm như thế nào? Trả lời:Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến, ta thay các giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện các phép tínhTiết 52: GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ2. Áp dụng?1Tính giá trị của biểu thức 3x2 – 9x tại x = 1 và tại Giải- Thay x = 1 vào biểu thức 3x2 – 9x ta được3.12 – 9.1= 3 – 9 = – 6Vậy giá trị của biểu thức tại x = 1 là -6- Thay vào biểu thức 3x2 – 9x ta đượcVậy giá trị của biểu thức tại làTiết 52: GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ2. Áp dụng?2Đọc số em chọn để được câu đúng:Giá trị của biểu thức x2 y tại x = - 4 và y = 3 là:- 48144- 2448GiảiGiá trị của biểu thức x2 y tại x = - 4 và y = 3 là: (- 4)2.3 = 48Tiết 52: GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ3. Luyện tậpBài tập: Tính giá trị biểu thức sau tại m= -1 và n= 23m - 2n7m + 2n - 6Giải :a) Giá trị của biểu thức 3m – 2n tại m= -1 và n= 2 là: 	3.(-1) - 2.2 = -7b) Giá trị của biểu thức 7m + 2n – 6 tại m= -1 và n= 2 là:	7.(-1) + 2.2 – 6 = -9

File đính kèm:

  • pptGia_tri_cua_mot_bieu_thuc_dai_so.ppt