Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết 56 - Bài dạy 5: Đa thức

2. Thu gọn đa thức

Thực hiện phép cộng các đơn thức đồng dạng

Đa thức trên là dạng thu gọn của đa thức N

 

ppt10 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 139 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết 56 - Bài dạy 5: Đa thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 chµo mõng quý thÇy c« gi¸o200201Kiểm tra bài cũ?: Nêu khái niệm về đơn thức, bậc của đơn thức?Cho 4 ví dụ về đơn thức.Tiết 56 §5. ĐA THỨC1. Đa thứcxyXét các biểu thức : a /Các biểu thức trên là những ví dụ về đa thức*/ Định nghĩa: Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó.*/ Kí hiệu: Có thể kí hiệu đa thức bằng các chữ cái in hoa là A, B, N, P, Q, Chẳng hạn : */ Chú ý : Mỗi đơn thức được coi là một đa thức. Hãy viết một đa thức và chỉ rõ các hạng tử của đa thức đó. ?1Tiết 58 §5. ĐA THỨCTiết 58 §5. ĐA THỨC2. Thu gọn đa thức Thực hiện phép cộng các đơn thức đồng dạng N =(x2y + 3x2y)+( -3xy + xy) +(5 – 3) x Đa thức trên là dạng thu gọn của đa thức NTiết 58 §5. ĐA THỨCHãy thu gọn đa thức sau :?2Đa thức :Gồm các hạng tử:có bậc là :có bậc là :có bậc là :có bậc là :7560Bậc cao nhất trong các bậc là : 7Ta nói 7 là bậc của đa thức M.3. Bậc của đa thức:Tiết 58 §5. ĐA THỨClà đa thức õthu gọn?3: Tìm bậc của đa thức:Bài tập 1:Cho đa thức :a. Rút gọn đa thức N.b. Tính giá trị của N tại x=0.5 và y=1Bài tập 2. Bài 25 tr.38 ( SGK)HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ- Học bài và nắm chắc định nghĩa về đa thức, bậc của đa thức, cách thu gọn đa thức. - Làm Bài tập 24; 25, 26/SGK38. Các bài trong SBT.- Chuẩn bị : Bài 6: Cộng, trừ đa thức.+ Cách thực hiện cộng, trừ hai đa thức.

File đính kèm:

  • pptgood.ppt