Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết 57: Cộng, trừ đa thức

1. Cộng hai đa thức

Ví dụ:

Cách cộng hai đa thức:

Bước 1:Viết đa thức thứ nhất.

Bước 2:Viết đa thức thứ hai và các hạng tử của nó.

Bước 3:Thu gọn các hạng tử đồng dạng (nếu có).

 

ppt13 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết 57: Cộng, trừ đa thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ Hàm tử ngày 13 tháng 03 năm 2010Môn Toán lớp 7aGiáo viên thực hiện: Trần Thị Phương Linh.Kiểm tra bài cũa) Nêu các bước viết đa thức dưới dạng thu gọn?Câu hỏi:b) Viết đa thức sau dưới dạng thu gọn ?1) 3x4 -5x +7x2 -8x4 +5xTrả lời :*) Bước1: Xác định các hạng tử (đơn thức) đồng dạng.*) Bước3: Thực hiện phép cộng, trừ các hạng tử 	 (đơn thức) đồng dạng.*) Bước2: Nhóm các hạng tử (đơn thức) đồng dạng.a) Các bước viết đa thức dưới dạng thu gọn:b):- 8x4 3x4 1)+ 5x - 5x+7x22)12xy2- y3- 6xy2- 5y - 2y3 =(12xy2 - 6xy2) - (y3+ 2y3) -5y = 6xy2 - 3y3 - 5y2)12xy2-y3-6xy2-5y-2y3 3x4 - 8x4 + 5x+7x2 - 5x))((==-5x4+7x2Tổng của hai đa thức M và N.áp dụng tính chất giao hoán và kết hợpTiết 57 Cộng, trừ đa thức1. Cộng hai đa thứca) Ví dụ:Thực hiện phép cộng hai đa thức:vàGiảiTa có:((()))Đặt phép tínhBỏ dấu ngoặcCộng, trừ các đơn thức đồng dạng+ 5x+5x+5x2y5x2y-3-3- 4x2y- 4x2yx2y+ xyz+xyz+ xyz+5x+ 5xViết đa thức thứ nhất.Viết đa thức thứ hai và giữ nguyên dấu các hạng tử của nó.Thu gọn các hạng tử đồng dạng (nếu có)Tiết 57 Cộng, trừ đa thức1. Cộng hai đa thứca) Ví dụ:Thực hiện phép cộng hai đa thức:vàGiảiTa có:+ 5x+5x5x2y-3- 4x2y+ xyz((()))+5x2y-3- 4x2y+ xyz+5x+ 5xx2y+xyzb) Cách cộng hai đa thức:Bước 1:Viết đa thức thứ nhất.Bước 2:Viết đa thức thứ hai và các hạng tử của nó.Bước 3:Thu gọn các hạng tử đồng dạng (nếu có).giữ nguyên dấuTiết 57 Cộng, trừ đa thức1. Cộng hai đa thứca) Ví dụ:b) Cách cộng hai đa thức:Bước 1:Viết đa thức thứ nhất. Bước 2:Viết đa thức thứ hai và giữ nguyên dấu 	các hạng tử của nó. Bước 3:Thu gọn các hạng tử đồng dạng (nếu có).?1Viết hai đa thức rồi tính tổng của chúng.Bài 35 - a (SGK/40)Cho hai đa thức: M = x2 - 2xy + y2; N = y2 + 2xy + x2 + 1.Tính M + N.GiảiTa có:Viết đa thức thứ nhất.Viết đa thức thứ hai và đổi dấu các hạng tử của nó.Đặt phép tínhHiệu của hai đa thức P và Q.áp dụng tính chất giao hoán và kết hợpTiết 57 Cộng, trừ đa thức1. Cộng hai đa thứca) Ví dụ:Thực hiện phép trừ đa thức P cho đa thức Q:vàGiảiTa có:((()))Bỏ dấu ngoặcCộng, trừ các đơn thức đồng dạng+ 5x-5x+5x2y5x2y-3-3+4x2y9x2y-xyz-xyz-xyz-5x+ 5xThu gọn các hạng tử đồng dạng (nếu có)- 4xy2+4x2y- 4xy2-xy2-xy2)(+2. Trừ hai đa thứcTiết 57 Cộng, trừ đa thức1. Cộng hai đa thứca) Ví dụ:Thực hiện phép trừ hai đa thức:vàGiảiTa có:b) Cách trừ hai đa thức:Bước 1:Viết đa thức thứ nhất.Bước 2:Viết đa thức thứ hai và các hạng tử của nó.Bước 3:Thu gọn các hạng tử đồng dạng (nếu có).đổi dấu2. Trừ hai đa thứcTiết 57 Cộng, trừ đa thức1. Cộng hai đa thứca) Ví dụ:b) Cách trừ hai đa thức:Bước 1:Viết đa thức thứ nhất. Bước 2:Viết đa thức thứ hai và đổi dấu các hạng 	tử của nó. Bước 3:Thu gọn các hạng tử đồng dạng (nếu có).?2Viết hai đa thức rồi tính hiệu của chúng.Bài 35 - b (SGK/40)Cho hai đa thức: M = x2 - 2xy + y2; N = y2 + 2xy + x2 + 1.Tính M - N.GiảiTa có:2. Trừ hai đa thứcTiết 57 Cộng, trừ đa thứcCâu hỏi:Nêu cách cộng và trừ hai đa thức?Trả lời:** Cách trừ hai đa thức:** Cách cộng hai đa thức:Bước 1:Viết đa thức thứ nhất.Bước 2:Viết đa thức thứ hai và 	giữ nguyên dấu các hạng 	tử của nó.Bước 3:Thu gọn các hạng tử 	đồng dạng (nếu có).Bước 1:Viết đa thức thứ nhất.Bước 2:Viết đa thức thứ hai 	và đổi dấu các hạng 	tử của nó.Bước 3:Thu gọn các hạng tử 	đồng dạng (nếu có).*) Xác định các hạng tử (đơn thức) đồng dạng. *) Nhóm các hạng tử (đơn thức) đồng dạng. *) Thực hiện phép cộng, trừ các hạng tử (đơn thức) đồng dạng.Tiết 57 Cộng, trừ đa thứcBài 32 (SGK/40)Tìm đa thức P và đa thức Q, biếtPa)+(x2 - 2y2)=x2 – y -1-+(x2 - 2y2)=(x2 + 2y2 – y -1 )PP=x2 + 2y2 – y -1- x2 +2y2P(x2 - x2) + (2y2 + 2y2) - y- 1=P=4y2 - y- 1- y2+ 3y2b)Q - (x2 - xyz) = xy -2x2- y - 3xyz + 5Q =( xy -2x2- y - 3xyz + 5) + (x2 - xyz) Q = xy -2x2- y - 3xyz + 5+ x2 - xyzQ =xy + (-2x2+x2) -y +(- 3xyz –xyz)+ 5)Q =xy -x2 -y - 4xyz + 5?Tiết 57 Cộng, trừ đa thứcBài 31 (SGK/40)Cho hai đa thức:Tính M + N; M - N; N - M.Nhóm 3Nhóm 2Nhóm 1Ta có:GiảiHướng dẫn về nhàHọc thuộc cách cộng (trừ) hai đa thức.Làm bài tập: 29; 30; 33 (Sgk /40)Chuẩn bị trước các bài tập tiết “Luyện tập.”Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh!

File đính kèm:

  • pptLINH.ppt