Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết dạy học số 52: Giá trị của một biểu thức đại số

1. Giá trị của mụ̣t biờ̉u thức đại sụ́

Ví dụ 1 :

Ví dụ 2 :

Tính giá trị của biểu thức 3 – 5x + 1 tại x = -1 và tại x =

Bạn Hà làm như sau

Thay x = - 1 và x = vào biểu thức 3x2 – 5x + 1, ta có:

 

ppt14 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết dạy học số 52: Giá trị của một biểu thức đại số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Nhiệt liệt chào mừngCác thầy cô giáoCác em học sinh ĐẾN THAM DỰ TIẾT HỌC HễM NAYa) Viết biểu thức thức biểu thị chu vi hỡnh chữ nhật cú cỏc cạnh là y và zKiểm tra bài cũ: 2 ( y + z )b.) Cho y = 4, z = 5 thỡ chu vi hỡnh chữ nhật bằng bao nhiêu ?1818Ta nói : 18 là giá trị của biờ̉u thức 2(y+z) tại y = 4 và z = 5 Tiết 52: GIÁ TRỊ CỦA Mệ̃T BIấ̉U THỨC ĐẠI Sễ́1. Giá trị của mụ̣t biờ̉u thức đại sụ́Người ta đã làm như thờ́ nào đờ̉ tìm được giá thị của biờ̉u thức 2m+n tại m = 9 và n = 0,5 là 18,5 ? ?Ví dụ 2: Tớnh giá trị của biờ̉u thức 3x2-5x +1 tại x = - 1 và tại 21=xlà . 2m+n tại m = 9 và n = 0,5Hay :Tại m = 9 và n = 0,5 thì giá trị của biờ̉u thức 2m+n là 18,5Vớ dụ 1: Cho biểu thức 2m + n .Hóy thay m = 9 và n = 0,5 vào biểu thức đú rồi thực hiện phộp tớnh ?18,5giá trị của biờ̉u thứcGiải : Thay m = 9 và n = 0,5 vào biờ̉u thức 2m + n ,ta được: 2.9 + 0,5 = Bạn Hà làm như sauThay x = - 1 và x = vào biểu thức 3x2 – 5x + 1, ta có:3. (-1)2 – 5.+ 1 = 3 - + 1 = 4 - = Theo em bạn Hà làm đúng hay sai ?* Ví dụ 2 : Tính giá trị của biểu thức 3 – 5x + 1 tại x = -1 và tại x =Bạn Hà làm sai mất rồi ! ! ! Tiết 52: GIÁ TRỊ CỦA Mệ̃T BIấ̉U THỨC ĐẠI Sễ́1. Giá trị của mụ̣t biờ̉u thức đại sụ́*Ví dụ 1 : Tiết 52: GIÁ TRỊ CỦA Mệ̃T BIấ̉U THỨC ĐẠI Sễ́1. Giá trị của mụ̣t biờ̉u thức đại sụ́Ví dụ 2: Tớnh giá trị của biờ̉u thức 3x2-5x +1 tại x =-1 và tại 21=xVớ dụ 1: (sgk/27)Giải : Thay x = -1 vào biểu thức trờn, ta cú: Vậy giỏ trị của biểu thức 3x2 – 5x + 1 tại x = -1 là 9 3.(-1)2 – 5(-1) + 1 =9Vậy giỏ trị của biểu thức 3x2 – 5x + 1 tại làThay vào biểu thức trờn ,ta cú:Muụ́n tính giá trị của mụ̣t biờ̉u thức đại sụ́ tại những giá trị cho trước của biờ́n ta làm như thờ́ nào? ?*Để tớnh giỏ trị của một biểu thức đại số tại những giỏ trị cho trước của cỏc biến, ta thay cỏc giỏ trị cho trước đú vào biểu thức rồi thực hiện cỏc phộp tớnh2. áp dụng :?1Tính giá trị của biểu thức 3x2 – 9x tại x = 1 và tại x = Thay x = 1 vào biểu thức 3x2 – 9x , ta có :3. 12 – 9. 1 = 3 – 9 = - 6Vậy giá trị của biểu thức 3x2 – 9x tại x = 1 là - 6- Thay x = vào biểu thức trên, ta có :3. - 9. = 3. - 3 = - 3 = Vậy giá trị của biểu thức 3x2 – 9x tại x = là . Giải Tiết 52: GIÁ TRỊ CỦA Mệ̃T BIấ̉U THỨC ĐẠI Sễ́1. Giá trị của mụ̣t biờ̉u thức đại sụ́Vớ dụ 1: (sgk / 27)Ví dụ 2: (sgk / 27)*Cỏch tớnh giỏ trị của một biểu thức đại số (sgk /28)Giá trị của biểu thức x2y tại x = - 4 và y = 3 là :- 48144- 2448Đọc số em chọn để được câu đúng:Giá trị của biểu thức 3m – 2n tại m = - 1 và n = 2 là: A. 1 B. – 1 C. -7 D. 5?2?348 (- 4)2. 3 = 48 Tiết 52: GIÁ TRỊ CỦA Mệ̃T BIấ̉U THỨC ĐẠI Sễ́1. Giá trị của mụ̣t biờ̉u thức đại sụ́Vớ dụ 1: (sgk / 27)Ví dụ 2: ( sgk / 27 )2. áp dụng :?1 ấ . 2 + 1 -751248,59162518515Đố : Giải thưởng toỏn học Việt Nam mang tờn nhà toỏn học nổi tiếng nào ?Hóy tớnh cỏc giỏ trị của cỏc biểu thức sau tại x = 3, y = 4 và z = 5 rồi viết cỏc chữ tương ứng với cỏc số tỡm được vào cỏc ụ trống dưới đõy, em sẽ trả lời được cõu hỏi đú :N. x2 T. y2 I . H . (y+z).2V . z2 -1M .Ă . (xy +z)L . HOẠT Đệ̃NG NHÓM : Đỏp ỏn : Thay x = 3 , y = 4 và z = 5 vào cỏc biểu thức , ta cú :-751248,59162518515N. T. Ă . L . M . ấ H . V . = 9 = 16 - = 9 -16 = - 7 -1 = 24 2 . +1 = 51 + =25(4+5). 2= 9.2 = 18LấVĂTHEÂIM . (3.4+5) = 8,5I . NGiải thưởng toỏn học Lấ VĂN THIấMLê Văn Thiêm (1918 -1991) Quê ở làng Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, một miền quê rất hiếu học. Ông là người Việt Nam đầu tiên nhận bằng tiến sĩ quốc gia về toán của Pháp (1948) và cũng là người Việt Nam đầu tiên trở thành giáo sư toán học tại một trường Đại học ở châu Âu - Đại học Zurich (Thuỵ Sĩ, 1949). Giáo sư là người thầy của nhiều nhà toán học Việt Nam như: GS. Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, GS Nguyễn Văn Đạo, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đỡnh Tr í, ... Hiện nay, tên thầy được đặt tên cho giải thưởng toán học quốc gia của Việt Nam “ GIẢI THƯỞNG Lấ VĂN THIấM”.Bài toán: Các khẳng định sau đúng hay sai?Khi thay x = - 1; y = 3 vào các biờ̉u thức ta được: ?TTBiờ̉u thứcBiờ̉u thức sau khi thay giá trị của biếnĐúng(Đ)Sai(S)13x + y - x23.(-1) + 3 - x222x2 + y2. 12 + 33x2y3 + xy(-1)2.33 + (-1).343x - 2y3.3 - 2.(-1)SSĐsKiờ́n thức cõ̀n nhớ:*Cách trỡnh bày một bài toán tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến :+) Thay các giá trị cho trước của các biến vào biểu thức.+) Thực hiện các phép tính và trả lời.- Học thuộc quy tắc tính giá trị của một biểu thức đại số.- Bài tập về nhà: 7, 8, 9 (Sgk / 29) – 8, 9, 10 (Sbt / 10)- Đọc phần có thể em chưa biết “Toán học với sức khoẻ con người ”Công thức tính dung tích chuẩn phổi của mỗi người:Nam: P = 0,057h – 0,022a – 4,23 Nữ :Q = 0,041h – 0,018a – 2,69Trong đó:h: chiều cao (cm)a: Tuổi (Năm).Bạn Sơn 13 tuổi cao 150cm dung tích chuẩn phổi của bạn Sơn là:P = 0,057.150 – 0,023 . 13 – 4,23 = 4,034 (lít)Hướng dẫn về nhà:Xin trõn trọng cảm ơn quý thầy-cụ và cỏc em!Hoa điờ̉m 10

File đính kèm:

  • pptGia_tri_cua_mot_bieu_thuc_dai_so.ppt