Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết học 52 - Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số

1.Gía trị của một biểu thức đại số:

Để tính được giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến ,ta thay các giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện các phép tính.

2.Áp dụng:

 

ppt14 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 63 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết học 52 - Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINHKiểm tra bài cũViÕt biÓu thøc đại sè biÓu thÞ diÖn tÝch cña hình chöõ nhËt cã hai cạnh b»ng 3 (cm) vµ a (cm).GiảiBiểu thức đại số biểu thị diện tích hình chữ nhật đó là : 3 . a (cm2)Trong biểu thức đại số này a gọi là gì?Khi a = 2 thì biểu thức biểu thị diện tích hình chữ nhật này là gì?2Khi đó diện tích hình chữ nhật này bằng bao nhiêu?Khi đó 6 gọi là giá trị của biểu thức đại số 3.a tại a = 2. Tiết 52 Bài 2. GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ1.Gía trị của một biểu thức đại số:Ví dụ 1:Cho biểu thức 2m + n .Hãy thay m = 9 và n = 0,5 vào biểu thức đó rồi thực hiện phép tính.GiảiThay m = 9 và n = 0,5 vào biểu thức đã cho , ta được:2 . 9 + 0,5 = 18,5-Ta nói : 18,5 là giá trị của biểu thức 2m + n tại m = 9 và n = 0,5 hay còn nói : tại m = 9 và n = 0,5 thì giá trị của biểu thức 2m + n là 18,5. Ví dụ 2:Tính giá trị của biểu thức 3x2 – 5x + 1 tại x = -1 và tại x= Giải-Thay x = -1 vào biểu thức trên ,ta có: 3 .(-1)2 -5 .(-1) + 1 = 9Vậy giá trị của biểu thức 3x2 – 5x + 1 tại x = -1 là 9Muốn tính được giá trị của biểu thức này tại x = -1 ta làm như thế nào?-Thay x = vào biểu thức trên ,ta có: Vậy giá trị của biểu thức 3x2 – 5x + 1 tại x = làTrong biểu thức này x gọi là gì?Vậy để tính được giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến ,ta cần phải làm gì?Tiết 52 Bài 2. GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ1.Gía trị của một biểu thức đại số:Để tính được giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến ,ta thay các giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện các phép tính.2.Áp dụng:2.Áp dụng:?1. Tính giá trị của biểu thức 3x2 – 9x tại x = 1 và tại x=Giải-Thay x = 1 vào biểu thức ,ta được: 3 . 12 – 9 .1 = 3 – 9 = -6Vậy giá trị của biểu thức 3x2 – 9x tại x = 1 là - 6-Thay x = vào biểu thức ,ta được: Vậy giá trị của biểu thức 3x2 – 9x tại x = là ?2. Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:Gía trị của biểu thức x2y tại x = -4 và y = 3 là:-48144-244848Bài tập 1: Tính giá trị của biểu thức sau tại m = -1 và n = 2.a). 3m – 2nb). 7m +2n - 6Giảia). Thay m = - 1 và n = 2 vào biểu thức, ta được:3. (-1) – 2 . 2 = - 3 – 4 = -7Vậy giá trị của biểu thức 3m – 2n là : -7b). Thay m = - 1 và n = 2 vào biểu thức, ta được:7. (-1) + 2 . 2 – 6 = - 7 + 4 – 6 = -9Vậy giá trị của biểu thức 7m + 2n – 6 là : - 9Bài tập 2:Gỉai thưởng toán học Việt Nam (dành cho giáo viên và học sinh phổ thông) mang tên nhà toán học nổi tiếng nào?(Quê ông ở Hà Tĩnh.Ông là người thầy của nhiều thế hệ nhà toán học nước ta trong thế kỉ XX).Hãy tính giá trị của các biểu thức sau tại x = 3 , y = 4 và z = 5rồi viết các chữ tương ứng với các số tìm được ở các ô trống dưới đây , em sẽ trả lời được câu hỏi trên:N : x2	;Ê : 2z2 + 1	; T : y2H : x2 + y2	;Ă: : 	;V : z2 - 1L : x2 – y2	;I : Biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật có các cạnh là y , z.M : Biểu thức biểu thị cạnh huyền của tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là x ,y:N : x2	;Ê : 2z2 + 1	; T : y2H : x2 + y2	Ă : 	;V : z2 - 1L : x2 – y2	;I : Biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật có các cạnh là y , z.M : Biểu thức biểu thị cạnh huyền của tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là x ,y:-751248,59162518515-751248,59162518515LÊVĂNTHIÊMBài tập 3:Tính giá trị của biểu thức x2y3 + xy tại x = 1 và y = GiảiThay x = 1 và y = vào biểu thức ,ta có:Vậy giá trị của biểu thức là HƯỚNG DẪN VỀ NHÀXem lại cách tính giá trị một biểu thức đại số, qua các bài tập.Làm bài tập 8/29Xem phần có thể em chưa biết / 29TOÁN HỌC VỚI SỨC KHỎE CON NGƯỜI

File đính kèm:

  • pptgiatribieuthucdaiso.ppt