Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết học số 29: Hàm số

Hai đại lượng tỉ lệ thuận hoặc tỉ lệ nghịch với nhau chỉ là trường hợp đặc biệt của khái niệm hàm số.

Vậy khái niệm hàm số là gì ?

Hãy quan sát các ví dụ sau:

Ví dụ 1:

Một thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng là 7,8 g/cm3 và thể tích là V ( cm3)

Viết công thức tính khối lượng m.

Tính m khi V = 1; 2; 3; 4

 

 

ppt11 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 125 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết học số 29: Hàm số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
HÀM SỐTiết 29: đại số 7Tiết29HÀM SỐNhắc lại khái niệm tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch ?Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng x theo công thức:y = axy = a/xy và x là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhauy và x là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhauVí dụ:y = 2xy = 3/xHai đại lượng tỉ lệ thuận hoặc tỉ lệ nghịch với nhau chỉ là trường hợp đặc biệt của khái niệm hàm số.Vậy khái niệm hàm số là gì ?Hãy quan sát các ví dụ sau:Ví dụ 1: Một thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng là 7,8 g/cm3 và thể tích là V ( cm3)a/ Viết công thức tính khối lượng m.b/ Tính m khi V = 1; 2; 3; 4 Một thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng là 7,8 g/cm3 và thể tích là V ( cm3)a/ Viết công thức tính khối lượng m.b/ Tính m khi V = 1; 2; 3; 4Ví dụ 1Bài giải:a/ Viết công thức tính khối lượng m.m = 7,8 vb/ Tính m khi V = 1; 2; 3; 4V1234m7,815,623,431,2Nhận xét:Khối lượng m và thể tích v là hai đại lượng tỉ lệ thuận Một vật chuyển động đều trên một quãng đường 50 km với vận tốc v.a/ Viết công thức tính thời gian t của vật chuyển động đều.b/ Tính t khi V = 5; 10; 25; 50Ví dụ 2Bài giải:a/ Viết công thức tính thời gian t.t = 50/ vb/ Tính m khi V = 5; 10; 25; 50V5102550t10521Nhận xét:Thời gian t và vận tốc v là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Cho y = 5x - 1.Lập bảng các giá trị tương ứng của y khi x = -5; -4; -3;-2; 0; 1/5Ví dụ 3Bài giải:X-5-4-3-201/5y-26-21-16-11-10Nhận xét:y và x không phải tỉ lệ thuận cũng không phải tỉ lệ nghịchBảng các giá trị tương ứng của y khi x = -5; -4; -3;-2; 0; 1/5Ví dụ 1Ví dụ 2Ví dụ 3 Một thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng là 7,8 g/cm3 và thể tích là V ( cm3)a/ Viết công thức tính khối lượng m.b/ Tính m khi V = 1; 2; 3; 4a/ Viết công thức tính khối lượng m.m = 7,8 vb/ Tính m khi V = 1; 2; 3; 4V1234m7,815,623,431,2 Một vật chuyển động đều trên một quãng đường 50 km với vận tốc v.a/ Viết công thức tính thời gian t của vật chuyển động đều.b/ Tính t khi V = 5; 10; 25; 50Ví dụ 2a/ Viết công thức tính thời gian t.t = 50/ vb/ Tính t khi V = 5; 10; 25; 50V5102550t10521 Cho y = 5x - 1.Lập bảng các giá trị tương ứng của y khi x = -5; -4; -3;-2; 0; 1/5X-5-4-3-201/5y-26-21-16-11-10Bảng các giá trị tương ứng của y khi x = -5; -4; -3;-2; 0; 1/5Nhận xét:Quan sát ba bảng trên ta có nhận xét: Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x mà:Ứng với mỗi giá trị của x ta chỉ xác định duy nhất một giá trị tương ứng y thì y được gọi là hàm số của x và x được gọi là biến sốBài tập vận dụng:Bài 24 sgk trang 63x-4-3-2-11234y1694114916Bài 1: Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y cho bởi bảng sau: Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không?Giải:Quan sát bảng ta nhận thấy: Ứng với mỗi giá trị của x chỉ có duy nhất một giá trị của y nên y là hàm số của xChú ý:+ Hàm hằng: Nếu x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị thì y gọi là hàm hằng.Ví dụ:y = 3; y = 5 là những hàm hằng+ Cách cho một hàm số Một hàm số có thể cho bằng hai cách:- Cho bằng bảng:- Cho bằng công thức:X5102550y10521 Cho y = 5x - 1.+ Kí hiệu hàm số:y = f(x)y = g(x)y = h(x)y= f(x) =2xy = g(x) = 3/xy = h(x) =3x - 2f(1) = 2f(2) = 4.g(1) = 3g(3) = 1.h(0) = -2h(1) = 1.Bài tập vận dụng:Bài 25 sgk 64 Cho hàm số y = f(x) = 3x2 + 1.Tính:Giải:Củng cố: 1/Khái niệm hàm số. Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x mà:Ứng với mỗi giá trị của x ta chỉ xác định duy nhất một giá trị tương ứng y thì y được gọi là hàm số của x và x được gọi là biến số2/ Cách cho một hàm số Một hàm số có thể cho bằng hai cách:- Cho bằng bảng:- Cho bằng công thức:3/ Kí hiệu hàm số:y = f(x)y = g(x)y = h(x).Công việc ở nhà:+ Chuẩn bị phần luyện tập và ôn tập chuẩn bị kiểm tra 1 tiết

File đính kèm:

  • pptHam_so.ppt