Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết số 29: Hàm số

1.Một số ví dụ về hàm số

Ví dụ 1:

Ví dụ 2:

thì m là hàm số của V

Ví dụ 3:

thì t là hàm số của v

2. Khái niệm hàm số

Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị tương ứng của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số

 

ppt10 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết số 29: Hàm số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KIỂM TRA BÀI CỦHãy nêu định nghĩa và tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch ?Trả lời: Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức hay xy = a (a là một hằng số khác 0) thì ta nói y và x tỉ lệ nghịch với nhau Nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau thì :	Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia Tính chat:Tích hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi Định nghĩa: Nếu y = 2x thì ngoài cách nói y là đại lượng tỉ lệ thuận với x thì ta còn nói y là hàm số của x. Vậy hàm số là gì ?Tiết 29HÀM SỐ 1.Một số ví dụ về hàm số T là hàm số của t thì m là hàm số của Vm = 7,8.Vthì t là hàm số của v2. Khái niệm hàm số Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị tương ứng của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số Ví dụ 1:Ví dụ 2:Ví dụ 3:3.Luyện tập Chú ý (sgk) Bài tập 25(sgk) Tiết 29HÀM SỐ 1.Một số ví dụ về hàm số t (giờ )048121620T(0C)201822262421Ta thấy đại lương T(0C) phụ thuộc vào đại lượng thay đổi t(h) và với mỗi giá trị của t thì ta luôn xác định được một giá trị tương ứng của T. Ta nói T là hàm số của t Ví dụ 1: Tiết 29HÀM SỐ 1.Một số ví dụ về hàm số t là hàm số của vVí dụ 3: Thời gian t(h) của một vật chuyển động đều trên quảng đường 50km tỉ lệ nghịch với vận tốc v(km/h) của nó theo công thức: v(km/h)5102550t(h)10521Tính và lập bảng các giá trị tương ứng của t khi v = 5; 10; 25; 50?2Tiết 29HÀM SỐ 1.Một số ví dụ về hàm số Ta thấy đại lượng m phụ thuộc vào đại lượng thay đổi V và với mỗi giá trị của V ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của m. Ta nói m là hàm số của VKhối lượng m (g) của một thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng là 7,8 (g/cm3) tỉ lệ thuận với thể tích V(cm3) theo công thức: m = 7,8.V.Ví dụ 2:?1Tính các giá trị tương ứng của m khi V = 1; 2; 3; 4.V = 1 => m =V = 2 => m =V = 3 => m =V = 4 => m =7,815,623,431,2Tiết 29HÀM SỐ 1.Một số ví dụ về hàm số Chú ý: 2. Khái niệm hàm số Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị thì y được gọi là hàm hằng Hàm số có thể được cho bằng bảng, bằng công thứcVí dụ: y = 2x + 3 ta có thể viết y = f(x) = 2x + 3Khi y là hàm số của x ta có thể viết y = f(x), y = g(x) ... Ta có x = 3 thì y = 3 và ta viết f(3) = 9Tiết 29HÀM SỐ 1.Một số ví dụ về hàm số 2. Khái niệm hàm số 3. Luyện tập Bài tập 24 (sgk) x–4 –3–2–11234y1694114916Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong bảng sau Đại lượng x có phải là hàm số của đại lượng x không ?Có vì ta thấy đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x và mỗi giá trị của x ta luôn xác định được một giá trị của yTiết 29HÀM SỐ 1.Một số ví dụ về hàm số 2. Khái niệm hàm số 3. Luyện tập Bài tập 25(sgk) Cho hàm số y = 3x2 + 1. Tính ; f(1); f(3).3. + 1f(1) = 3.12 + 1 = 4 f(3) = 3.32 + 1 = 28 Bài tập 26(sgk)x –5 –4–3–20yx = –5 thì y = 5.(–5) – 1 = – 24– 24Cho hàm số y = 5x – 1.Lập bảng các giá trị tương ứng của y khi x = –5, –4, –3, –2,0, 

File đính kèm:

  • pptham_so.ppt