Bài giảng môn học Đại số 9 - Bài: Hàm số bậc nhất - Huỳnh Thị Kim Liên

• Bài toán : Một xe ô tô chở khách đi từ bến xe phía nam của Hà Nội vào Huế với vận tốc trung bình 50 km/h . Hỏi sau t giờ xe ô tô đó cách trung tâm Hà Nội bao nhiêu km ? Biết rằng bến xe phía nam cách trung tâm Hà Nội 8 km .

 

 

ppt25 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 23/09/2019 | Lượt xem: 111 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn học Đại số 9 - Bài: Hàm số bậc nhất - Huỳnh Thị Kim Liên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Bài : Hàm số bậc nhấtThực hiện : Huỳnh Thị Kim LiênGv Trường THCS Hòa PhúKhi nào y gọi là hàm số của x ? Cho một ví dụ về hàm số được cho bởi công thức .Kiểm tra bài cũKiểm tra bài cũ2. Cho hàm số y = f(x) xác định và x1, x2 R	- Nếu x1 f(x2) thì : 	......................................................Hàm số y = f(x) đồng biến trên RHàm số y = f(x) nghịch biến trên RHãy điền vào chỗ trống cho đúngTiết 21 : Hàm số bậc nhấtI.Khái niệm về hàm số bậc nhấtBài toán : Một xe ô tô chở khách đi từ bến xe phía nam của Hà Nội vào Huế với vận tốc trung bình 50 km/h . Hỏi sau t giờ xe ô tô đó cách trung tâm Hà Nội bao nhiêu km ? Biết rằng bến xe phía nam cách trung tâm Hà Nội 8 km .Trung tâm HN Bến xe Huế	8km	 50km/h Hãy điền vào chỗ trống (...) cho đúng :	Sau 1 giờ , ôtô đi được :...................	Sau t giờ , ôtô đi được :....................	Sau t giờ , ôtô cách trung tâm Hà Nội là : 	s =.................... 50 km50t (km)50t + 8 (km)?1Trung tâm HN Bến xe Huế	8km	Tính các giá trị tương ứng của s bằng cách điền vào bảng sau:	t1234...S = 50t + 8... 58108 158208?2Trong bảng trên s có phải là hàm số của t không ? Vì sao ?t1234...S = 50t + 858108158208... s = 50t + 8 y = ax + b Hàm số trên gọi là hàm số bậc nhất .	( a 0 )Vậy hàm số bậc nhất có dạng như thế nào ?Tiết 21 : HÀM SỐ BẬC NHẤTI. Khái niệm về hàm số bậc nhấta/ Định nghĩa :Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b , trong đó a,b là các số cho trước và a 0Bài tập : Các công thức sau có phải là hàm số bậc nhất không ? Vì sao ?	 	a/ y = 1 – 5xb/ y = + 4c/ y = x	d/ y = 2x2 + 3e/ y = mx + 2f/ y = 0x + 7 Hàm số bậc nhất có dạng y = ax + b (a 0)a/ y = 1 – 5xc/ y = x	Với công thức : y = x , hàm số có dạng y = ax và đã học ở lớp 7	Tiết 21 : HÀM SỐ BẬC NHẤTI. Khái niệm về hàm số bậc nhấta/ Định nghĩa :Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b , trong đó a,b là các số cho trước và a 0b/ Ví dụ : y = -2x + 1 y = 3x – 5 II. Tính chất :Xét hàm số : y = f(x) = -2x +3Hàm số trên xác định x RLấy x1,x2 R sao cho x1 0Hay f(x1) > f(x2)Vậy h/s: y = -2x +3 là hàm số nghịch biến trên RTương tự : Hãy chứng minh hàm số y = f(x) = 2x + 3 đồng biến trên R Hàm số :y = -2x +3 nghịch biến trên RHàm số :y = 2x + 3 đồng biến trên R (a = -2 0)Vậy hàm số bậc nhất y = ax + b đồng biến khi nào ? Nghịch biến khi nào ?Tiết 21 : HÀM SỐ BẬC NHẤTI. Khái niệm về hàm số bậc nhấta/ Định nghĩa :Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b (ù a,b là các số cho trước và a 0 )b/ Ví dụ : y = -2x + 1 y = 3x – 5II. Tính chất :Hàm số bậc nhất y = ax + b	- Đồng biến trên R khi a > 0	- Nghịch biến trên R khi a 0)(Đồng biến khi m > 0,nghịch biến khi m 0	- Nghịch biến trên R khi a < 0 Cho hàm số bậc nhất y = (m - 2)x +3 . Tìm các giá trị của m để hàm số :a/ Đồng biến b/ Nghịch biến	 BT9/48Yêu cầu : Dãy 1 làm câu a Dãy 2 làm câu bBài tập về nhàHọc thuộc định nghĩa hàm số bậc nhất, tính chấtLàm các bài tập : 8; 10 ;11; 12 / 48(SGK)	6; 8 /57(SBT)Thực hiện : Huỳnh Thị Kim LiênGv Trường THCS Hòa Phú

File đính kèm:

  • pptT21Ham_so_bac_nhat.ppt