Bài giảng môn học Đại số 9 - Tiết 15: Thực hành sử dụng máy tính bỏ túi - Mai Xuân Tâm

Các bước thực hiện:

Bước 1. Mở máy.

Bước 2. Cài đặt chế độ làm tròn.

Bước 3. Tính căn bậc hai, bậc 3 hoặc bậc x.

Tính căn bậc hai.

 Ví dụ: Tính

Thao tác trên máy tính

Vận dụng tính:

 

 

ppt11 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 23/09/2019 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 9 - Tiết 15: Thực hành sử dụng máy tính bỏ túi - Mai Xuân Tâm, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
PHÒNG GD&ĐT QÙY HỢP TRƯỜNG THCS VĂN LỢITiết 15: THỰC HÀNH SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚIGV thực hiện: Mai Xu©n T©mTiết 15 : THỰC HÀNH SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚIGiới thiệu máy tính bỏ túi Loại máy tính Casio fx – 500MSPhím mở máyPhím tắt máyPhím tính căn bậc haiPhím tính căn bậc baPhím tính căn bậc xPhím xóa sốPhím chuyển đổi chức năngPhím chuyển đổi chế độ Tiết 15 : THỰC HÀNH SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚIII. Tìm căn bậc hai bằng máy tính bỏ túi. Loại máy tính Casio fx – 500MS. D 0B1. Mở máy (phím ON)B2. Đặt chế độ làm tròn.Ví dụ: Làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư.Nêu các thao tác thực hiện trên máy tính để làm tròn phép tính đến số thập phân thứ tư ?Thao tác trên máy tínhTiết 15 : THỰC HÀNH SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚIBước 1. Mở máy.Bước 2. Cài đặt chế độ làm tròn.Bước 3. Tính căn bậc hai, bậc 3 hoặc bậc x.Tính căn bậc hai.	Ví dụ: Tính Thao tác trên máy tínhVận dụng tính: D FIX 0.0000 Kết quả:Các bước thực hiện:Tiết 15 : THỰC HÀNH SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚITính căn bậc ba:Ví dụ. Tính Cách 1. Sử dụng phím Thao tác trên máy tính: D FIX 0.0000 Cách 2. Sử dụng phím Thao tác trên máy tính:Tiết 15 : THỰC HÀNH SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI D FIX 0.0000 Vận dụng tính: Kết quả: Tiết 15 : THỰC HÀNH SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚIIII. Bài tập vận dụng.Bài 1. Tính:Kết quả:Tiết 15 : THỰC HÀNH SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚIBài tập 2. Tìm x biết:a) x2 = 4,41; b) x3 = 729Giải:Tiết 15 : THỰC HÀNH SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI Nhắc lại các bước tính căn bậc hai số học và căn bậc ba của một số bất kỳ bằng máy tính bỏ túiBước 1: Mở máyBước 2: Đặt chế độ làm tròn cho máyBước 3: Tính căn bậc hai hoặc bậc 3Bước 3.1: Thao tác tính căn bậc hai trên máy tính bỏ túiBước 2.1: Thao tác làm tròn số trên máy tính bỏ túiBước 3.2: Thao tác tính căn bậc ba trên máy tính bỏ túiCách 1.Cách 2.Xem l¹i c¸c b­íc tÝnh c¨n bËc hai, c¨n bËc ba b»ng m¸y tÝnh bá tói Tr¶ lêi c¸c c©u hái phÇn «n tËp ch­¬ng I (SGK) ChÐp l¹i b¶ng tãm t¾t kiÕn thøc ch­¬ng I (SGK) Lµm c¸c bµi tËp trong phÇn «n tËp ch­¬ng I (SGK)H­íng dÉn vÒ nhµChóc c¸c em häc tËp tèt

File đính kèm:

  • pptTiet_15_Thuc_hanh_su_dung_may_tinh_bo_tui.ppt