Bài giảng môn học Đại số 9 - Tiết 16, 17: Ôn tập chương I

1.Xem lại lý thuyết của chương I

2.Hoàn thành các bài tập vào vở

3.Làm các bài 75;76(sgk-40+41)

4.Chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra

 

ppt14 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 23/09/2019 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 9 - Tiết 16, 17: Ôn tập chương I, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
CĂN BẬC HAI - CĂN BẬC BATiết 16,17 : ễN TẬP CHƯƠNG I Cỏc kiến thức trọng tõmCác bài toán biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai.Các công thức biến đổi căn thức bậc hai.Căn bậc hai - Căn thức bậc hai.Căn bậc ba.Nêu định nghĩa căn bậc hai số học của một số a không âm?Căn bậc hai số học của số a khụng õm là số x khi x 0 và Số 0 cũng được gọi là căn bậc hai số học của 0.Điều kiện tồn tại của là:A 0x2 = a1. Cỏc khỏi niệm cơ bản:1.Cỏc khỏi niệm cơ bản:Tỡm x để mỗi căn thức sau cú nghĩa:; b) ; c) a)Giải: a)Cú nghĩa khi -3x – 9 0 b) Cú nghĩa khi 2x + 5 > 0 c) Cú nghĩa với mọi giỏ trị của x vỡ x2 + 3 > 0 với mọi x1. Cỏc khỏi niệm cơ bản:Nờu định nghĩa căn bậc ba của số a? Cho vớ dụ.Căn bậc ba của số a là số x sao cho x3 = ax3 = aVớ dụ: Vỡ 33 = 27Bài toỏn Khi viết bảng công thức biến đổi căn thức bậc hai, bạn Hoà vô tình làm mờ đi một số chỗ. Em hãy giúp bạn?(1)(2)2/ Cỏc phép biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phươngLiên hệ giữa phép chia và phép khai phương Đưa thừa số ra ngoài dấu căn Khử mẫu của biểu thức lấy căn Đưa thừa số vào trong dấu căn Trục căn thức ở mẫu.Các công thức biến đổi căn thức Hằng đẳng thức :II. Bài tập vận dụngBài tập trắc nghiệm1/ Căn bậc hai của 36 là: 2/ Căn bậc ba của -216 là: 3/ cú nghĩa khi: 4/ bằng: A. -6B. 6C. 6 và -6D. 18A. - 6B. 6C. 6 và -6D. - 42A. a < 0B. a 0C. a 3 D. a 6A. B. C. D.1 Bài tập trắc nghiệm2/ Đưa thừa số ra ngoài dấu căn ta được 4/ Khử mẩu của biểu thức lấy căn ta được: D. A. B. C. D. A. B. C. D. 1/ Trục căn thức ở mẫu của biểu thức ta được: A. B. C.D. A. B. C. 3/ Đưa thừa số vào trong dấu căn ta được: Tiết 17:ôn tập chương I (tiếp)Bài 70(sgk-40)tính giá trị của biểu thức sau bằng cách biến đổi,rút gọn thích hợp:a)b)c)d)Lời giảia)b)Bài 71(sgk-40)Rút gọn các biểu thứca)c)d)b)Tiết 17:ôn tập chương I (tiếp)b)Tiết 17:ôn tập chương I (tiếp)Bài 72(sgk-40)b)a)c)d) Về nhàBài 73(sgk-40)Tiết 17:ôn tập chương I (tiếp)Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thứca)Tại a=-9Ta cób)Do m = 1,5 < 2 nên tại m = 1,5. Ta cóB=1 – 3m = 1 – 3.1,5ý c,d tương tựTiết 17:ôn tập chương I (tiếp)a)b)Lời giảiBài 74(sgk-40)VậyLời giảiVậyHướng dẫn về nhà1.Xem lại lý thuyết của chương I2.Hoàn thành các bài tập vào vở3.Làm các bài 75;76(sgk-40+41)4.Chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra

File đính kèm:

  • pptON_TAP_dAI_SO_9_Tiet_1617_tham_khao.ppt