Bài giảng môn học Đại số 9 - Tiết 27: Hệ số góc của đường thẳng y = a x + b (a khác 0) - Trần Hải Đoan

1. KHÁI NIỆM HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG

 THẲNG y = ax +b( a ≠ 0)

• Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b

 và trục Ox

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, góc tạo bởi

 đường thẳng y = ax +b và trục 0x là góc

tạo bởi tia Ax và tia AT, trong đó A là giao

 điểm của đường thẳng y = ax +b và trục 0x ,

T là điểm thuộc đường thẳng y = ax +b

và có tung độ dương.

 

ppt22 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 23/09/2019 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn học Đại số 9 - Tiết 27: Hệ số góc của đường thẳng y = a x + b (a khác 0) - Trần Hải Đoan, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
MễN TOÁN LỚP 9B NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY Cô GIÁO VỀ DỰ TIẾT HỌC HôM NAY TIẾT SỐ 27 HỆ SỐ GểC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = a x + b ( a )GIÁO VIấN THỰC HIEN : TRANHAIDOAN Câu 1: Vẽ dạng tổng quát đồ thị của hàm số y =ax+b (a 0) Trong hai trường hợp a > 0 và a 0AOxy1234Hệ số gúc của đường thẳng y = ax + b1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax +b ( a ≠ 0)Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục OxTrong mặt phẳng toạ độ Oxy, góc tạo bởi đường thẳng y = ax +b và trục 0x là góc tạo bởi tia Ax và tia AT, trong đó A là giao điểm của đường thẳng và trục 0x. T là điểm thuộc đường thẳng y = ax +b và có tung độ dương.TKhỏi niệm : ( a ≠ 0)xa > 0y = ax + bATOxyαATOyy=ax+bHệ số gúc của đường thẳng y = ax + b1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax +b( a ≠ 0)Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục OxTrong mặt phẳng toạ độ Oxy, góc tạo bởi đường thẳng y = ax +b và trục 0x là góc tạo bởi tia Ax và tia AT, trong đó A là giao điểm của đường thẳng và trục 0x .T là điểm thuộc đường thẳng y = ax +b và có tung độ dương.( a ≠ 0)4a 0ATOxyαy=ax+ba o ) : y = 0,5x + 2 ; y = x + 2 ; y = 2x + 2. Hãy so sánh các góc 1 , 2 , 3 và so sánh các giá trị tương ứng của hệ số a trong các hàm số (trường hợp a > 0) rồi rút ra kết luận. ?a-1-1-213210xy-3-4α3α1α2y = 0,5x + 2 y = 2x + 2y = x + 20Hệ số gúc của đường thẳng y = ax + bb) Hệ số gócKhi hệ số a dương (a > 0) thì góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc nhọn. Hệ số a càng lớn thì góc càng lớn nhưng vẫn nhỏ hơn 900 .( a ≠ 0)Cho đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng toạ độ (với hệ số a 0) thì góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc nhọn. Hệ số a càng lớn thì góc càng lớn nhưng vẫn nhỏ hơn 900Hóy tỡm hệ số gúc của cỏc đường thẳng sau: a) y = 5x - 3; b) y = 2 + x c) y = x + 1; d) y = - 3x( a ≠ 0)Ta gọi a là hệ số góc của đường thẳng y= ax + b.Hệ số gúc của đường thẳng y = ax + bb) Hệ số gócHóy tỡm hệ số gúc của cỏc đường thẳng sau: a) y = 5x - 3; b) y = 2 + x c) y = x + 1; d) y = - 3x( a ≠ 0)Ta gọi a là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b.Hệ số gúc của đường thẳng y = ax + bb) Hệ số gócHóy tỡm hệ số gúc của cỏc đường thẳng sau: a) y = 5x - 3; b) y = 2 + x c) y = x + 1; d) y = - 3x( a ≠ 0)Ta gọi a là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b.Hệ số gúc của đường thẳng y = ax + bHóy tỡm hệ số gúc của cỏc đường thẳng sau: a) y = 5x - 3; b) y = 2 + x c) y = x + 1; d) y = - 3x( a ≠ 0)b) Hệ số góc* Khi hệ số a âm (a 0) thì góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc nhọn. Hệ số a càng lớn thì góc càng lớn nhưng vẫn nhỏ hơn 900Hóy tỡm hệ số gúc của cỏc đường thẳng sau: a) y = 5x - 3; b) y = 2 + x c) y = x + 1; d) y = - 3 xChú ý. Khi b = 0, ta có hàm số y = ax. Trong trường hợp này, ta cũng nói rằng a là hệ số góc của đường thẳng y = ax.( a ≠ 0)Ví dụ 1: Cho hàm số y = 3x + 2Vẽ đồ thị hàm số.Tính góc tạo bởi đường thẳng y = 3x +2 và trục 0x ( làm tròn đến phút).Hệ số gúc của đường thẳng y = ax + b2. Ví dụ:( a ≠ 0)tg = aVí dụ 2: Cho hàm số y = -3x + 3. a) Vẽ đồ thị của hàm số. b) Tính góc tạo bởi đường thẳng y = -3x + 3 và trục Ox (làm tròn đến phút).Ví dụ 2: Cho hàm số y = -3x + 3. a) Vẽ đồ thị của hàm số. b) Tính góc tạo bởi đường thẳng y = -3x + 3 và trục Ox (làm tròn đến phút).xyPQoαα’-1-121213y = -3x + 3tgα’= |a| với α =1800- α’Hệ số gúc của đường thẳng y = ax + bCách tính góc  tạo bởi đường thẳng y= ax+ b với trục 0x:* Nếu a > 0 ta có tg  = a, sau đó dùng bảng số hoặc máy tính để tính góc .* Nếu a 0a a +/ Thay giỏ trị của a vừa tỡm được vào y = ax +3 được hàm số phải tỡm

File đính kèm:

  • pptHE_SO_GOC_CUA_DUONG_THANG_y_a_x_b.ppt