Bài giảng môn học Đại số khối 9 - Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau - Trường THCS Chu Văn An

ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Xét 2 đường thẳng

/ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU

(d) cắt (d’)

• d) cắt (d’) tạimột điểm trên trục tung

Kết luận : (SGK-53)

Chú ý: (SGK-53)

 

 

ppt9 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 24/09/2019 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số khối 9 - Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau - Trường THCS Chu Văn An, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Trường THCS Chu Văn AnMôn Toán 9Người thực hiện: cathanh hườngCHÀO MỪNG CÁC THẦY Cễ VỀ THAM DỰ Kiểm tra bàI cũ Vẽ trên cùng một mặt phẳng toạ độ, đồ thị các hàm số sau : 1/ y = 2x +3 2/ y = 2x -2 Vẽ đồ thị các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ y = 2x + 3y = 2x - 2O1-2y=2x+332xy....y=2x-2y=2x* Xét 2 đường thẳng y = ax + b (a 0) (d ) y = a’x + b’ (a, 0) (d’)(d) song song với(d’) (d) trùng với (d’) a = a’ và b b’a = a’ và b = b’* Kết luận : (SGK-53)Cho các đường thẳng có phương trình:y = 0,5 x + 2y = 0,5 x - 1y = 1,5 x + 2(1)(2)(3)a)Tìm các cặp đường thẳng song songb)Có nhận xét gì về vị trí đường thẳng (2) và (3)Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhauI/ Đường thẳng song songĐường thẳng song song và đường thẳng cắt nhauI/ Đường thẳng song song* Xét 2 đường thẳng y = ax + b (a 0) (d ) y = a’x + b’ (a’ 0) (d’)(d) song song với(d’) Cho các đường thẳng có phương trình:y = 0,5 x + 2y = 0,5 x - 1y = 1,5 x + 2(1)(2)(3)a)Tìm các cặp đường thẳng song songb)Có nhận xét gì về vị trí đường thẳng (2) và (3)trùng với (d’) Kết luận : (SGK-53) a = a’ và b b’a = a’ và b = b’II/ Đường thẳng cắt nhauXét 2 đường thẳng:y = ax+ b (a 0)y = a’x+ b’ (a, 0)(d)(d’)* (d) cắt (d’) * (d) cắt (d’) tạimột điểm trên trục tung a a’b = b’Hình minh họaO....-422-1yxy =0,5 x +2y =0,5 x -1.y = 1,5 x+2a áIII/ áp dụng* Kết luận : (SGK-53) * Chú ý : (SGK-53)Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhauI/ Đường thẳng song song* Xét 2 đường thẳng y = ax + b (a 0) (d ) y = a’x + b’ (a 0) (d’)(d) song song với(d’) trùng với (d)Kết luận :(SGK-53) a = a’ và b b’a = a’ và b = b’II/ Đường thẳng cắt nhauXét 2 đường thẳng:y = ax+ b (a 0)y = a’x+ b’ (a 0)(d)(d’)* (d) cắt (d’) (d) cắt (d’) tạimột điểm trên trục tungKết luận : (SGK-53)Chú ý: (SGK-53)a a’b = b’a áIII/ áp dụngBài 1: Trong một mặt phẳng tọa độ cho các đường thẳng:y = 2x + 2y = - x - 1y = 2x - 1Không vẽ đồ thị, điền từ hoặc kí hiệu thích hợp vào chỗ trống : a) . song songb) . c) . tại ..cắt cắt điểm nằm trên trục tung I/ Đường thẳng song songII/ Đường thẳng cắt nhauXét 2 đường thẳng:y = ax+ b (a 0)y = a’x+ b’ (a 0)(d)(d’)*) d cắt d’ *) d cắt d’ tại một điểm trên trục tung a a’b = b’a á* Xét 2 đường thẳng y = ax + b (a 0) (d ) y = a’x + b’ (a 0) (d’)(d) song song với (d’) a = a’ và b = b’(d) trùng với (d’) a = a’ và b = b’III/ áp dụngBài 2 :Hoạt động nhómCho hai hàm số bậc nhất :y = 2mx + 3 ( d ) y = ( m+1 )x + 2 (d’)Có a = 2m ; b = 3Có a’ = m + 1; b’ = 2Bài giảiĐiều kiện để (d) và (d’) là hàm số bậc nhất : m 0 và a) (d) cắt (d’) a a’ hay 2m m +1m 1m 0 ; m 1 và m -1 thì (d) cắt (d’)b) (d) //(d’) a = a’b b’Hay 2m=m+13 2 (đúng)m=1Kết hợp điều kiện ta có Kết hợp điều kiện ta có với m=1 thì (d) //(d’) Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhauCó thể em chưa biếtĐường thẳng y = ax + b (d) (a ≠ 0) Đường thẳng y = a’x + b’ (d’) (a’ ≠ 0) 2 đường thẳng (d) và (d’) vuông góc với nhau khi và chỉ khi a . a’ = -1Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhauBài 3: Ghép mỗi ý ở cột trái với một ý ở cột phải để được một khẳng định đúng1) (d) song song với (d’) thì2) (d) cắt (d’)a) a a’(d ) vuông góc với (d’) b) a = a’ và b = b’3) (d) trùng (d’) thìc) a a’ và b b’d) a = a’ và b b’e) a.a’ = -1 4) (d ) (d’) thì (d) song song với (d’) a a’ (d) trùng với (d’)a = a’ và b = b’a . a’ = -1a = a’ và b b’(d) cắt (d’)Trò chơI :Xét hai đường thẳng : y = ax + b (d) y = a’x + b’ (d’ )Đáp án :KIếN THứC CầN NHớ Xét hai đường thẳng :y = ax + b (d) (a ≠ 0) y = a’x + b(d’) (a’ ≠ 0) Hướng dẫn về nhà - Nắm vững điều kiện của các hệ số để 2 đường thẳng song song, cắt nhau ,trùng nhau, vuông góc với nhau - Làm bài tập 21, 22, 23, 24 (trang 54-55 SGK)PHềNG GiÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN PHÚ NINHTRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHU VĂN AN***************************** Biờn soạn :CA THANH HƯỜNG********THÁNG 04 NĂM 2010 LK

File đính kèm:

  • pptTiet_27_duong_thang_song_song_cat_nhau.ppt