Bài giảng môn học Đại số khối 9 - Hàm số bậc nhất

Khái niệm về hàm số bậc nhất

ĐÞnh nghĩa : Hàm số bậc nhất là hàm số cho bởi công thức :

y = ax + b

Trong đó: a, b là các số cho trước

và a 0

Chú ý:

- Khi b = 0 thì hàm số bậc nhất có dạng : y = ax

 

 

ppt21 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 21/09/2019 | Lượt xem: 100 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn học Đại số khối 9 - Hàm số bậc nhất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Chaứo mửứng thaày, coõ veà dửù tieỏt thao giaỷngHọc sinh 1: 2. Điền vào chỗ trống để có câu trả lời đúng.Cho hàm số y=f(x) xác định với mọi x thuộc R.a- Nếu x1 f(x2) thì hàm số y=f(x) .....................trên R.đồng biếnnghịch biếnHọc sinh 2: Tính giá trị tương ứng của mỗi hàm số theo giá trị của biến x, rồi điền vào bảng. Hãy cho biết hàm số nào đồng biến, hàm số nào nghịch biến. Tại sao?x-2 -1 01 2y=3x+1y=-3x+1-57-2 4114-27-5Căn cứ vào bảng ta thấy: Hàm số y= 3x+1 là hàm số đồng biến. Vì với x1f(x2)kiểm tra bài cũ1. Khi nào y được gọi là hàm số của biến x? Cho ví dụ.Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y gọi là hàm số của x và x gọi là biến số. Ví dụ: y=2x + 1ĐẶT VẤN ĐỀCÁC HÀM SỐ: y = 3x + 1 VÀ y = -3x +1 Cể TấN GỌI LÀ Gè? LÀM SAO XÁC ĐỊNH ĐƯỢC NGAY HÀM SỐ NÀO ĐỒNG BIẾN, HÀM SỐ NÀO NGHỊCH BIẾN? BAỉI 2 – TIEÁT 21HÀM SỐ BẬC NHẤTBài toỏn: Một ụtụ chở học sinh đi du lịch hố, từ trường PTDTNT Hàm Thuận lờn thành phố Đà Lạt theo quốc lộ 28, với vận tốc trung bỡnh 40km/h. Hỏi sau t giờ xe ụtụ cỏch thành phố Phan Thiết bao nhiờu kilụmột? Biết rằng trường PTDTNT Hàm Thuận cỏch thành phố Phan Thiết 17km.TrườngPTDTNT17kmTP Phan ThiếtTPĐà Lạt40 t40t + 17 (km)1. Khỏi niệm về hàm bậc nhất.Sau t giờ, ụtụ cỏch thành phố Phan Thiết là: s=  Hãy điền vào chỗ trống () cho đúngSau 1giờ, ôtô đi được quãng đường: Sau t giờ, ôtô đi được : .?140 (km)40t (km)tiết 21: hàm số bậc nhất17km1. Khỏi niệm về hàm số bậc nhấtt123.S= 40t + 17.5797137 Tính các giá trị tương ứng của s khi cho t lần lượt các giá trị 1h, 2h, 3h, , rồi giải thích tại sao đại lượng s là hàm số của t ??2tiết 21: hàm số bậc nhấtD, y = 0x + 7 Tại sao đại lượng S là hàm số của t?S = 40t + 17y = 40x + 17 y = ax + bHàm số bậc nhất là gỡ?Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y gọi là hàm số của x và x gọi là biến số.Định nghĩa : Hàm số bậc nhất là hàm số cho bởi công thức :y = ax + bTrong đó: a, b là các số cho trướcvà a 0 1. Khỏi niệm về hàm số bậc nhấtĐịnh nghĩa : Hàm số bậc nhất là hàm số cho bởi công thức :y = ax + bTrong đó: a, b là các số cho trướcvà a 0 Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm bậc nhất ? Chú ý: - Khi b = 0 thì hàm số bậc nhất có dạng : y = ax Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với giá trị nào của x ?- Hàm số bậc nhất xác định với mọi giá trị x Rtiết 21: hàm số bậc nhấtB, y = + 4 1xG, y = x E, y = 2x2 + 3 C, y = x + 2D, y = 0x + 7 A, y = 1 - 5x STTHàm sốTrả lờiHệ số aHệ số b y = 1 - 6xy = x + 512 3 4 5 6Bài tập 1: Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất? Nếu là hàm số bậc nhất hãy chỉ rõ hệ số a, hệ số b.ĐĐĐĐ15-61SS2. Tính chấttiết 21: hàm số bậc nhất1. Khỏi niệm về hàm bậc nhấtĐịnh nghĩa : Hàm số bậc nhất là hàm số cho bởi công thức :y = ax + bTrong đó: a, b là các số cho trước	( a 0 )Ví dụ 1: Cho hàm số bậc nhất sau: y= f(x) = 2x + 1Hãy xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số trên ? 	GiảiXét: 	 y = f(x) = 2x + 1Hàm số xác định với mọi x thuộc RCho x lấy hai giá trị bất kì x1 và x2 sao cho : x1 2x1 2x1 + 1 - 2x1 > - 2x2 - 2x1 + 1 > -2x2 + 1 hay f(x1) > f(x2).Vậy hàm số bậc nhất y = f(x) = -2x + 1 nghịch biến trên R.Tổng quát. Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi giá trị x thuộc R và có tính chất sau:a) Đồng biến trên R, khi a > 0b) Nghịch biến trên R, khi a 0	nên hàm số này đồng biến.c) Hàm số y = m.x + 2 ( )đồng biến nếu m > 0, nghịch biến nếu m 07-5 0b) Nghịch biến trên R, khi a 0- Nghịch biến khi a 4B m 6	Hàm số bậc nhất y = (6 – m)x – 2m (m là tham số) đồng biến trên R khi:Đáp án Đúng: 	DHết giờ123456789100D Kết quả khác	Đáp ánA	 	f(x1) > f(x2)B f(x1) = f(x2) C	 f(x1) < f(x2)	Cho y = f(x) = -7x + 5 và hai số x1, x2 mà x1 < x2 thì so sánh f (x1) và f (x2) được kết quả Đáp án Đúng: 	AHết giờ123456789100Hướng dẫn về nhà Học định nghĩa, tính chất của hàm bậc nhất Làm bài tập: 8; 9 ; 10; 11; 12; 13; 14/ SGK trang 48Chân thành cảm ơn Qúi thầy, cô 

File đính kèm:

  • pptHam_so_bac_nhat.ppt
Bài giảng liên quan