Bài giảng môn học Đại số khối 9 - Tiết 40: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiết 1)

Gọi chữ số hàng đơn vị là x:(x Z,0

chữ số hàng chục là y:(y Z,0

Do chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục 1 đơn vị nên ta có pt : 2y-x=1 hay –x+2y =1 (1)

Số đã cho có dạng : 10x+y

Số mới sau khi đổi chổ hai chữ số :10y+x

Do số đã cho lớn hơn số mới 27 đơn vị nên ta có pt : (10x+y)-(10y+x)=27 hay 9x-9y=27 hay x-y = 3 (2)

 

ppt13 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 24/09/2019 | Lượt xem: 126 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số khối 9 - Tiết 40: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kiểm tra bài cũ:Giải hệ phương trình :a/b/CVTV: y = 4 thay vào pt :x-y=3 x =7Vậy nghiệm của hệ là : (x;y)=( 7;4)CVTV: 23y=1127 y=49 Thay vào pt:-x+y=13 x=36 . Vậy ngiệm (x;y)=(36;49)Tiết 40: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH (T1) 1.Các bước giải :Em hãy nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình đã học ở lớp 8?Bước 1 : Lập hệ phương trình .	-Chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn .	-Tìm các số liệu chưa biết thông qua ẩn .	-Tìm mối quan hệ giữa các SL để lập hệ phương trình .Bước 2 : Giải hệ phương trình Bước 3 : Chọn kết quả trả lời.Tiết 40 : GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH (T1)1.Các bước giải :2.Các ví dụ :a.VÍ DỤ 1: Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết rằng hai lần chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục một đơn vị, và nếu viết hai chữ số ấy theo thứ tự ngược lại thì được một số mới (có hai chữ số ) bé hơn số cũ 27 đơn vị.a.VÍ DỤ 1 (sgk)Số có hai chữ số kí hiệu như thế nào ? Và được biểu diễn dưới dạng hệ thập phân như thế nào ?=10a+bChữ số hàng chục là x, chữ số hàng đơn vị là y, vậy điều kiện của x và y là gì? Hàng chụcHàngĐơn vịSố ban đầuSố mới Quan hệxy10x+yyx10y+x2y-x=1(10x+y)-(10y+x)=27Tiết 40: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH (T1) 1.Các bước giải :2.Các ví dụ :a.VÍ DỤ 1 (sgk)Gọi chữ số hàng đơn vị là x:(x Z,00 b.VÍ DỤ 2 (sgk)Do vận tốc xe khách nhanh hơn xe tải 13 km nên ta có pt : y-x=13 hay –x+y =13 (1)Khi gặp nhau xe tải đi được 14/5x km , xe khách đi được 9/5y km nên ta có pt : 14/5x+9/5y =189 hay 14x+9y=945 (2)Từ (1) và (2) ta có Hpt :Giải hệ pt ta được : x= 36 ; y=49Vậy vận tộc xe tải là 36 km/h , xe khách là 49 km/hTiết 40 GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH (T1)* Em hãy nêu các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình?CÁC BƯỚC GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNHBước 1: Lập hệ phương trình.- Chọ ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số - Biểu diễn các số liệ chưa biết qua ẩn 	- Lập hệ phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các số liệu.Bước 2: Giải hệ phương trình.Bước 3: -Trả lời : kiểm tra xem trong các nghiệm của hệ phương trình, nghiệm nào thoả mãn điều kiện của ẩn ,nghiệm nào không, rồi kết luậnTiết 40 GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH (T1)Bài 29. Bài toán cổQuýt, cam mười bảy quả tươiĐem chia cho một trăm người cùng vui.Chia ba mỗi quả quýt rồiCòn cam mỗi quả chia mười vừa xinh.Trăm người, trăm miếng ngọt lành Quýt, cam mỗi loại tính rành cho ra.CamQuýtTổngSố quảSố miếng Quan hệxy17x+y=1710x3y10010x+3y=100Gọi x là số cam ( 0<x<17) , y là số quýt (0<y<17)Do cả hai loại 17 quả nên ta có pt : x + y =17 (1)Do mỗi quả cam chia 10 miếng , quýt chia 3 miếng và chia đều cho 100 người nên ta có pt : 10x + 3y =100 (2)Từ (1) và (2) ta có Hpt:TVTV : 7y=70Thay y=10 vào pt : x + y =17 ta được : x + 10 =17 sua ra x = 7Vậy : Số cam là 7 quả , quýt là 10 quả Bài 29 : Giải HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀXem lại ba bài toán đã giai ở trong bài họcLàm các bài tập 28;30 (sgk)Chuẩn bị trước bài 6Tiết học hôm nay đến đây kết thúcchúc các em khoẻ học tập tốt.

File đính kèm:

  • pptTIET_40_GIAI_BAI_TOAN_BANG_CACH_LAP_PHUONG_TRINH.ppt