Bài giảng môn học Đại số khối 9 - Tiết học 27: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)

Khi hệ số a dương (a > 0) thì góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc nhọn. Hệ số a càng lớn thì góc càng lớn nhưng vẫn nhỏ hơn 900.

Khi hệ số a âm (a < 0) thì góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc tù. Hệ số a càng lớn thì góc càng lớn nhưng vẫn nhỏ hơn 1800.

 

 

ppt26 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 23/09/2019 | Lượt xem: 95 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn học Đại số khối 9 - Tiết học 27: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Chào mừng các thầy cô giáo về dự hội thi giáo viên giỏi cấp trường Kiểm tra bài cũCâu hỏi: Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng toạ độ y = 0,5x + 2 ; y = 0,5x - 1 Nêu nhận xét về hai đường thẳng này ?Tiết 27Đ5. Hệ số gúc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)a > 0y = ax + bAOxy1234a > 0y = ax + bATOxyαa > 0y = ax + bATOxyαATOxyy = ax + ba > 0y = ax + bATOxyαa 0) thì góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc nhọn. Hệ số a càng lớn thì góc càng lớn nhưng vẫn nhỏ hơn 900.Cho hình vẽ biểu diễn đồ thị của các hàm số (với hệ số a 0) thì góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc nhọn. Hệ số a càng lớn thì góc càng lớn nhưng vẫn nhỏ hơn 900.Hóy tỡm hệ số gúc của cỏc đường thẳng sau:y = 2x - 3; y = 2 + x ; y = x + 1; y = -3xHóy tỡm hệ số gúc của cỏc đường thẳng sau:y = 2x - 3; y = 2 + x ; y = x + 1; y = -3xHóy tỡm hệ số gúc của cỏc đường thẳng sau:y = 2x - 3; y = 2 + x ; y = x + 1; y = -3xHóy tỡm hệ số gúc của cỏc đường thẳng sau:y = 2x - 3; y = 2 + x ; y = x + 1; y = -3xHóy tỡm hệ số gúc của cỏc đường thẳng sau:y = 2x - 3; y = 2 + x ; y = x + 1; y = -3xHóy tỡm hệ số gúc của cỏc đường thẳng sau:y = 2x - 3; y = 2 + x ; y = x + 1;  Chú ý. Khi b = 0, ta có hàm số y = ax. Trong trường hợp này, ta cũng nói rằng a là hệ số góc của đường thẳng y = ax.y = -3xBAOy = 3x + 2y = ax + 2BAOy = 3x + 2y = ax + 2BAOy = 3x + 2y = ax + 2Ví dụ 1. Cho hàm số y = 3x + 2. a) Vẽ đồ thị của hàm số. b) Tính góc tạo bởi đường thẳng y = 3x + 2 và trục Ox (làm tròn đến phút).y = 3x + 2AOB..Ví dụ 1. Cho hàm số y = 3x + 2. a) Vẽ đồ thị của hàm số. b) Tính góc tạo bởi đường thẳng y = 3x + 2 và trục Ox (làm tròn đến phút).y = 3x + 2AOB..đồ thị hàm số y= 3x+2 có dạngy=ax+b là đường thẳng cắt trục oy tại A(0;2)Cắt ox tại B( ;0)b) tg= OA/OB=2:2/3=3=aVậy a=tg Ví dụ 2. Cho hàm số y = -3x + 3. a) Vẽ đồ thị của hàm số. b) Tính góc tạo bởi đường thẳng y = -3x + 3 và trục Ox (làm tròn đến phút).Hướng dẫn về nhà Xem lại cách tính góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0) và trục Ox. Làm bài tập: 27, 28, 29 tr 58, 59 SGK.Xin chõn thành cảm ơn cỏc thầy cụ giỏo cựng toàn thể cỏc em học sinh!H ẹ n g ặ p l ạ i

File đính kèm:

  • pptHe_so_goc_duong_thang_y_ax_b.ppt