Bài giảng môn học Đại số khối lớp 9 - Tiết học 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

1. Khái niệm hàm số:

dụ: 1 (b) y là hàm số được cho bằng công thức:

 y = f(x) = 2x ; y = h(x) = 2x+3; y = g(x) =

Ví dụ: 1(c) ( Bài tập 1b SBT trang 56) Trong bảng sau ghi các

Giá trị tương ứng của x và y. Bảng này có xác định y là hàm số

 của x không? Vì sao?

 

ppt16 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 24/09/2019 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số khối lớp 9 - Tiết học 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Nhieät lieät chaøo möøng quyù thaày coâ veà döï giôø thaêm lôùpThầy và Trò Trường THCS Gio An quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2010-2011®¹i sè 9gi¸o ¸n du thi §¬n vÞ: Tr­êng THCS Gio AnNg­êi thùc hiÖn: Bïi V¨n TyN¨m häc: 2010 -2011Lớp 7: Đã học+ Khái niệm về hàm số.+ Mặt phẳng toạ độ.+ Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) *. Lớp 9:+ Ôn lại các kiến thức trên.+ Bổ sung thêm các kiến thức.- Hàm số đồng biến. Hàm số nghịch biến. Đường thẳng song song.- Xét kĩ một số hàm số cụ thể y = ax+b (a ≠ 0)Chương II HÀM SỐ BẬC NHẤTTiết:19 NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐKHÁI NIỆM HÀM SỐĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐHÀM SỐ ĐỒNG BIẾN, HÀM SỐ NGHỊCH BIẾNNỘI DUNG BÀI HỌC 1. Khái niệm hàm số:Khi nào đại lượng y được gọi là hàm số của đại lượng thay đổi x ?Đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định đượcmột giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm sốcủa x và x là biến sốChương II HÀM SỐ BẬC NHẤTTiết:19 NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐHàm số có thể cho bằng những cách nào?Bảng1. Khái niệm hàm số:Chương II HÀM SỐ BẬC NHẤTTiết:19 NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐCách cho hàm sốCông thứcVí dụ: 1(a) y là hàm số của x cho bằng bảng saux1234y64211. Khái niệm hàm số:Chương II HÀM SỐ BẬC NHẤTTiết:19 NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ12132312Ví dụ: 1 (b) y là hàm số được cho bằng công thức: y = f(x) = 2x ; y = h(x) = 2x+3; y = g(x) =Ví dụ: 1(c) ( Bài tập 1b SBT trang 56) Trong bảng sau ghi cácGiá trị tương ứng của x và y. Bảng này có xác định y là hàm số của x không? Vì sao?x34358y684816Công thứcCho bằngBảng?1. Khái niệm hàm số:Chương II HÀM SỐ BẬC NHẤTTiết:19 NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ4xHàm số y=2x+3, biến x có thể lấy các giá trị tuỳ ý không?Vì sao?Hàm số y=2x+3, biến x có thể lấy các giá trị tuỳ ý vì biểu thức 2x+3Xác định với mọi giá trị của xHàm số , biến x có thể lấy các giá trị tuỳ ý không?Vì sao?Hàm số , biến x không thể lấy các giá trị tuỳ ý mà chỉ nhậnNhững giá trị vì biểu thức không xác định khi x=0Nhận xét: Hàm số cho bằng công thức y = f(x), biến x chỉ nhận những giá trị mà f(x) xác định.1. Khái niệm hàm số:Chương II HÀM SỐ BẬC NHẤTTiết:19 NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ4xy =4x4xy = x ≠ 0?1Cho hàm số Tính f(0), f(1), f(2), f(3), f(-2), f(a)Nhận xét:Các kí hiệu: f(0), f(1), f(-2), f(3)f(a)là giá trị của hàm số tại x = 1, x = 2, x = 3,, x = a,Em có nhận xét gì về quan hệ giữa các đại lượng x và y trong công thức y = 0.x + 3?Giá trị y của hàm số luôn nhận giá trị bằng 3 với mọi giá trị của xNhận xét:Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị không đổi thì hàm số y được gọi là hàm hằng1. Khái niệm hàm số:Chương II HÀM SỐ BẬC NHẤTTiết:19 NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ12y =x + 52. Đồ thị của hàm số: Thế nào là đồ thị của hàm số y = f(x) ?Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng ( x, f(x) ) trên mặt phẳng toạ độ được gọi là đồ thị của hàm số y = f(x).1. Khái niệm hàm số: ( SGK)Chương II HÀM SỐ BẬC NHẤTTiết:19 NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐa, Biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng toạ độ xOy: A( , 4); B(1,2); C(2,1); D(4, )?2b, Vẽ đồ thị của hàm số: y = 2x1212yoxABCD12346421y2xo1Ay = 2x* Đồ thị hàm số y = 2x là một đường thẳng đi qua điểm O(0,0) và A(1,2).Giải:ba12123. Hàm số đồng biến, nghịch biến:?3Tính giá trị y tương ứng của các hàm số y = 2x + 1 và y = -2x+1, theo giá trị đã cho của biến x rồi điền vào bảng sau:x-2,5-2-1,5-1-0,500,511,5y=2x+1y=-2x+12. Đồ thị của hàm số: (SGK)1. Khái niệm hàm số: (SGK)Chương II HÀM SỐ BẬC NHẤTTiết:19 NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ- 4- 3- 2- 1012346543210-1-2Cho hàm số y = f(x) xác định với mọi giá trị của x thuộc Ra, Nếu giá trị của biến x tăng lên mà giá trị tương ứng f(x) cũng tăng lên thì hàm số y = f(x) được gọi là hàm số đồng biến trên R (gọi tắt là hàm đồng biến)a, Nếu giá trị của biến x tăng lên mà giá trị tương ứng f(x) lại giảm đi thì hàm số y = f(x) được gọi là hàm số nghịch biến trên R (gọi tắt là hàm nghịch biến)Với x1 , x2 bất kì thuộc R:+ Nếu x1 f(x2) thì hàm số y = f(x) nghịch biến trên R3. Hàm số đồng biến, nghịch biến:2. Đồ thị của hàm số:(SGK)1. Khái niệm hàm số:(SGK)Chương II HÀM SỐ BẬC NHẤTTiết:19 NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐHướng dẫn bài tập 3:+ Cách 1: lập bảng như + Cách 2: Xét hàm số y = f(x) = 2x. Ta có x1 < x2 suy ra 2x1 < 2x2 suy ra f(x1) < f(x2) từ x1 < x2 suy ra f(x1) < f(x2) suy ra hàm số y = 2x đồng biến trên tập xác định R . * Với hàm số y = -2x tương tự. ?3Hướng dẫn công việc ở nhà:-Nắm vững khái niệm hàm số, đồ thị hàm số, hàm số đồng biến, nghịch biến.-Làm bài tập 1, 2, 3 trang 44; 45.-Tiết sau luyện tập.Ch©n thµnh c¸m ¬n quý thÇy c« 

File đính kèm:

  • ppttiet19.ppt
Bài giảng liên quan