Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 3: Nhân, chia số hữu tỉ - Trường THCS Nguyễn Khuyến

Bài 3:

Thực hiện các phép tính sau, rồi viết các chữ tương ứng với các đáp số tìm được vào các ô ở hàng dưới cùng của bài. Em sẽ biết được tên một chiến sĩ cách mạng Việt Nam.

 

ppt20 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 3: Nhân, chia số hữu tỉ - Trường THCS Nguyễn Khuyến, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TO¸N 7Giáo viên: Tôn Nữ Bích VânTrường: THCS Nguyễn KhuyếnTIẾT 3Đại sốNHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈBài 2: Tìm x biết : 	Bài 1: Tính : 	 - 	 KIỂM TRA BÀI CŨ - 	= = - + 1 + + 1- = + - =Bài 1:Giải = 0 +Bài 2: x 	x	x 	x = + x - 1 - 3 - 5 + 16===1 + (-2)=-1= - 36 - 5Ví dụ: I . Nhân hai số hữu tỉ: , y = ; x . y =Với x = Tiết 3 NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈII. Chia hai số hữu tỉ: Ví dụ: , y = x : y = = Với x = (y 0)-0,8 :a) = =b) 	 : (-2)= . = Giải:b) 	 : (-2)= 3,5 .a) 3,5 .-4Tính:?Chú ý:Thương của phép chia số hữu tỉ x cho số hữu tỉ y (y  0), gọi là tỉ số của hai số x và y, ký hiệu là hay x : y hay -4,16 : 10,25	 Tỉ số của hai số -4,16 và 8,25 được viết là Ví dụ:BÀI TẬP:Bài 1: Tính: 	b) . 10,5 a): 12a) . 10,5. = -6 : 12b) = Giải: = = = = = = Bài 2: Tính :: b) - 3c) - 30a)Giải: : 	= = : 0 : [(-1) + 1] : 0a)= = = b) = - 3= = 0 - = -1 - 3 . - 3 . - - c) - 30 . 50 + . 50 - 30 + 30 - 30= - 30= = = + 0 - 33=- 33Bài 3:Thực hiện các phép tính sau, rồi viết các chữ tương ứng với các đáp số tìm được vào các ô ở hàng dưới cùng của bài. Em sẽ biết được tên một chiến sĩ cách mạng Việt Nam.R.N.H.Ầ.P.Ú.T.2-RẦ54-217-N411-P412-HT51-21-ÚBài 4: Điền các số hữu tỉ thích hợp vào chỗ trống:ABCDE12345x2=:-4:=x:==x==2-4-4281-64121-1281-81-1616Bài 5: Em hãy tìm cách “nối” các số ở những chiếc lá bằng dấu các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và dấu ngoặc để được một biểu thức có giá trị đúng bằng số ở bông hoa. a)b)-146-256-40.8-1207,296.-:146-.==97,2.(-120)-.=8,40-==(-25)-256-14697,2-120-40.8Hướng dẫn về nhà:- Soạn bài tập:	SGK : Bài 12,14,16b trang 12,13	SBT : Bài 17,19, 22, 23 trang 6,7	PHT: Bài 5- Chuẩn bị bài: “ Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng trừ nhân chia số thập phân”.

File đính kèm:

  • pptNhan_chia_so_huu_ty.ppt