Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Bài 3: Biểu đồ

a) Dựng hệ trục toạ độ, trục hoành biểu diễn các giá trị x, trục tung biểu diễn tần số n (độ dài đơn vị trên hai trục có thể khác nhau)

Xác định các điểm có toạ độ là cặp số gồm giá trị và tần số của nó: ( 28;2); (30;8); ( Lưu ý: Giá trị viết trước, tần số viết sau).

Nối mỗi điểm đó với điểm trên trục hoành có cùng hoành độ. Chẳng hạn điểm (28; 2) được nối với điểm (28;0); .

 

ppt11 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Bài 3: Biểu đồ, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Baỷng soỏ lieọu thoỏng keõ ban ủaàu laứ gỡ? Caựch laọp baỷng “taàn soỏ”? yự nghúa cuỷa baỷng “taàn soỏ”?KIEÅM TRA BAỉI CUế Biểu đồ tăng trưởng BIỂU ĐỒBài 3: Biểu đồ1. Biểu đồ đoạn thẳng+ Bảng “tần số” được lập từ bảng 1/SGK?. Biểu đồ H.1 là biểu đồ đoạn thẳng Onx1234567891028303550H. 12. Chú ýNgoài ra ta cú thể dựng biểu đồ hỡnh chữ nhật để biểu diễn giỏ trị của dấu hiệu và tần số tương ứng.3. Bài tập* để dựng biểu đồ đoạn thẳng cần xác định:- Lập bảng “tần số”- Dựng các trục toạ độ ( trục hoành ứng với giá trị của dấu hiệu, trục tung ứng với tần số- Vẽ các điểm có toạ độ đã cho- Vẽ các đoạn thẳng.+ Bảng “tần số” được lập từ bảng 1283035502873Giaự trũ (x)Taàn soỏ ( n )N = 20?. Dựng biểu đồ đoạn thẳng theo các bước saua) Dựng hệ trục toạ độ, trục hoành biểu diễn các giá trị x, trục tung biểu diễn tần số n (độ dài đơn vị trên hai trục có thể khác nhau)b) Xác định các điểm có toạ độ là cặp số gồm giá trị và tần số của nó: ( 28;2); (30;8); ( Lưu ý: Giá trị viết trước, tần số viết sau).c) Nối mỗi điểm đó với điểm trên trục hoành có cùng hoành độ. Chẳng hạn điểm (28; 2) được nối với điểm (28;0); .Onx1234567891028303550O1995199619971998H.25101520H.2 biểu diễn rừng nước ta bị phá, được thống kê theo năm Bài 10/ 14.Sgk. Diểm kiểm tra Toán (học ki I) của học sinh lớp 7C được cho ở bảng 15: Giá trị (x) 012345678910Tần số0002810127641 N=50Bảng 15a) Dấu hiệu ở đây là gi? Số các giá trị là bao nhiêu?a) Dấu hiệu ở đây là gi? Số các giá trị là bao nhiêu?b) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳngBài 11/14.Sgk. Từ bảng “tần số” lập được ở bài 6 hãy lập biểu đồ đoạn thẳngQua bài cần nắm được những kiến thức gỡ?Hướng dẫn về nhà và chuẩn bị bài sauHoùc thuoọc lyự thuyeỏt trong baứi, hieồu ủửụùc yự nghúa cuỷa vieọc laọp bieồu ủoà Caực bửụực ủeồ dửùng bieồu ủoà BTVN: Baứi 12,13/Sgk.14,15 ẹoùc baứi ủoùc theõm/Sgk.15

File đính kèm:

  • pptTiet 45 -BIEU DO-DS7.ppt