Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Bài 7: Tỉ lệ thức

Vậy với a, b ,c ,d khác 0 , từ một trong năm

đẳng thức sau , ta có thể suy ra các

đẳng thức còn lại :

 

 

ppt12 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Bài 7: Tỉ lệ thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bài 7 :TỈ LỆ THỨCTỉ số của hai số hữu tỉ a và b là gì ? Cho ví dụ Tỉ số của hai số hữu tỉ a và b ( b 0 ) là thương của phép chia a cho b. Ký hiệu là hay a : bHãy so sánh hai tỉ số và Ta có : Do đó:Ta nói đẳng thức :là một tỉ lệ thức Tỉ lệ thức là gì ?Trong tỉ lệ thức hayCác số được gọi là gì ?Làm ?1 trang 24 SGKTa có tỉ lệ thức a)Ta có :Vậy từ các tỉ số Có lập được tỉ lệ thức không?b) Ta có : Các tỉ số đã cho không bằng nhau nên không lập được tỉ lệ thức2. Tính chất:Tính chất 1 ( Tính chất cơ bản của tỉ lệ thức )Làm ?2 trang 25 SGKSuy raTa có nênTính chất 2:Làm ?3 trang 25 SGKTa có :Suy ranênhoặcSuy ranênhoặcSuy ranênhoặcSuy ranênVậy với a, b ,c ,d khác 0 , từ một trong năm đẳng thức sau , ta có thể suy ra các đẳng thức còn lại :BÀI TẬPBài 46 trang 26 SGKa) Ta cóSuy ra(Tính chất cơ bản của tỉ lệ thức)vậy

File đính kèm:

  • pptDS_TiLeThuc.ppt