Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Bài Đơn thức đồng dạng

Ai đúng?

Khi thảo luận nhóm, bạn Sơn nói:“0,9xy2 và 0,9x2y là hai đơn thức đồng dạng”

Bạn Phúc nói: ”Hai đơn thức trên không đồng dạng”.

Ý kiến của em?

 

 

ppt23 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Bài Đơn thức đồng dạng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Văn Trỗi KÍNH CHÀO THẦY CÔ Thế nào là đơn thức, cho 2 VD về đơn thức? 2) Thu gọn các đơn thức sau, tìm bậc của các đơn thức thu được. KIỂM TRA BÀI CŨCĩ bậc là 4Cĩ bậc là 4 Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm 1 số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến . ? 1. Cho đơn thức 3x2yz.a) Hãy viết ba đơn thức có phần biến giống phần biến của đơn thức đã cho.b) Hãy viết ba đơn thức có phần biến khác phần biến của đơn thức đã cho. Các đơn thức trên có đồng dạng với nhau không? Thế nào là hai đơn thức đồng dạng ?  Chú ý: Các số khác 0 được coi là những đơn thức đồng dạng.C¸c sè: -3; 2,5 cã ph¶i lµ các ®¬n thøc ®ång d¹ng kh«ng?-3 = -3 x0y02,5= 2,5 x0y0Ai đúng? Khi thảo luận nhóm, bạn Sơn nói:“0,9xy2 và 0,9x2y là hai đơn thức đồng dạng”Bạn Phúc nói: ”Hai đơn thức trên không đồng dạng”. Ý kiến của em? ?2Phúc nói đúng!Hai đơn thức trên không đồng dạng. Hai đơn thức sau đồng dạng. Đúng hay sai?a) 0,9x2y và 0,9x2yb) 9x2y2 và 12xy2c) 0.x3y2 và -5.x3y2 d) 2xyzx2 và -3x3yz ĐSSĐ(Vì thu gọn đơn thức thứ nhất ta được 2x3yz) ?Bài tập 15. (trang 34) Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:x2y; x2y; x2y; x2y; xy2; -2 xy2; xy2;xyNhóm 1:Nhóm 2:Đáp án : Có hai nhóm đơn thức đồng dạng:x2y. xy2.HOẠT ĐỘNG NHÓM THEO BÀN Ví dụ 1: 3x + 5x =35+( )x = 8x4x2y – 15 x2y =( )= – 11x2yVí dụ 2: 415–x2yVậy để cộng (trừ ) hai đơn thức đồng dạng, ta làm như thế nào ?* Theo tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng, ta có : ba + ca =(b+c)a và ba - ca =(b-c)a * Hãy Áp dụng cộng và trừ hai đơn thức đồng dạng sau : ?3.CéngTrõCéng c¸c hƯ sèTrõ c¸c hƯ sèGi÷ nguyªn phÇn biÕnTính tổng của ba đơn thức: xy3, 5 xy3, -7xy3 HỘP QUÀ MAY MẮNHỘP QUÀ MÀU VÀNGxy – 3xy + 5xy = 2xy Ý kiến của em ?SaiĐúng 0123456789101112131415HỘP QUÀ MÀU XANHĐúng Sai 0123456789101112131415 Các đơn thức đồng dạng cần thỏa mãn 2 điều kiện : + Hệ số khác 0. + Có cùng phần biến. Đố em đúng hay sai?HỘP QUÀ MÀU TÍMSaiĐúng0123456789101112131415Khẳng định sau đúng hay sai?Hai đơn thức -5x2y và 5xy2 là hai đơn thức đồng dạng.Phần thưởng là một điểm 10Phần thưởng là một tràng pháo tay của cả lớp!Phần thưởng là 1 lời chúc: Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữHướng dẫn về nhà- Nắm vững thế nào là hai đơn thức đồng dạng, quy tắc cộng trừ các đơn thức đồng dạng- Làm bài tập 16, 17, 18 (sgk)Hướng dẫn về nhàTIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY Đà KẾT THÚCKÍNH CHÚC QUÝ THẦY CƠ SỨC KHOẺCHÚC CÁC EM HỌC TỐTa/ 5x2yz + x2yz= (5+1) x2yz= 6 x2yzb/ 2 a2b - 5 a2b= (2-5) a2b= -3 a2b

File đính kèm:

  • pptDon thuc dong dang.ppt