Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Bài số 7: Tỉ lệ thức

1. Định nghĩa:

lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số =

( a, d là ngoại tỉ ; b, c là trung tỉ )

Bài tập: Cho tỉ số hãy viết một tỉ số nữa để hai tỉ số này lập

thành một tỉ lệ thức?

Tỉ số đó có thể là một trong số các tỉ số sau:

 

ppt5 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Bài số 7: Tỉ lệ thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bài 7: tỉ lệ thức1. Định nghĩa:*Ví dụ: So sánh hai số hữu tỉ vàTa có:= = = Do đó: = Ta nói đẳng thức : = là một tỉ lệ thức* Định nghĩa: Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số = Tỉ lệ thức = được viết là a : b = c : d Trong đó : a, b, c, d là các số hạng a, d là ngoại tỉ b, c là trungtỉBài 7: tỉ lệ thứcTỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số = 1. Định nghĩa:(a, d là ngoại tỉ ; b, c là trung tỉ) ?1 Từ các tỉ lệ thức sau đây có lập được các tỉ lệ thức không ? a) và: 4Ta có .Do đó: 8b) : 7và: : 4==: 8=.==: 4: 8Ta có : 7=. = : 7Do đó: =.=: Bài 7: tỉ lệ thứcTỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số = 1. Định nghĩa:( a, d là ngoại tỉ ; b, c là trung tỉ ) Bài tập: Cho tỉ số hãy viết một tỉ số nữa để hai tỉ số này lập thành một tỉ lệ thức?Tỉ số đó có thể là một trong số các tỉ số sau:;;. . .Ta có tỉ lệ thứcTỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số = =Bài 7: tỉ lệ thứcTỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số = 1. Định nghĩa:(a, d là ngoại tỉ ; b, c là trung tỉ) 2. Tính chất: ví dụ: Xét tỉ lệ thức Nhân hai tỉ số của tỉ lệ thức này với tích 27.36 ,= Ta được: Ta được: (27.36)= (27.36) Hay:18.36=24.27Bài 7: tỉ lệ thứcTỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số = 1. Định nghĩa:(a, d là ngoại tỉ ; b, c là trung tỉ) 2. Tính chất: ví dụ: Xét tỉ lệ thức Nhân hai tỉ số của tỉ lệ thức này với tích 27.36 ,= Ta được: (27.36)= (27.36) Hay:18.36=24.27= Xét tỉ lệ thức Nhân hai tỉ số của tỉ lệ thức này với tích b.d ,= Ta được: (27.36)= (27.36) Hay:18.36=24.27?2

File đính kèm:

  • pptti_le_thuc.ppt