Bài giảng môn học Đại số lớp 7 năm 2010 - Tiết 15: Làm tròn số

2. Quy ước làm tròn số

Trường hợp 2: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại.

Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 7 năm 2010 - Tiết 15: Làm tròn số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Giáo viên: Trần Nguyệt Vân.Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh.Chào mừng các thầy cô giáo Kiểm tra bài cũ1- Viết các phân số dưới dạng số thập phân.ĐS:ĐS:2- Lớp 7A có 35 học sinh trong đó có 15 học sinh khḠgiỏi. Tính số học sinh khá, giỏi của lớp 7A? Tuần 8 – Tiết 15§10: LÀM TRÒN SỐThứ hai, ngày 18 tháng 10 năm 20101. Ví dụ:VD1: Làm tròn số thập phân 4,3 và 4,9 đến hàng đơn vị.4,34,94,3  44,9  5Để làm tròn một số thập phân đến hàng đơn vị, ta lấy số nguyên gần với số đó nhất.456Ký hiệu đọc là “gần bằng” hoặc “xấp xỉ”Điền số thích hợp vào ô vuông sau khi đã làm tròn số đến hàng đơn vị.5,4  5,8 55,45,86?1456VD2: Làm tròn số 72900 đến hàng nghìn.72900  73000 (tròn nghìn)VD3: Làm tròn số 0,8134 đến hàng phần nghìn.0,8134  0,813 (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3)VD4: Làm tròn số 4,5 đến hàng đơn vị.4564,52. Quy ước làm tròn sốTrường hợp 1: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phân còn lại. VD: Làm tròn số 86,149 đến chữ số thập phân thứ nhất.	86,149  86,1	Trường hợp số nguyên thì ta thay các chữsố bị bỏ đi bằng các chữ số 0 VD: Làm tròn số 542 đến hàng chục.542  540Trường hợp 2: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. VD: a) Làm tròn số 0,0861 đến chữ số thập phân số hai. 0,0861  0,09VD: b) Làm tròn số 1573 đến hàng trăm. 1573  1600 (tròn trăm)2. Quy ước làm tròn sốTrong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0. Cho số thập phân 79,3826: a) Làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba. b) Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai. c) Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất.79,3826  79,38379,3826  79,3879,3826  79,4?2 Tính giá trị (làm tròn đến đơn vị) của các biểu thức sau bằng hai cáchCách 1: Làm tròn các số trước rồi mới thực hiện phép tính.Cách 2: Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả.	Cách 1: 14,61 – 7,15 + 3,2  15 – 7 + 3  11a)b) 7,56 5,173Cách 1: 7,56 5,173  8 5  40Cách 2: 14,61 – 7,15 + 3,2 10,66  11Cách 2: 14,61 – 7,15 + 3,2 = 39,10788  39LUYỆN TẬPBài tập:14,61 – 7,15 + 3,2Hết HKI, điểm Toán của bạn An như sau:Hệ số 1: 7; 8; 6; 10Hệ số 2: 7; 6; 5; 9Hệ số 3: 8Em hãy tính điểm trung bình môn Toán HKI của bạn An (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).Bài tập 2:TBm =Điểm hs1 +điểm hs2 x 2 +điểm hs3 x 3Tổng các hệ sốĐáp án: TBm = 7,26666... 7,3Trường hợp 1: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phân còn lại.Trong trường hợp số nguyên thì ta thay chữ số bỏ đi bằng các chữ số 0Trường hợp 2: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0.GHI NHỚ. Quy ước làm tròn sốHƯỚNG DẪN VỀ NHÀLàm bài 78, 79, 80, 81c, 81d SGK trang 38Vận dụng thành thạo hai quy ước làm tròn sốChuẩn bị tiết: luyện tậpChúc các thầy cô giáo và các em mạnh khoẻ!

File đính kèm:

  • pptTiet_15_lam_tron_so_GV_Tran_Nguyet_Van_Truong_THCSNguyen_Duc_Canh.ppt