Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Ôn tập chương II - Hàm số và đồ thị

Bài 5: Để đào xong một con mương cần 30 người làm trong 8h. Nếu tăng thêm 10 người thì thời gian giảm được mấy giờ(giả sử năng suất của mỗi CN như nhau)

- Bài toán có những đại lượng nào?

- Hai đại lượng đó tỉ lệ với nhau ntn?

 

ppt14 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 93 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Ôn tập chương II - Hàm số và đồ thị, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Hµm sè vµ ®å thÞ§¹i l­îng tØ lÖ thuËn§¹i l­îng tØ lÖ nghÞch§å thÞ hµm sè y = ax (a 0 ) ÔN TẬP CHƯƠNG II Tiết 36: Ôn tập chương II ? Khi nào y, x TLT?? T/c? Khi nào y, x TLN?T/cI) Ôn tập về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch:*) x , y tỉ lệ thuận  y = k xT/c: *) x ,y tỉ lệ nghịch T/c : x? Nêu đ/n tỉ lệ thức? Nêu các t/c của tỉ lệ thức ? Nêu t/c dãy tỉ số bằng nhauII) Ôn tập về tỉ lệ thức:*) Tỉ lệ thức:+) Đ/n: TLT là đẳng thức của 2 tỉ số +) T/c: ad = bc ad = bc *) T/c dãy tỉ số bằng nhau: Bài 1: Tìm x trong TLT x : 8,5 = 0,69 :(-1,15)Bài 2: Tìm 2 số x, y biết 7x = 3y và x – y = 16( gợi ý: Từ 7x = 3y hãy lập 1 tỉ lệ thức rồi áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau)Bài 1: x = = - 5,1 Bài 2: Từ 7x = 3y x = -12 ; y = - 21 Bài 3: Tìm các số a, b, c biết và a + 2b – 3c = - 20? Làm thế nào để sử dụng được giả thiết a + 2b – 3c = - 20? Đáp số : a = 10; b = 15; c = 20Bài 4: Chia số 310 thành 3 phần a)Tỉ lệ thuận với 2; 3; 5b) Tỉ lệ nghịch với 2; 3; 5Gọi 3 số phải tìm lần lượt là a, b, c. Ta có a + b + c = 310 a) = 31 a = 62; b = 93 ; c = 155b) 2a = 3b = 5c x = 150 ; y = 100 ; z = 60Bài 5: Để đào xong một con mương cần 30 người làm trong 8h. Nếu tăng thêm 10 người thì thời gian giảm được mấy giờ(giả sử năng suất của mỗi CN như nhau)- Bài toán có những đại lượng nào?- Hai đại lượng đó tỉ lệ với nhau ntn?30 người làm hết 8h 40. x h x = 6 Vậy thời gian giảm được 8 – 6 = 2 ( giờ)Bài 6: Biết các cạnh của 1 tam giác tỉ lệ với 2; 3; 4 và chu vi của nó là 45 cm. Tính các cạnh của tam giác đóĐ số: 10cm; 15 cm; 20cm nêu cách vẽ đồ thị hsố y = ax (a 0)Bài 54/77: Vẽ trên cùng 1 hệ trục toạ độ đồ thị của các hàm số: y = -x; y = x ; y = - x Muốn biết A(- ; 0) có thuộc đồ thị hsố y = 3x -1 không ta làm thế nào?Bài 55/77: Xét điểm A (- )Thay x = - vào hàm số y = 3x – 1 ta được :y = 3. )- 1 = -2 tung độ của điểm A đồ thị hàm số y = 3x - 1 Bài tập 3 :a) Viết tọa độ các điểm A, B, C, D, E, F, G trong hình sau :Cho đồ thị hàm số y = f(x)= 2x - 2a) Tính f(0) ; f(1) ; f(-1)b) Xét xem điểm nào thuộc đồ thị hàm số trên A(0;-2) ; B(-1;1)Bài tập 4 :Chóc c¸c em häc giái. 

File đính kèm:

  • ppttiet_36_On_tap_chuong_2.ppt