Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 12: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau

 2. (SGK) Dùng dãy tỉ số bằng nhau để thể hiện câu

nói sau:

 Số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với các số

8;9;10

 

Gọi số học sinh của ba lớp 7A,7B,7C lần lượt là a, b, c.

 

 

ppt15 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 12: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 12: Đại số 7: Tính chất dãy tỉ số bằng nhauKiểm tra bài cũ:Dạng 1: Thay tỉ số gĩưa các số hữu tỉ bằng số nguyên ta làm như thế nào?Viết các số hữu tỉ dưới dạng phân số và thực hiện phép chia phân số.Dạng 2: Cách lập tỉ lệ thức từ các tỉ số cho trước?Xét xem hai tỉ số đã cho có bằng nhau hay không? Nếu chúng bằng nhau lập thành tỉ lệ thức.Dạng 3: Cách lập tỉ lệ thức từ đẳng thức cho trước?áp dụng tính chất Dạng 4: Cách lập tỉ lệ thức từ các số cho trước?Từ các số đã cho lập các đẳng thức dạng ad=bc rồi làm như (*)*BT1. Cho tỉ lệ thức:   Hãy so sánh các tỉ số và với các tỉ số trong tỉ lệ thức đã cho.*BT2. Cho . Tính và so sánh các tỉ số sau với các tỉ số trong dãy tỉ số đã cho. BT2:Vậy: GiảiVậy: BT1 : TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAUBaứi 8 - Tieỏt 12 : 1. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:Mở rộng :(Giả thiết các tỉ số đều có nghĩa)Áp dụng : (BT 54 – sgk) Tỡm hai số x và y biết : 2 bạn cựng bàn thảo luận(2 phỳt)Đỏp ỏnÁp dụng tớnh chất dóy tỉ số bằng nhau ta cú :Từ :Áp dụng : (BT 54 – sgk) Tỡm hai số x và y biết : Tim hai số khi biết tổng( hoặc hiẹu) và tỉ số của chúng:Tìm hai số x,y biết và ta làm như sau:Từ đó tim x.yáp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhauHoán vị trung tỉ.TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAUBaứi 8 - Tieỏt 12 : 1. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau :2. Chú ý :Khi có dãy tỉ số , ta nói các số a, b, c tỉ lệ với các số 2; 3; 5. Ta viết :   a : b : c = 2 : 3 : 5 2. (SGK) Dùng dãy tỉ số bằng nhau để thể hiện câu nói sau: Số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với các số8;9;10 Gọi số học sinh của ba lớp 7A,7B,7C lần lượt là a, b, c. Vì số học sinh của ba lớp tỉ lệ với các số 8; 9; 10 nờn ta có :GiảiBài tập : Cho ba số a, b, c lần lượt tỉ lệ với ba số 3; 4; 5 và a - b + c = 24. Tìm ba số a, b, c?. Bạn Hoà giải như sau, hỏi bạn Hòa giải đúng hay sai? Giải : Vì theo đề bài ba số a, b, c lần lượt tỉ lệ với ba số 3;4;5 nên ta có:áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:Bạn Hoà giải saiTừ :Lời giải đúng: Vi ba số a,b,c lần lượt tỉ lệ với ba số 3;4;5 ta có:áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:Từ: Dạng bài tập: Chia một số thành các phần tỉ lệ với các số cho trước: Chia số m thành 3 phần x,y,z tỉ lệ với a,b,c .Ta làm như sau: áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhauTừ đây suy ra x,y,zCách áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhauĐỳngSai X X X X Cho dãy tỉ số bằng nhau:  Cách nào sau đây áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau đúng, cách nào áp dụng sai ? Hãy điền dấu “x’’ vào ô thích hợp?Ghi nhớ Từ: áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: (Giả thiết các tỉ số đều có nghĩa)1.Học thuộc tính chất của dãy tỉ số bằng nhau 2.Làm cỏc bài taọp 56; 57;58(SGK/Trang 30).3. Làm cỏc bài tập 56; 57;58(SGK/Trang 30).HệễÙNG DAÃN VEÀ NHAỉTìm hai số x và y, biết: x:2 = y:(-5) và x - y = -7 Theo đề bài : x: 2 = y: (-5) và x- y= -7 Hướng dẫn bài : 55 tr30-SGK Suy ra: và x - y = -7 áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Ta có: Từ:

File đính kèm:

  • pptT12_Tinh_chat_day_ti_so_bang_nhau.ppt