Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 17: Số vô tỉ. Khái niệm căn bậc hai - Trần Minh Hải

Đến đây ta trả lời được nội dung nào trong câu hỏi

đầu giờ chưa ?

Không có số hữu tỉ nào để x2 = 2.

Còn nội dung nữa trong câu hỏi là: Có loại số nào để bình phương bằng 2 không? và tìm được mấy số? Để trả lời nốt ý này ta vào nội dung tiếp theo!

 

ppt14 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 17: Số vô tỉ. Khái niệm căn bậc hai - Trần Minh Hải, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Trường THCS Mường LóiLớp: 7A1Giáo viên: Trần Minh HảiKiểm tra bài cũHS1: ? Phát biểu khái niệm số hữu tỉ.? Số hữu tỉ còn được viết dưới dạng hai số thập phân nào?HS2:Điền số thích hợp vào chỗ trống(..).a) 22 = ..; b) (-2)2 =c) 32 =; d)(-3)2 =.NX; - Có mấy số hữu tỉ bình phương bằng 4? - Có mấy số hữu tỉ bình phương bằng 9?Trả lời:- Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng (Dạng phân số)- Số hữu tỉ còn được viết dưới dạng hai số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.Trả lời:a) 22 = 4 ; b) (-2)2 = 4c) 32 = 9 ; d)(-3)2 = 9NX: - Có hai số hữu tỉ sao cho bình phương bằng 4, đó là số 2 và -2. - Có hai số hữu tỉ sao cho bình phương bằng 9, đó là số 3 và -3. Vấn đề đặt ra trong bài này là: Có số hữu tỉ nào sao cho bình phương bằng 2 không? Nếu không, thì tìm được một loại số nào đó để thoả mãn điều này không? Để trả lời câu hỏi này chúng ta cùng nhau nghiên cứu bài hôm nay!Tiết 17: Số vô tỉ. Khái niệm căn bậc hai---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cho hình vuông AEBF có cạnh 1(m), và hình vuông ABCD có cạnh là AB (AB là đường chéo hình vuông AEBF ). Tính: a) SABCD = ?(m2). b) AB = ?(m).1) Số vô tỉ:Xét bài toán thực tế sau:CDAF1mGiải:- Vẽ hình:(H5: SGK)EBa) Có ngay:* SAEBF =.1.1 = 1 (m2).* Dễ thấy:SABCD =.2.SAEBF = 2.1 = 2(m2).Tiết 17: Số vô tỉ. Khái niệm căn bậc hai-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Ta tính SABCD theo độ dài cạnh AB.Nếu gọi x(m) là độ dài cạnh AB; x > 0.Thì SABCD = ..AB2 = x2 (m2).* Mà phần a) đã tính được SABCD = 2(m2),Suy ra: x2 =.* Người ta đã chứng minh được: Không có số hữu tỉ x nào để x2 = 2. Và tìm được x = 1,414213đây là một số thập phân vô hạn nhưng không tuần hoàn.2.Tiết 17: Số vô tỉ. Khái niệm căn bậc hai----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Được gọi là số vô tỉ (nghĩa là không viết được dạng )Khái niệm số vô tỉ: Số vô tỉ là số viết được dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.Tập hợp số vô tỉ kí hiệu là: I.Tiết 17: số vô tỉ. Khái niệm căn bậc hai----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đến đây ta trả lời được nội dung nào trong câu hỏi đầu giờ chưa ?Không có số hữu tỉ nào để x2 = 2.Còn nội dung nữa trong câu hỏi là: Có loại số nào để bình phương bằng 2 không? và tìm được mấy số? Để trả lời nốt ý này ta vào nội dung tiếp theo!Tiết 17: Số vô tỉ. Khái niệm căn bậc hai----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Khái niệm về căn bậc hai:Ta đã biết: 22 = 4; (-2)2 = 4. 32 = 9; (-3)2 = 9.Ta gọi 2 và -2 là hai căn bậc hai của 4 3 và -3 là hai căn bậc hai của 9Nói cách khác: Căn bậc hai của 4 là hai số sao cho bình phương thì bằng 4Căn bậc hai của 9 là hai số sao cho bình phương thì bằng 9Tiết 17: Số vô tỉ. Khái niệm căn bậc hai-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tiết 17: Số vô tỉ. Khái niệm căn bậc hai-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Một em đọc định nghĩa trong SGK?* Định nghĩa: Căn bậc hai của một số a không âm là một số x sao cho x2 = a?1* Tìm các căn bậc hai của 164 và - 4 là hai căn bậc hai của 16 vì ...............42 và (- 4)2 bằng 16* Người ta đã chứng minh được rằng: Số dương a có đúng hai căn bậc hai, căn dương kí hiệu là Và một căn âm kí hiệu là:số 0 chỉ có một căn bậc hai là số 0 viếtVD: Số dương 4 có hai căn bậc hai là và - Có những số căn bậc hai là những số hữu tỉ (dễ tìm) nhưng có những số căn bậc hai không phải là số hữu tỉ (số vô tỉ)* Chú ý: - Không được viết Tiết 17: Số vô tỉ. Khái niệm căn bậc hai-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Như các cănTrả lời ?2Hai căn bậc hai của 3; 10; 25 lần lượt là: Ta đã trả lời được nội dung câu hỏi còn lại là: Có loại số mà bình phương bằng 2, đó là số vô tỉ, và tìm được hai số để bình phương bằng 2 đó là Củng cốSố vô tỉ là số như thế nào?Số a > 0 có 2 căn bậc hai là: Số a < 0 có căn bậc hai không ? Số a = 0 có một căn bậc hai duy nhất là:Tiết 17: Số vô tỉ. Khái niệm căn bậc hai-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Các em trả lời các câu hỏi sau!Hướng dẫn về nhàHọc hiểu khái niệm số vô tỉHọc hiểu khái niệm căn bậc haiLàm bài tập còn lại trong SGK; và SBTđọc trước bài số thựcTiết 17: Số vô tỉ. Khái niệm căn bậc hai------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cảm ơn các thầy cô giáo!

File đính kèm:

  • pptT_17_So_vo_ti_Khai_niem_can_bac_hai_Hai.ppt