Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 24: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận - Nguyễn Đức Quý

Tiết 24:

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN

Bài toán 1

Hai thanh chì có thể tích là 12cm3 và 17cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam, biết rằng thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 56,5 g

Thể tích và khối lượng của hai thanh chì là hai đại lượng có quan hệ như thế nào?

 

ppt19 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 24: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận - Nguyễn Đức Quý, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
PHÒNG GD - ÐT QuÕ vâTrường THCS Châu PhongBÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TOÁN 7Giáo viên: Nguyễn Đức QuýChâu Phong, ngày 12 tháng 11 năm 2009Tiết 24 MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN1Câu 4Câu 1Câu 2Câu 3Bạn chọn số nào?Nếu đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k thì ta có công thức y = 27Kiểm tra bài cũTìm chỗ sai và sửa lai cho đúngSửa: y = kx (k là hằng số khác 0)Câu 1Trở lạiNếu x1,x2 và y1,y2 lần lượt là các giá trị tương ứng của hai đại lượng tỉ lệ thuận thì ta có =Kiểm tra bài cũTìm chỗ sai và sửa lai cho đúngSửa : =Câu 2Trở lại=hoặcKiểm tra bài cũTìm chỗ sai và sửa lai cho đúngVới v là thể tích của vật có khối lượng m thì khối lượng riêng của vật là:D = Sửa: D =Câu 3Trở lại= = = Kiểm tra bài cũTìm chỗ sai và sửa lai cho đúngNếu x,y,z tỉ lệ với 1;2;3 thi ta cóSửa:= = = Câu 4Trở lạiTiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN1. Bài toán 1Hai thanh chì có thể tích là 12cm3 và 17cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam, biết rằng thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 56,5 gThể tích và khối lượng của hai thanh chì là hai đại lượng có quan hệ như thế nào?Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN1. Bài toán 1Hai thanh chì có thể tích là 12cm3 và 17cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam, biết rằng thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 56,5 gTa dựa vào kiến thức nào để có thể tính được m1 và m2 ?Vậy: m2 = 17=.. Và m1= 12..=..Giả sử khối lượng của hai thanh chì tương ứng là m1 gam và m2 gam.Do khối lượng và thể tích của vật thể là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau, nên Điền vào chỗ trống(.) để được lời giải đúng của bài toán 1=Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:====...Vậy: m2 = 17=.. Và m1= 12..=..Trả lời: Hai thanh chì có khối lượng là 135,6g và 192,1gm2-m156,511,3.11,3.11,3192,1135,6Giả sử khối lượng của hai thanh chì tương ứng là m1 gam và m2 gam.Do khối lượng và thể tích của vật thể là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau, nên Điền vào chỗ trống(.) để được lời giải đúng của bài toán 1=Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:====Trả lời: Hai thanh chì có khối lượng là 135,6g và 192,1gHãy nêu lại các bước giải bài toán 1??1Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm3 và 15cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5gKhối lượng của hai thanh kim loại đồng chất có tỉ lệ với 10 và 15 không? Vì sao?Giả sử khối lượng của hai thanh chì tương ứng là m1 gam và m2 gam.Do khối lượng và thể tích của vật thể là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau, nên =Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:====...Vậy: m2 = 17=.. Và m1= 12..=..Trả lời: Hai thanh chì có khối lượng là 135,6g và 192,1gm2-m156,511,3.11,3.11,3192,1135,6?Chia số 222,5 ra thành 2 phần tỉ lệ với với 10 và 15 ta làm như thế nào ?Chú ý: bài toán ?1 ta có thể phát biểu đơn giản: chia số 222,5 ra thành hai phần tỉ lệ với 10 và 15Bài tập 6 SGK tr 55Thay cho việc đo chiều dài của các cuộn dây thép người ta thường cân chúng. Cho biết mỗi mét dây nặng 25 gam.a) Giả sử x mét dây nặng y gam. Hãy biểu diễn y theo x.b) Cuộn dây dài bao nhiêu mét biết rằng nó nặng 4,5kg?Hướng dẫnMột mét dây nặng 25g nên x met dây sẽ có cân nặng là: 25.x (g)=> y = 25xBan gái trong hình vẽ đang suy nghĩ về bài toán gì vậy?em hãy phát biểu bằng lời nội dung bài toán đó??Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN1. Bài toán 12. Bài toán 2Tam giác ABC có số đo các góc là , , lần lượt tỉ lệ với 1;2;3. Tính số đo các góc của tam giác ABCNêu cách làm bài toán 2?Bài tập 9 SGK tr 56Đồng bạch là một loại hợp kim của niken, kẽm, và đồng với khối lượng của chúng lần lượt tỉ lệ với 3; 4 và 13. Hỏi cần bao nhiêu kilôgam niken, kẽm và đồng để sản xuất 150 kg đồng bạch ?Hướng dẫnGọi cân nặng của niken, kẽm, đồng để sản xuất 150kg đồng bạch lần lượt là x;y;z (kg; x,y,z >0)khối lượng đồng bạch cần sản xuất là 150kg:Khối lượng niken, kẽm, đồng tỉ lệ với 3;4;13 ta có:= = Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau:.x+y+z = 150(kg)Ghi nhớ công thức về hai đại lượng tỉ lệ thuận và tính chất dãy tỉ số bằng nhauXem lại các bước giai một bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận. Bài tập về nhà: 5;6;7;9;10 SGK tr 55;56 Hướng dẫn về nhà29Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNXin kính chào!chóc c¸c em häc tËp tèt

File đính kèm:

  • ppttiet_40_luyen_tap.ppt