Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 30: Luyện tập

Sơ đồ a biểu diễn

một hàm số vì ứng với mỗi giá trị của x ta chỉ xác định được một giá trị tương

 ứng của y

Sơ đồ b không biểu diễn một hàm số vì ứng với một giá trị của x(3) ta xác định được hai giá trị của y

ppt7 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 101 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 30: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kiểm tra bài cũ1. Khi nào đại lượng y là hàm số của đại lượng x ?2. Chữa bài tập 26 (SGK/64) Bảng giá trị tương ứng của y, biết y = 5x - 1x-5- 4- 3- 20y-26- 16- 21- 11-10Tiết 30: Luyện tậpx-3-2- 112y -5- 7,5- 1530157,5Bài 27(SGK/64)Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không, nếu bảng các giá trị tương ứng của chúng là :a)b)x01234y22222Bài 28 (SGK/64)Cho hàm số y = f(x) = a)f(5) = ; f(3) = ??b)Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau :x- 6- 4- 325612f(x) = -2-3- 462,421 Bài 29 (SGK/64)Cho hàm số y = f(x) = x2 – 2. Hãy tính : f(2) ; f(1) f(0) ; f(-1) ; f(-2) .Bài 30 (SGK/64)Cho hàm số y = f(x) = 1 – 8x. Khẳng định nào sau đây là đúng :a) f(-1) = 9 ? c) f(3) = 25 ?ĐúngĐúngSai Bài toán: Trong các sơ đồ sau sơ đồ nào biểu diễn một hàm số1- 15- 5105-5123-2-105a)b)xySơ đồ a biểu diễnmột hàm số vì ứng với mỗi giá trị của x ta chỉ xác định được một giá trị tương ứng của ySơ đồ b không biểu diễn một hàm số vì ứng với một giá trị của x(3) ta xác định được hai giá trị của y (0 và 5) 

File đính kèm:

  • pptTiet_30_Luyen_tap.ppt