Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 34: Luyện tập

Bài 2:(Bài 42- SGK/72)

ờng thẳng OA trong hình 26 là đồ thị hàm số y = ax

Hãy xác định hệ số a;

Đánh dấu điểm trên đồ thị có hoành độ bằng

Đánh dấu điểm trên đồ thị có tung độ bằng -1.

 

ppt23 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 34: Luyện tập, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Bài giảng đại số 7 – Tiết 34Luyện tậpNhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo và các em học sinhVề dự tiết học lớp 7Kiểm tra bài cũ Đồ thị của hàm số y = ax (a  0) có tính chất gì?Đồ thị của hàm số y = ax (a  0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ. Nêu cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax (a  0)- Cho x một giá trị khác 0 và tìm giá trị tương ứng của yChẳng hạn cho x = 1 ta được y = a,  điểm A(1; a) thuộc đồ thịBiểu diễn điểm A lên trên mặt phẳng toạ độ. Vẽ đường thẳng OAVậy đường thẳng OA là đồ thị của hàm số y = ax (a  0)-1-1121OxyAay= ax (a0)Cho x = 1 ta được y = a điểm A(1; a) thuộc đồ thị OA là đồ thị của hàm số y = ax (a  0)đại số 7 – Tiết 34Luyện tậpThứ 5 ngày 11 tháng 12 năm 2008-1-2-3-1-2-3123123Oy-44Ay = - 0,5x4-4xBài 1:a) Vẽ đồ thị của hàm số: y = 3xb) Vẽ đồ thị của hàm số: y = - 0,5xIIIIIIIVIIIIIIIVĐiểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = 3x?M(-1; 3)N(-1; -3)P(1; -3)-1-2-1-212123OxyBy = 3x- 3NĐường thẳng OA trong hình 26 là đồ thị hàm số y = axa) Hãy xác định hệ số a;b) Đánh dấu điểm trên đồ thị có hoành độ bằng c) Đánh dấu điểm trên đồ thị có tung độ bằng -1. Bài 2:(Bài 42- SGK/72)yHình 26-1-2-3-1-2-31231230A xyx-2-3-11123-1-2-3AHình 26BC32O-1-2-3-1-2-3123123xy-44Ay = -0,5xBài 3:(Bài 44- SGK/73)4-45-4-52,5-1-2-3123Oy4Ay = -0,5x-1-2-31234- 4xBài 3:(Bài 44- SGK/73)O45S (10km)1123456327t(h)BAtSvNgười đi bộNgười đi xe đạp4 giờ2 giờ15km/h20km30km5km/hBài 4:(Bài 43- SGK/72,73)yHình 1-1-2-3-1-2-31231230A x1. Đường thẳng OA trong hình 1 là đồ thị của hàm số y = ax. Hệ số a bằng bao nhiêu?a. 1b. 2c. -1d. -2-2- 12 1222. Cho điểm A thuộc đồ thị hàm số y = ax và A có tung độ là -2 thì hoành độ của điểm A làa. y = -0,5xb. y = 0,5xd. y = -2xc. y = 2x3. Đường thẳng đi qua gốc tọa độ và điểm M(2;1) là đồ thị của hàm số:Hướng dẫn về nhàXem lại cách vẽ đồ thị hàm số y = ax ( a0)Làm bài 45, 46, 47 – SGK/73Xem bài đọc thêm SGK/74,75,76Chuẩn bị tiết sau ôn tập chương II+ Làm 4 câu hỏi ôn tập chương vào vởO34cm123456217M(2; 5,08)Bài 46 – SGK/73in5678-1-2-3-1-2-31231230y-44ABài 47- SGK/74Kính chúc các thầy cô giáovà các em học sinh mạnh khoẻXin chân thành cảm ơn ! yx-2-33O-112123-1-2-3AHình 26-1-2-3-1-2-3123123OxyAVẽ đồ thị của hàm số: y = 3xy = 3xIVIIIIIIVới x = 1 thì y = 3 ta được điểm A(1;3) thuộc đồ thị hàm số y = 3xVậy OA là đồ thị của hàm số y = 3xĐiểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = 3x?A(2; -6)B(2; 6)C(-2; 6)-1-2-3-1-2-31231230y-44Ay = -0,5xBài 44- SGK/7344-1-2-3-1-2-3123123Oy-44Ay = -0,5x4-4xCho hàm số y = f(x) và M(x0; y0).Muốn kiểm tra xem điểm M có thuộc đồ thị của hàm số y = f(x) ta có thể làm như sau:-Tính f(x0)- So sánh f(x0) với y0+ Nếu f(x0) = y0 thì M(x0; y0) thuộc đồ thị của hàm số y = f(x)+ Nếu f(x0)  y0 thì M(x0; y0) không thuộc đồ thị của hàm số y = f(x) 1. ẹoà thũ haứm soỏ y = f(x) = -2.x coự ủoà thũ laứ: ủửụứng thaỳng ủi qua goỏc toaù ủoọ vaứ ủieồm A(-1,-2)ủửụứng thaỳng ủi qua goỏc toaù ủoọ naốm ụỷ goực phaàn tử thửự II vaứ thửự IVủửụứng thaỳng ủi qua goỏc toaù ủoọ vaứ ủieồm B(-2,4)

File đính kèm:

  • pptT34_LT_dt_hs_yax.ppt