Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 47: Số trung bình cộng - Lương Thị Thu Trang

I) Số trung bình cộng của dấu hiệu:

Cách tính số trung bình cộng X của một dấu hiệu:

Nhân từng giá trị với tần số tương ứng

Cộng tất cả các tích vừa tìm được

Chia tổng đó cho số các giá trị

x1, x2,.xk là các giá trị khác nhau của dấu hiệu X

 - n1,n2,.nk là k tần số tương ứng.

 - N là số các giá trị.

 

ppt17 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 139 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 47: Số trung bình cộng - Lương Thị Thu Trang, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
§4. SỐ TRUNG BÌNH CỘNGM«n To¸n 7GV thùc hiÖn: L­¬ng ThÞ Thu Trangphßng gi¸o dôc - ®µo t¹o ®«ng triÒutr­êng thcs TT §«ng triÒu3 6 6 7 7 2 9 64 7 5 8 10 9 8 77 7 6 6 5 8 2 8 8 8 2 4 7 7 6 8 5 6 6 3 8 8 4 7 Hãy lập bảng tần số( bảng dọc). Tính điểm trung bình của lớp.Điểm kiểm tra môn Toán (1 tiết) của học sinh lớp 7C được bạn lớp trưởng ghi lại ở bảng sau :KIỂM TRA BÀI CŨCâu hỏi : TIẾT 47: SỐ TRUNG BÌNH CỘNGĐiểm số (x)Tần số (n)23324353687989921016612154863721810Các tích (x.n)Tổng 250N= 40I) Số trung bình cộng của dấu hiệu:- Nhân từng giá trị với tần số tương ứng - Cộng tất cả các tích vừa tìm được .- Chia tổng đó cho số các giá trị ( tức là tổng các tần số )1) Cách tính số trung bình cộng X của một dấu hiệu:36677296475810987776658288824776856638847Tổng số điểm các bài có điểm số bằng nhau được thay bằng tích của điểm số ấy với tần số của nó.Cộng các tích vừa tìm đượcChia tổng đó cho số các giá trịI. SỐ TRUNG BÌNH CỘNG CỦA DẤU HIỆU1) Cách tính số trung bình cộng của dấu hiệu:- Nhân từng giá trị với tần số tương ứng- Chia tổng đó cho số các giá trị- Cộng tất cả các tích vừa tìm đượcx3=x4=x5=x6=x7=x8=x9=n1=n2=n3=n4=n5=n6=n7=n8=n9=x1=x2= TIẾT 47: SỐ TRUNG BÌNH CỘNGI. SỐ TRUNG BÌNH CỘNG CỦA DẤU HIỆUI) Số trung bình cộng của dấu hiệu:- Nhân từng giá trị với tần số tương ứng- Cộng tất cả các tích vừa tìm được- Chia tổng đó cho số các giá trị2) Công thức:2) Công thức:Với: - x1, x2,...xk là các giá trị khác nhau của dấu hiệu X - n1,n2,...nk là k tần số tương ứng. - N là số các giá trị.1) Cách tính số trung bình cộng X của một dấu hiệu:1) Cách tính số trung bình cộng của dấu hiệu:- Nhân từng giá trị với tần số tương ứng- Cộng tất cả các tích vừa tìm được- Chia tổng đó cho số các giá trị TIẾT 47: SỐ TRUNG BÌNH CỘNGI. SỐ TRUNG BÌNH CỘNG CỦA DẤU HIỆU2) Công thức:- Nhân từng giá trị với tần số tương ứng- Cộng tất cả các tích vừa tìm được- Chia tổng đó cho số các giá trị1) Cách tính số trung bình cộng của dấu hiệu:Điểm số (x)Tần số (n)Các tích (xn) 3 5 46 5 7 61078 8109 3 10 1 15243560568027N=50Tổng: 30710Bài tập 1: Kết quả thi học kỳ I của lớp 7A (Cùng đề với lớp 7C ) được cho qua bảng “tần số” sau. Hãy dùng cách tính số trung bình cộng vừa học để tính điểm trung bình của lớp 7A. So sánh kết quả làm bài kiểm tra Toán của hai lớp 7A và 7C? Điểm trung bình của lớp 7C là 6,25. Điểm trung bình của lớp 7A là 6,14. Vậy kết quả làm bài kiểm tra của lớp 7C tốt hơn lớp 7A.?4 TIẾT 47: SỐ TRUNG BÌNH CỘNGI. SỐ TRUNG BÌNH CỘNG CỦA DẤU HIỆUII. Ý NGHĨA CỦA SỐ TRUNG BÌNH CỘNGSố trung bình cộng thường được dùng làm “đại diện” cho dấu hiệu, đặc biệt là khi muốn so sánh các dấu hiệu cùng loạiII. Ý NGHĨA CỦA SỐ TRUNG BÌNH CỘNGSố trung bình cộng thường được dùng làm “đại diện” cho dấu hiệu, đặc biệt là khi muốn so sánh các dấu hiệu cùng loại2) Công thức:1) Cách tính số trung bình cộng của dấu hiệu:- Nhân từng giá trị với tần số tương ứng- Cộng tất cả các tích vừa tìm được- Chia tổng đó cho số các giá trị TIẾT 47: SỐ TRUNG BÌNH CỘNGI. SỐ TRUNG BÌNH CỘNG CỦA DẤU HIỆUBT:Thu nhập bình quân hàng tháng của các gia đình trong một xóm ( gồm 10 hộ ) được ghi lại trong bảng sau:Tìm số trung bình cộng mức thu nhập hàng tháng của xóm này.II. Ý NGHĨA CỦA SỐ TRUNG BÌNH CỘNGsố trung bình cộng thường được dùng làm “đại diện” cho dấu hiệu, đặc biệt là khi muốn so sánh các dấu hiệu cùng loại2) Công thức:1) Cách tính số trung bình cộng của dấu hiệu:- Nhân từng giá trị với tần số tương ứng- Cộng tất cả các tích vừa tìm được- Chia tổng đó cho số các giá trị( 300.000x4 +400.000x2+ 500.000 +600.000+ 10.000.000 + 20.000.000 ):10 =3.310.000 ( đồng )Chú ý: SgkGia đình12345678910Thu nhập bình quân 300.000 đ400.000 đ 300.000 đ300.000 d400.000 đ500.000 đ600.000 đ300.000 đ10.000.000 đ20.000.000 đCỡ dép (x)363738404142số dép đã bán được1345110126405N= 52339 TIẾT 47: SỐ TRUNG BÌNH CỘNGI. SỐ TRUNG BÌNH CỘNG CỦA DẤU HIỆUBT:Một cửa hàng bán dép ghi lại số dép đã bán cho nam giới trong một quý theo các cỡ khác nhau ở bảng sau:Cỡ dép nào bán được nhiều nhất trong quý?II. Ý NGHĨA CỦA SỐ TRUNG BÌNH CỘNGSố trung bình cộng thường được dùng làm “đại diện” cho dấu hiệu, đặc biệt là khi muốn so sánh các dấu hiệu cùng loại2) Công thức:1) Cách tính số trung bình cộng của dấu hiệu:- Nhân từng giá trị với tần số tương ứng- Cộng tất cả các tích vừa tìm được- Chia tổng đó cho số các giá trị39184184Chú ý: Sgk TIẾT 47: SỐ TRUNG BÌNH CỘNGI. SỐ TRUNG BÌNH CỘNG CỦA DẤU HIỆUIII. MỐT CỦA DẤU HIỆUMốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng “tần số”; ký hiệu là M0 III. MỐT CỦA DẤU HIỆUMốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng “tần số”; ký hiệu là M0 II. Ý NGHĨA CỦA SỐ TRUNG BÌNH CỘNGSố trung bình cộng thường được dùng làm “đại diện” cho dấu hiệu, đặc biệt là khi muốn so sánh các dấu hiệu cùng loại2) Công thức:- Nhân từng giá trị với tần số tương ứng- Cộng tất cả các tích vừa tìm được- Chia tổng đó cho số các giá trị1) Cách tính số trung bình cộng của dấu hiệu:Chú ý: Sgk TIẾT 47: SỐ TRUNG BÌNH CỘNGI. SỐ TRUNG BÌNH CỘNG CỦA DẤU HIỆUBài tập 2 :Thời gian giải một bài toán (tính theo phút ) của 35 học sinh được ghi trong bảng sau:a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? b) Tính số trung bình cộng.c) Tìm mốt của dấu hiệu.III. MỐT CỦA DẤU HIỆUMốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng “tần số”; ký hiệu là M0 II. Ý NGHĨA CỦA SỐ TRUNG BÌNH CỘNGSố trung bình cộng thường được dùng làm “đại diện” cho dấu hiệu, đặc biệt là khi muốn so sánh các dấu hiệu cùng loại2) Công thức:- Nhân từng giá trị với tần số tương ứng- Cộng tất cả các tích vừa tìm được- Chia tổng đó cho số các giá trị1) Cách tính số trung bình cộng của dấu hiệu:Chú ý: SgkThời gian(x)345678910Tần số (n)13345935N=35 TIẾT 47: SỐ TRUNG BÌNH CỘNGI. SỐ TRUNG BÌNH CỘNG CỦA DẤU HIỆUa) Dấu hiệu cần tìm hiểu là: Thời gian giải một bài toán của mỗi học sinh(3.1+ 4.3+ 5.3+ 6.4+ 7.5+ 8.9+ 9.3+ 10.5): 35 = 6,8III. MỐT CỦA DẤU HIỆUMốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng “tần số”; ký hiệu là M0 II. Ý NGHĨA CỦA SỐ TRUNG BÌNH CỘNGSố trung bình cộng thường được dùng làm “đại diện” cho dấu hiệu, đặc biệt là khi muốn so sánh các dấu hiệu cùng loại2) Công thức:- Nhân từng giá trị với tần số tương ứng- Cộng tất cả các tích vừa tìm được- Chia tổng đó cho số các giá trị1) Cách tính số trung bình cộng của dấu hiệu:c) M0 =b) Số trung bình cộng là:8Chú ý: SgkThời gian(x)345678910Tần số (n)13345935N=35Tần số là gì? Quan sát bảng tần số sau và cho biết có nên dùng số trung bình cộng làm “đại diện” cho dấu hiệu không? Vì sao?N=1012223Tần số (n)10090432Giá trị (x)Mốt của dấu hiệu là gì? Cho bảng tần số về tuổi thọ của một loại bóng đèn (tính theo giờ) như sau:N=507181285Số bóng đèn (n)11901180117011601150Tuổi thọ (x) a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì và số các giá trị là bao nhiêu?b) Tìm mốt của dấu hiệu.TÌMNGỌCLẠKẾ VỊNGAIVÀNG! Truyện kể lại rằng: Ở nước nọ, nhà vua đã có tuổi nhưng không có người kế vị ngai vàng, vua bèn cho triệu tập quần thần để bàn bạc, cuối cùng đã đưa ra được một quyết sách, ban bố khắp thiên hạ rằng: ”Nếu ai tìm ra được ảnh của viên ngọc lạ theo sự gợi ý bằng những câu hỏi của các nhà thông thái thì sẽ được chọn làm người kế vị ngai vàng”. Chiếu thư được ban bố đã lâu, nhưng không ai tìm được. Nhà vua buồn lắm Các em hãy cùng giải và tìm ảnh viên ngọc này nhé! TIẾT 47: SỐ TRUNG BÌNH CỘNGI. SỐ TRUNG BÌNH CỘNG CỦA DẤU HIỆUHướng dẫn học sinh học ở nhà: Nắm kỹ các bước tính số trung bình cộng của dấu hiệu, khái niệm “mốt” của dấu hiệu, ý nghĩa của số trung bình cộng.- Làm bài tập: 16, 17, 18 trang 20, 21.III. MỐT CỦA DẤU HIỆUMốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng “tần số”; ký hiệu là M0 II. Ý NGHĨA CỦA SỐ TRUNG BÌNH CỘNGSố trung bình cộng thường được dùng làm “đại diện” cho dấu hiệu, đặc biệt là khi muốn so sánh các dấu hiệu cùng loại2) Công thức:- Nhân từng giá trị với tần số tương ứng- Cộng tất cả các tích vừa tìm được- Chia tổng đó cho số các giá trị1) Cách tính số trung bình cộng của dấu hiệu:Chú ý: SgkTiÕt häc ®· kÕt thóc.C¶m ¬n c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸oc¸c em häc sinh §· tham gia tiÕt häc nµy. 

File đính kèm:

  • pptso_trung_binh_cong.ppt