Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 52: Khái niệm về biểu thức đại số - Hoàng Thị Huyền

 2/ Biểu thức đại số:

Bài toán:

Chu vi hình chữ nhật có 2 cạnh liên tiếp bằng 5(cm) và a(cm) là 2.(5 + a) (1)

Khi a = 11 thì (1) biểu thị chu vi h.c.n có 2 cạnh 5(cm), 11(cm)

 

ppt16 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 52: Khái niệm về biểu thức đại số - Hoàng Thị Huyền, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Trường THCS Xuân HoàBài giảng :CHƯƠNG IV: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ TIẾT 52: KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐGVTH: Hoàng Thị HuyềnNỘI DUNG CHƯƠNG IV: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ - Khái niệm về biểu thức đại số Giá trị của một biểu thức đại số Đơn thức Đa thức Các phép tính cộng trừ đơn, đa thức, nhân đơn thức Nghiệm của đa thức.Khái niệm về biểu thức đại số TIẾT 52: KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ Nhắc lại về biểu thức Khái niệm về biểu thức đại số Bài tập. CHƯƠNG IV: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ GVTH: Hoàng Thị HuyềnTrường THCS Xuân Hoà	Toán học 7Hãy viết biểu thức số biểu thị chu vi của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 5(cm) và chiều dài bằng 8(cm) ? 1. NHẮC LẠI VỀ BIỂU THỨCcác phép toán (+ - . : nâng lên luỹ thừa )Trường THCS Ngô Tất Tố	Tin học: Lớp 6Trường THCS Xuân Hoà	 Toán học 7VD1/ 10 : 2 + 15 – 4 . Biểu thức số: Các số,VD2/ 18 :( 2 + 4) 5cm8cmP =? VD3/ Chu vi của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 5(cm) và chiều dài bằng 8(cm) là 2. (5 + 8) (cm)Hãy viết biểu thức số biểu thị diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3(cm) và chiều dài hơn chiều rộng 2(cm) ? Trường THCS Ngô Tất Tố	Tin học: Lớp 6Trường THCS Xuân Hoà	 Toán học 73cm(3 + 2)cmS =? Diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3(cm) và chiều dài hơn chiều rộng 2(cm) là 3. (3 + 2)?1Trường THCS Ngô Tất Tố	Tin học: Lớp 6Trường THCS Xuân Hoà	 Toán học 7P = 2.(5 + 8) 5cm8 cma cmP = ?Bài toán: Hãy viết biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật có 2 cạnh liên tiếp bằng 5(cm) và a(cm) ? Bài toán: Chu vi hình chữ nhật có 2 cạnh liên tiếp bằng 5(cm) và a(cm) là 2.(5 + a) (1)Khi a = 9 thì biểu thức (1) biểu thị chu vi hình chữ nhật nào?9cm Khi a = 9 thì (1) biểu thị chu vi h.c.n có 2 cạnh 5(cm) và 9(cm) Khi a = 11 thì (1) biểu thị chu vi h.c.n có 2 cạnh 5(cm), 11(cm) => (1 ) là biểu thức đại số 2/ Biểu thức đại số:?2 Viết biểu thức biểu thị diện tích của các hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2(cm).Trường THCS Ngô Tất Tố	Tin học: Lớp 6Trường THCS Xuân Hoà	 Toán học 7x (cm)x + 2(cm)S =? ?2 Gọi chiều rộng h.c.n là x(cm) (x > 0) chiều dài h.c.n là x + 2(cm)Do đó diện tích h.c.n là: x(x + 2)Biểu thức đại sốBiểu thức đại số: gồmCác số, các chữ (đại diện cho số), các phép toán (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa)Trường THCS Xuân hoà	Tin học: Lớp 6Em có nhận xét gì về biểu thức đại số?VD: 4x xy 2.(15 - x) 3.(x + y) 150/x 1/(x - y) => chứa biến ở mẫu (chương này không xét)?3: Viết biểu thức đại số biểu thị:a/ Quãng đường đi được sau x (h) của một ô tô đi với vận tốc 30km/hb/ Tổng quãng đường đi được của một người, biết rằng người đó đi bộ trong x(h) với vận tốc 5 km/hvà sau đó đi bằng ô tô trong y(h) với vận tốc 35 km/hTrường THCS Xuân Hoà	Tin học: Lớp 6=> 30x(km)=> 5x + 35y(km)Nhận xét: Các chữ đại diện cho những số tuỳ ý nào đó gọi là biếnChú ý: SGK/T.25 Trường THCS Xuân Hoà	Tin học: Lớp 6VD: Nêu tên các tính chất, quy tắc phép toán trên các số sau:12 +3 = 3 + 222.3 = 3.23(2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4)4(2.3).4 = 2(3.4)52(3 + 4) = 2.3 + 2.46-(2 + 3 - 4) = -2 – 3 + 4x + y = y + xxy + yx(x + y) + z = x + (y + z) (x.y).z = x.(y.z)x(y + z) = xy + xz-(x + y - z) = -x – y +zBài số 1Trường THCS Xuân Hoà	Tin học: Lớp 6Hãy viết các biểu thức đại số biểu thị:1w cộng với 32r trừ đi 23Tích của 5r và s44 chia cho x52 lần x trừ đi 10625 trừ đi 4 lần n7Tổng của t và u chia cho 98100 trừ đi 2 làn của x + 59Hai lần tổng của x và y10Tích của tổng x và y với zw + 3r - 25rs 4 : x2x - 1025 – 4n(t + u)/ 9100 - 2(x + 5)2(x + y)(x + y)zBài số 2/SGK/T.26Trường THCS Xuân Hoà	Tin học: Lớp 6Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b, đường cao là h (a, b, h có cùng đơn vị đo)=> (a + b).h/2ab hS = ? Bài số 4/SGK/T.27Trường THCS Xuân Hoà	Tin học: Lớp 6Một ngày mùa hè, buổi sáng nhiệt độ là t độ, buổi trưa nhiệt độ tăng thêm x độ so với buổi sáng, buổi chiều lúc mặt trời lặn nhiệt độ lại giảm đi y độ so với buổi trưa. Hãy viết biểu thức đại số biểu thị nhiệt độ lúc mặt trời lặn của ngày đó theo t, x, y.=> (t + x - y) SángTrưaChiều? Bài số 2Viết biểu thức đại số biểu diễn1Một số tự nhiên chẵn2Một số tự nhiên lẻ3Hai số lẻ liên tiếp4Hai số chẵn liên tiếp2k2k + 12k + 1 và 2k + 32k và 2k + 2Hướng dẫn về nhàTrường THCS Xuân Hoà	Tin học: Lớp 6- Đọc bài : có thể em chưa biết/SGK/T.26Làm số 1, 3, 5/SGK/ T.26, 27 Làm số 1, 2, 3, 4/Sbt/ T.10XIN CÁM ƠN CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

File đính kèm:

  • pptTiet_52_Khai_niem_ve_bieu_thuc_dai_so.ppt