Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 56 - Bài 5: Đa thức

1. Đa thức

Định nghĩa (SGK37)

Ví dụ:

Kí hiệu: Có thể kí hiệu đa thức bằng các chữ cái in hoa là A, B, N, P, Q,

Chẳng hạn :

Hãy viết một đa thức và chỉ rõ các hạng tử của đa thức đó.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 56 - Bài 5: Đa thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Trường THCS Thống KênhWellcome to class 7B20092010www.dogiongbao.webng.comKiểm tra bài cũ-Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến. Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là tổng các số mũ của các biến có trong đơn thức.Để cộng (trừ) các đơn thức đồng dạng ta cộng (trừ)ø phần hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến. */ Ghi nhớ: Nêu khái niệm về đơn thức, bậc của đơn thức?Cho 1 ví dụ về đơn thức, xác định hệ số, phần biến và bậc của đơn thức đó.Hãy nêu cách cộng (trừ) các đơn thức đồng dạng?Tính tổng các đơn thức sau: www.dogiongbao.webng.comTiết 56 §5. ĐA THỨC1. Đa thứcxyXét các biểu thức : a /Các biểu thức trên là những ví dụ về đa thức*/ Định nghĩa: Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó.Ví dụ:Đa thức:=www.dogiongbao.webng.comTiết 56 §5. ĐA THỨC1. Đa thức*/ Định nghĩa: Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó.Ví dụ:Đa thức:=Trong đĩ:Là các hạng tử của đa thứcwww.dogiongbao.webng.com*/ Kí hiệu: Có thể kí hiệu đa thức bằng các chữ cái in hoa là A, B, N, P, Q, Chẳng hạn : */ Chú ý : Mỗi đơn thức được coi là một đa thức. Hãy viết một đa thức và chỉ rõ các hạng tử của đa thức đó. ?1Tiết 56 §5. ĐA THỨC1. Đa thức*/ Định nghĩa (SGK37)*/ Ví dụ:www.dogiongbao.webng.com*/ Kí hiệu (SGK37)*/ Chú ý (SGK37)Tiết 56 §5. ĐA THỨC1. Đa thức*/ Định nghĩa (SGK37)*/ Ví dụ:2. Thu gọn đa thức Thực hiện phép cộng các đơn thức đồng dạng Đa thức trên là dạng thu gọn của đa thức NThực hiện cộng các đơn thức đồng dạng.Chú ý khi nhóm các hạng tử có chứa dấu âmHãy thu gọn đa thức sau :?2 +( -3xy + xy) N =(x2y + 3x2y)+ (5 – 3)www.dogiongbao.webng.comKhi thu gọn đa thức, bạn Long làm như sauBạn Long làm đúng hay sai ?Bài tậpBạn Long làm sai , sửa lại :Tiết 56 §5. ĐA THỨCwww.dogiongbao.webng.comĐa thức :Gồm các hạng tử:có bậc là :có bậc là :có bậc là :có bậc là :7560Bậc cao nhất trong các bậc là : 7Ta nói 7 là bậc của đa thức M.3. Bậc của đa thức:Tiết 56 §5. ĐA THỨClà đa thức thu gọn1. Đa thức2. Thu gọn đa thức www.dogiongbao.webng.com3. Bậc của đa thức:Tiết 56 §5. ĐA THỨC*/ Định nghĩa: Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó.*/ Chú ý : - Khi tìm bậc của một đa thức, trước hết ta phải thu gọn đa thức đó.- Số 0 cũng được gọi là đa thức không và nó không có bậc. Tìm bậc của đa thức :?31. Đa thức2. Thu gọn đa thức có bậc là : 7www.dogiongbao.webng.comBµi tËp: §iỊn vµo chç chÊm trong c¸c c©u sau:a) §a thøc lµ mét ®¬n thøc hoỈc mét tỉng cđa ..®¬n thøc b) Sè 0 ®­ỵc gäi lµ ®a thøc kh«ng vµ nã .. bËc c) Sè 1 ®­ỵc gäi lµ ®a thøc cã bËc .d) §a thøc N= -2x2 +5y2-5xy+5x2+1 cã d¹ng thu gän lµ . e) §a thøc M= x6-y5+x4y4+1 cã bËc lµ  c¸c kh«ng cã lµ 1 N = 3x2 + 5y2 - 5xy + 18Tiết 56 §5. ĐA THỨCwww.dogiongbao.webng.comNhanh lên các bạn ơi !Cố lêncố lên.. ..ê. ên!Đáp án:bậc 3Tìm bậc của đa thức sau : www.dogiongbao.webng.comĐáp án : Bạn Sơn đúng.Bạn Thọ, Hương sai. Bậc đa thức bằng 8 Ai đúng ? Ai sai ?Bạn Đức đố : “Bậc của đa thức bằng bao nhiêu ?” Bạn Thọ nĩi: “Đa thức M cĩ bậc là 6”. Bạn Hương nĩi : “Đa thức M cĩ bậc là 5”. Bạn Sơn nhận xét: “Cả hai bạn đều sai ”. Theo em, ai đúng? Ai sai ? Vì sao? Bài tập 28 (SGK) –Tr38www.dogiongbao.webng.comHƯỚNG DẪN VỀ NHÀ- Học bài và nắm chắc định nghĩa về đa thức, bậc của đa thức, cách thu gọn đa thức. - Làm Bài tập 24; 25, 26,27/SGK38. Các bài trong SBT.- Chuẩn bị : Bài 6: Cộng, trừ đa thức.+ Cách thực hiện cộng, trừ hai đa thức.www.dogiongbao.webng.com

File đính kèm:

  • pptquan_he_giua_goc_va_canh_doi_dien.ppt