Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 7: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp theo)

Tính và so sánh:

(2.5)2 và 22.52

Bài giải:

2.5)2 = (10)2 = 100

22. 52 = 4. 25 = 100

2.5)2 = 22.52

 

ppt13 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 7: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KÍNH CHAØO QUYÙ THAÀY COÂ VEÀ THAM DÖÏ HOÄI GIAÛNG TIẾT 7: LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ (tiếp theo) CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2012-2013 LỚP 7B1THCS Ba Đồn mailoi75@yahoo.comHãy phát biểu và viết công thức tính tích và thương hai luỹ thừa cùng cơ số, tính luỹ thừa của một luỹ thừa? 2THCS Ba Đồn mailoi75@yahoo.comx m . x n = x m+n x m : x n = x m - n (Với ) (x m)n = x m.nxn = x.xx n thừa số3THCS Ba Đồn mailoi75@yahoo.coma) (2.5)2 = (10)2 = 100 22. 52 = 4. 25 = 100  (2.5)2 = 22.52 b) Tính và so sánh:a) (2.5)2 và 22.52Bài giải:4THCS Ba Đồn mailoi75@yahoo.comTính:b) (1.5)3 .8Bài giải:a) b (1,5)3.8 = (1,5)3.23 = (1,5.2)3 = 33 = 275THCS Ba Đồn mailoi75@yahoo.coma) b) Tính và so sánh:Bài giải:Lũy thừa của một thương bằng thương các lũy thừa.6THCS Ba Đồn mailoi75@yahoo.comTính:Bài giải:7THCS Ba Đồn mailoi75@yahoo.comTính:Bài giải:a) (0,125)3 . 83b) (-39)4 : 134a) (0,125)3 .83 = (0,125.8)3 = 13 = 1b) (-39)4 : (13)4 = (-39 : 13)4 = -34 = 81 8THCS Ba Đồn mailoi75@yahoo.comĐiền dấu “x” vào ô đúng, sai thích hợp. Sửa lại các câu sai (nếu có)Bài 34: (SGK/22) CâuĐSSửa saixxxxxx9THCS Ba Đồn mailoi75@yahoo.comTa thừa nhận tính chất sau: Với nếu thì m = n Dựa vào tính chất này hãy tìm các số tự nhiên m và n, biết:Bài 35: (SGK/22) Bài giải:10THCS Ba Đồn mailoi75@yahoo.comBài 37: (SGK/22) Tính giá trị của các biểu thức sau:Bài giải:11THCS Ba Đồn mailoi75@yahoo.comBài 38: (SGK/22) a) Viết các số 227 và 318 dưới dạng các lũy thừa có số mũ là 9.b) Trong hai số 227 và 318 , số nào lớn hơn?Bài giải:12THCS Ba Đồn mailoi75@yahoo.comÔn tập các quy tắc và công thức về lũy thừa (đã học ở tiết 6; 7). 	- Bài tập: 40; 42 (SGK/23)	 50; 51 (SBT/11)	- Tiết sau luyện tập.13THCS Ba Đồn mailoi75@yahoo.com

File đính kèm:

  • ppttac_dung_tu_cua_dong_dien.ppt