Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết dạy 29: Hàm số

b) Chú ý:

• Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị thì y được gọi là hàm hằng.

• Hàm số có thể được cho bằng bảng (như ví dụ 1) và có thể cho bằng công thức (như ví dụ 2 và 3)

• Khi y là hàm số của x ta có thể viết y = f(x), y = g(x), Chẳng hạn, với hàm số được cho bởi công thức y = 2x + 3 và khi đó, thay cho câu “khi x bằng 3 thì giá trị tương ứng của y là 9” (hoặc câu “khi x = 3 thì y bằng 9”) ta viết f(3) = 9.

 

ppt9 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 107 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết dạy 29: Hàm số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 4 8 - 8 -2 4 2 -2 - 8Bài tập1: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:Bài tập 2: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:Kiểm tra bài cũ: -2 -1 1 2 4 x - 4 y -2 -1 1 2 4 x - 4 y2) Khái niệm hàm số: Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số. Khi y là hàm số của x ta có thể viết y = f(x), y = g(x),Chẳng hạn, với hàm số được cho bởi công thức y = 2x + 3 và khi đó, thay cho câu “khi x bằng 3 thì giá trị tương ứng của y là 9” (hoặc câu “khi x = 3 thì y bằng 9”) ta viết f(3) = 9.Tiết 29: Hàm số1) Một số ví dụ về hàm số: Ví dụ 2: Ví dụ 1: Ví dụ 3: a) Khái niệm:b) Chú ý: Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị thì y được gọi là hàm hằng. Hàm số có thể được cho bằng bảng (như ví dụ 1) và có thể cho bằng công thức (như ví dụ 2 và 3)* Nhận xét:* Hướng dẫn về nhà:- Học kỹ nội dung của bài. - BTVN:35,36,39 (SBT- Tr 47,48), bài 1,2,3 (VBT -Tr 63,64). *Lưu ý: Để y là hàm số của x cần có các điều kiện sau: x và y đều nhận các giá trị số. Đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng x. Với mỗi giá trị của x không thể tìm được nhiều hơn một giá trị tương ứng của y. Trong ví dụ 1, ta thấy:- Nhiệt độ T phụ thuộc vào sự thay đổi của thời gian t (giờ).- Với mỗi giá trị của t ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của T. Ta nói: T là hàm số của t.Ví dụ 1: Nhiệt độ T(0C) tại các thời điểm t (giờ) trong một ngày được cho trong bảng sau:18812162020 t (giờ)0222624214T (0C)Ví dụ 2: Khối lượng một thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng là 7,8 (g/cm3) tỉ lệ thuận với thể tích V (cm3) theo công thức: m = 7,8V. (V cm3)1m (g)4327,815,623,431,2Tính các giá trị tương ứng của m khi V = 1; 2; 3; 4.?1Ví dụ 3: Thời gian t (h) của một vật chuyển động đều trên quãng đường 50 km tỉ lệ nghịch với vận tốc v (km/h) của nó theo công thức: t = v (km/h)5t (h)5025101021550 v Tính và lập bảng các giá trị tương ứng của t khi v = 5; 10; 25; 50.?2Ví dụ 1: Nhiệt độ T(0C) tại các thời điểm t (giờ) trong một ngày được cho trong bảng sau:188 121620 20 t (giờ) 0 22 262421 4T (0C)Ví dụ 2: Khối lượng một thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng là 7,8 (g/cm3) tỉ lệ thuận với thể tích V (cm3) theo công thức: m = 7,8V. V (cm3)1m (g)7,815,623,431,2432Ví dụ 3: Thời gian t (h) của một vật chuyển động đều trên quãng đường 50 km tỉ lệ nghịch với vận tốc v (km/h) của nó theo công thức: t =v (km/h) 5 t (h)10 5 2 1 50 25 1050 v102431202012-2-11821Bài tập 1: Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x hay không, nếu bảng các giá trị tương ứng của nó là:212 8 x-228-1ya)ĐSb)123 1 x0111yĐS202 0 x0141yc)ĐSxxx a) Khi x = 1 thì f(x) = ...=.... . =.. b) f(2) =   = c) f(x) = 2 thì x =..Cho hàm số f(x) = x2 - 2Bài tập 2: Xét hàm số y = f(x) =3x. f(0) = Hãy tính f(1)? f(-5)? f(0)? f(1) = f( - 5) =Bài tập 3: Hã y điền tiếp vào chỗ chấm() để được lời giải hoàn chỉnh. 222 12-1f(1) 22 23.1 = 33.(-5) = - 153.0 = 0 Điền số thích hợp vào các ô dưới đây. Sau đó, viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô ở hàng dưới em sẽ biết tên một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (1228 - 1300), vị anh hùng của dân tộc ta đồng thời là danh nhân quân sự của thế giới.Ư. f(4) =ớ. f(-4) =G. f(2) =N. f(1) =S. f(-1) =Cho hàm số: y = f(x) = 2xị. f(3) =ĩ. f(-2) =H. f(-3) = C. f(5) =T. f(-5) = -4- 6-10- 68-242-8106 STN ị CHHGƯớ ĩĐố vui:Tìm tên của một tác phẩm văn học nổi tiếng.6-224-88-4-1010-6

File đính kèm:

  • ppttiet_29_ham_so.ppt