Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết dạy 48: Luyện tập

 BÀI TẬP 2:

Điểm kiểm tra học kỳ môn Toán học kì 1 của lớp 7A được ghi trong bảng sau:

/ Lập bảng “tần số“ của dấu hiệu.

Tính số trung bình cộng điểm kiểm tra của lớp.

Tìm mốt của dấu hiệu.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết dạy 48: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chào mừng các thầy cô về dự hội thi GV: Nguyễn Xuân ChungTrường THCS Hải NinhKiÓm tra bµi cò* Viết công thức tính số trung bình cộng và giải thích các kí hiệu? * Áp dụng làm bài tập sau:Nhiệt độ sáu tháng ở Võ Ninh trong năm 2009 được các nhà khí tượng theo dõi và cung cấp số liệu như sauTháng123456Nhiệt độ(0C)202530253030Hãy tính nhiệt độ trung bình 6 tháng đầu năm ở Võ Ninh?KiÓm tra bµi cò* Viết công thức tính số trung bình cộng và giải thích các kí hiệu? * Áp dụng làm bài tập:Nhiệt độ sáu tháng ở Võ Ninh trong năm 2009 được các nhà khí tượng theo dõi và cung cấp số liệu như sauTháng123456Nhiệt độ(0C)303530203035Hãy tính nhiệt độ trung bình 6 tháng đầu năm ở Võ Ninh?Giải * Công thức tính trung bình cộng: * Nhiệt độ trung bình sáu tháng đầu năm ở Võ Ninh là:: là k giá trị khác nhau của dấu hiệu X: là k tần số tương ứng Giá tri (x)511498102Tần số(n)32221N =10Bài tập 16(sgk): Quan sát bảng “tần số” sau và cho biết có nên dùng số trung bình cộng làm “đại diện” cho dấu hiệu không? Vì sao?TiÕt 48: luyÖn tËpTiết 48: LUYỆN TẬPGiá tri (x)511498102Tần số(n)32221N=10Bài tập 16 (sgk):Quan sát bảng “tần số” sau và cho biết có nên dùng số trung bình cộng làm “đại diện” cho dấu hiệu không? Vì sao?GiảiKhông nên dùng số TBC làm đại diên cho dấu hiệu vì có sự chênh lệch lớn giữa các giá trị.Tiết 48: LUYỆN TẬP BÀI TẬP : Điểm kiểm tra học kỳ môn Toán học kì 1 của lớp 7A được ghi trong bảng sau: 5 4 6 7 6 8 7 4 63 8 2 4 6 8 2 6 3 5 7 7 9 8 6 9 10 4 4 5 5 7 6 4 6 7 6 2 a/ Lập bảng “tần số“ của dấu hiệu. b/ Tính số trung bình cộng điểm kiểm tra của lớp. c/ Tìm mốt của dấu hiệu.Tiết 48: LUYỆN TẬP BÀI TẬP 2: Điểm kiểm tra học kỳ môn Toán học kì 1 của lớp 7A được ghi trong bảng sau:5 4 6 7 6 8 7 4 63 8 2 4 6 8 2 6 3 5 7 7 9 8 6 9 10 4 45 5 7 6 4 6 7 6 2 a/ Lập bảng “tần số“ của dấu hiệu. b/ Tính số trung bình cộng điểm kiểm tra của lớp. c/ Tìm mốt của dấu hiệu.GiảiĐiểm (x)Tần số (n)Các tích (x.n)236326462454206106076428540932710110N = 40Tổng: 235a) Bảng “tần số”Tiết 48: LUYỆN TẬP BÀI TẬP 2: Điểm kiểm tra học kỳ môn Toán học kì 1 của lớp 7A được ghi trong bảng sau:5 4 6 7 6 8 7 4 63 8 2 4 6 8 2 6 3 5 7 7 9 8 6 9 10 4 45 5 7 6 4 6 7 6 2 a/ Lập bảng “tần số“ của dấu hiệu. b/ Tính số trung bình cộng điểm kiểm tra của lớp. c/ Tìm mốt của dấu hiệu.Giảib) c) Bài tập 3:(Bài 18): Đo chiều cao của 100 học sinh lớp 6 (đơn vị đo: cm) và được kết quả theo bảng sau:Chiều cao (sắp xếp theo khoảng)Tần số (n)105110-120121-131132-142143-153155173545111N=100Bảng này có gì khác so với những bảng “tần số” đã biết?Ước tính số trung bình cộng trong trường hợp này.Tiết 48: LUYỆN TẬPBài tập 3 (Bài 18): Đo chiều cao của 100 học sinh lớp 6 (đơn vị đo: cm) và được kết quả theo bảng sau:Chiều cao (sắp xếp theo khoảng)Tần số (n)105110-120121-131132-142143-153155173545111N=100Bảng này có gì khác so với những bảng “tần số” đã biết?Ước tính số trung bình cộng trong trường hợp này.Tiết 48: LUYỆN TẬPHướng dẫn:Tính số trung bình cộng của từng khoảng. Số đó chính là trung bình cộng của giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của khoảng. Ví dụ trung bình cộng của khoảng 110- 120 là 115. Nhân các số trung bình vừa tìm được với các tần số tương ứng.Thực hiện tiếp các bước theo quy tắc đã học.Bài tập 3 (Bài 18): Đo chiều cao của 100 học sinh lớp 6 (đơn vị đo: cm) và được kết quả theo bảng sau:Chiều cao (sắp xếp theo khoảng)Tần số (n)105110-120121-131132-142143-153155173545111N=100Bảng này có gì khác so với những bảng “tần số” đã biết?Ước tính số trung bình cộng trong trường hợp này.Tiết 48: LUYỆN TẬPGIẢICác giá trị của dấu hiệu được ghép theo từng lớp (Bảng phân phối ghép lớp)Chiều cao(sắpxếp theo khoảng) Số TBC của từng khoảng(x)Tần số (n)Các tích(x.n)105110-120121-131132-142143-153155173545111N=10013263b)Bài tập 3 (Bài 18): Đo chiều cao của 100 học sinh lớp 6 (đơn vị đo: cm) và được kết quả theo bảng sau:Chiều cao (sắp xếp theo khoảng)Tần số (n)105110-120121-131132-142143-153155173545111N=100Bảng này có gì khác so với những bảng “tần số” đã biết?Ước tính số trung bình cộng trong trường hợp này.Tiết 48: LUYỆN TẬPGIẢICác giá trị của dấu hiệu được ghép theo từng lớp (Bảng phân phối ghép lớp)Chiều cao(sắpxếp theo khoảng) Số TBC của từng khoảng(x)Tần số (n)Các tích(x.n)105110-120121-131132-142143-153155115173545111N=10013263b)Bài tập 3 (Bài 18): Đo chiều cao của 100 học sinh lớp 6 (đơn vị đo: cm) và được kết quả theo bảng sau:Chiều cao (sắp xếp theo khoảng)Tần số (n)105110-120121-131132-142143-153155173545111N=100Bảng này có gì khác so với những bảng “tần số” đã biết?Ước tính số trung bình cộng trong trường hợp này.Tiết 48: LUYỆN TẬPGIẢICác giá trị của dấu hiệu được ghép theo từng lớp (Bảng phân phối ghép lớp)Chiều cao(sắpxếp theo khoảng) Số TBC của từng khoảng(x)Tần số (n)Các tích(x.n)105110-120121-131132-142143-153155105115126137148155173545111105805441061651628155N=10013263b)Tiết học đến đây kết thúc. Chúc quý thầy cô giáo sức khoẻ.Chúc các em học tập tốt.

File đính kèm:

  • pptTiet_48_Luyen_tap.ppt