Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết học 29: Hàm số

Bài Toỏn 1: y có phải là hàm số của x không? nếu các giá trị tương ứng của hai đại lượng được cho trong bảng sau

a,

Mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y => y được gọi là hàm số của x

Giỏ trị x = -2 nhận hai giỏ trị y = -15 và y = 15 => y khụng là hàm số của x

Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị thì y được gọi là hàm hằng.

 

 

ppt11 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết học 29: Hàm số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Đại Số 7GDXin chào cỏc em học sinh thõn yờu Chỳc lớp chỳng ta cú giờ học tốt !KIỂM TRA BÀI CŨa) Cho đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỷ lệ là 2. Hóy viết cụng thức biểu diễn y theo x ? b) Cho đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỷ lệ là 5. Hóy viết cụng thức biểu diễn y theo x ?y = 2xToán 7Tiết 29:HÀM SỐ1/ Moọt soỏ vớ dụ veà haứm soỏ:t (giờ)048121620T (0C)201822262421Ví dụ 1: Nhiệt độ T (0C) tại các thời điểm t (giờ) trong cùng một ngày được cho trong bảng sau:Ví dụ 2: Khối lượng m (g) của một thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng là 7,8 (g/cm3) tỉ lệ thuận với thể tích V(cm3). Hóy lập cụng thức tớnh khối lượng m của thanh kim loại đú ?m = 7,8.VV1234m = 7,8V7,815,623,431,2 Tính các giá trị tương ứng của m khi V=1; 2; 3; 4?1Ví dụ 1: (sgk/62)Ví dụ 2: (sgk/62)Toán 7Tiết 29:HÀM SỐ1/ Moọt soỏ vớ dụ veà haứm soỏ:m = 7,8.VV1234m = 7,8V7,815,623,431,2?1 sgk/62:Ví dụ 1: (sgk/62)Ví dụ 2: (sgk/62)Ví dụ 3: Thời gian t (h) của một vật chuyển động đều trên quãng đường 50 (km) tỉ lệ nghịch với vận tốc v (km/h) của nó theo công thức : Ví dụ 3: (sgk)t (giờ)048121620T (0C)201822262421?2/ sgk:Tính và lập bảng các giá trị tương ứng của t khi v = 5; 10; 25; 50v510255010521=>Trong VD1: Ta noựi nhieọt ủoọ T laứ haứm soỏ cuỷa thụứi ủieồm tTửụng tửù ụỷ VD 2, m laứ haứm số của VVD3: t laứ haứm soỏ cuỷa vToán 7Tiết 29:HÀM SỐ1/ Moọt soỏ vớ dụ veà haứm soỏ:m = 7,8.VV1234m = 7,8V7,815,623,431,2?1 sgk/62:Ví dụ 1: (sgk/62)Ví dụ 2: (sgk/62)Ví dụ 3: (sgk)v5102550?2/ sgk:10521t (giờ)048121620T (0C)2018222624212/ Khaựi nieọm haứm soỏ:a) Khái niệm hàm số Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số.a) Khaựi nieọm: sgk/63 + Đeồ y laứ haứm soỏ cuỷa x caàn caực ủieàu kieọn sau:- x vaứ y ủeàu nhaọn caực giaự trũ soỏ.- ẹaùi lửụùng y phuù thuoọc vaứo ủaùi lửụùng x.- Vụựi moói giaự trũ cuỷa x khoõng theồ tỡm ủửụùc nhieàu hụn moọt giaự trũ tửụng ửựng cuỷa y.Bài Toỏn 1: y có phải là hàm số của x không? nếu các giá trị tương ứng của hai đại lượng được cho trong bảng saua,x-2-101y-10-505b,x-2-11-2y-15-7,57,515c,x80-8-16y10101010-2-215-15- Mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y => y được gọi là hàm số của x - Giỏ trị x = -2 nhận hai giỏ trị y = -15 và y = 15 => y khụng là hàm số của x - Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị thì y được gọi là hàm hằng.Toán 7Tiết 29:HÀM SỐ1/ Moọt soỏ vớ dụ veà haứm soỏ:m = 7,8.VV1234m = 7,8V7,815,623,431,2?1 sgk/62:Ví dụ 1: (sgk/62)Ví dụ 2: (sgk/62)Ví dụ 3: (sgk)v5102550?2/ sgk:10521t (giờ)048121620T (0C)2018222624212/ Khaựi nieọm haứm soỏ:a) Khaựi nieọm: sgk/63 Chú ý : Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị thì y được gọi là hàm hằng. Hàm số có thể cho bằng bảng (như trong ví dụ1), bằng công thức (như trong ví dụ 2,3)... Khi y là hàm số của x ta có thể viết y = f(x), y = g(x)... +) Chẳng hạn, với hàm số được cho bởi công thức y = 2x +3, ta còn có thể viết y = f(x) = 2x + 3Toán 7Tiết 29:HÀM SỐ1/ Moọt soỏ vớ dụ veà haứm soỏ:m = 7,8.VV1234m = 7,8V7,815,623,431,2?1 sgk/62:Ví dụ 1: (sgk/62)Ví dụ 2: (sgk/62)Ví dụ 3: (sgk)v5102550?2/ sgk:10521t (giờ)048121620T (0C)2018222624212/ Khaựi nieọm haứm soỏ:a) Khaựi nieọm: sgk/63 b) Chuự yự :sgk/63 Baứi 25/64: Cho y=f(x)=3x2+1. Tớnh: , f (1), f (3)Giải:Vớ dụ: Hàm số y = f(x) = 2x + 1 khi x = 3 thỡ giỏ trị của y bằng 7, ta cú thể viết: f(3) = 7Bài 2: Cho hàm số y = f(x) = 2x – 1Tớnh: f(1) ; f(-1) ; f(0)?Giaỷi:f(1) = 2 . 1 – 1 = 1Sơ đồ ven:Sơ đồ 1Cỏc giỏ trị của xCỏc giỏ trị của y1 • -1 • • 2• -2• 4Sơ đồ 2Cỏc giỏ trị của xCỏc giỏ trị của y3 • -2 • • 7• -6y là hàm số của xy khụng là hàm số của x• -5Hướng dẫn về nhà:1/ Học thuộc khái niệm hàm số, nắm chắc các chú ý, điều kiện để có một hàm số, các cách cho hàm số.2/ Làm các bài tập 24, 26, 29, 31 trang 64 SGK và các bài trong SBT.GIỜ HỌC KẾT THÚC CHÚC CÁC EM NGOAN, CHĂM HỌC

File đính kèm:

  • pptHAM_SO_T_29.ppt