Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết học 38: Ôn tập học kì I

I/ Ôn tập về tập hợp số, thực hiện phép tính

Hãy nêu các phép toán trong tập hợp số thực?

Cỏc phộp toỏn trờn tập số thực:

Cộng

Trừ

Nhân

Chia

Luỹ thừa

Căn bậc hai

Giá trị tuyệt đối

 

ppt21 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết học 38: Ôn tập học kì I, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
chào các EM HọC SINH THÂN YÊU !kính chào quý thầy cô về dự giờ thao giảngThể hiện: nguyễn Thị liênGiáo viên trường thcs hà phongdạy Lớp : 7 trường thcs hà phong – hà trungTiết 38 _ ôn tập học kì I đại số 7I/ Ôn tập về tập hợp số, thực hiện phép tính Tiết 38OÂN TAÄP HOẽC Kè I – ẹAẽI SOÁ 7Hãy ghép các hình vẽ sau thành một sơ đồ có ý nghĩa !RQZNSơ đồ ven về tập hợp số I/ Ôn tập về tập hợp số, thực hiện phép tính Tiết 38OÂN TAÄP HOẽC Kè I – ẹAẽI SOÁ 7Hãy cho biết sơ đồ sau có ý nghĩa gì? RQIR = Q ITập hợp số thực được hợp bởi tập hợp số hữu tỉ và số vô tỉI/ Ôn tập về tập hợp số, thực hiện phép tính Tiết 38OÂN TAÄP HOẽC Kè I – ẹAẽI SOÁ 7Hãy nêu các phép toán trong tập hợp số thực?* Cỏc phộp toỏn trờn tập số thực:- Cộng- Trừ- Nhân- Chia- Luỹ thừa- Căn bậc hai- Giá trị tuyệt đối ** Quy tắc cỏc phộp toỏn và cỏc tớnh chất trong R,Q được ỏp dụng tương tự như trong ZI/ Ôn tập về tập hợp số, thực hiện phép tính Tiết 38OÂN TAÄP HOẽC Kè I – ẹAẽI SOÁ 7Câu 1Điền kí hiệu thích hợp vào ô trống a/ 3 Nb/ 2,5 Rd/ -2,5 Ze/ Qf/ N Z Q R h/ Z c/ Rg/ N I/ Ôn tập về tập hợp số, thực hiện phép tính Tiết 38OÂN TAÄP HOẽC Kè I – ẹAẽI SOÁ 7Câu 1Điền kí hiệu thích hợp vào ô trống a/ 3 Nb/ 2,5 Rd/ -2,5 Ze/ Qf/ N Z Q R h/ Z c/ Rg/ N I/ Ôn tập về tập hợp số, thực hiện phép tính Tiết 38OÂN TAÄP HOẽC Kè I – ẹAẽI SOÁ 7Câu 2 Thực hiện các phép tính saua/ b/ c/I/ Ôn tập về tập hợp số, thực hiện phép tính Tiết 38OÂN TAÄP HOẽC Kè I – ẹAẽI SOÁ 7Câu 2 Thực hiện các phép tính :a/ b/ c/Tiết 38OÂN TAÄP HOẽC Kè I – ẹAẽI SOÁ 7II/ Tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau, tìm x,y. - Tớnh chất cơ bản của dóy tỉ số bằng nhau.Tiết 38OÂN TAÄP HOẽC Kè I – ẹAẽI SOÁ 7Câu 3a/ II/ Tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau, tìm x,y. Tìm x, y biết: vàx + y = 20b/ vàx - y = -7Tiết 38OÂN TAÄP HOẽC Kè I – ẹAẽI SOÁ 7Câu 3a/ II/ Tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau, tìm x,y. Giải: b/ Tiết 38OÂN TAÄP HOẽC Kè I – ẹAẽI SOÁ 7Câu 4II/ Tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau, tìm x,y. Giải bài toán sau: Cho 5 người cùng làm 1 công việc trong 6 ngày. Hỏi nếu có 15 người ( với cùng năng suất) thì hoàn thành công việc đó trong mấy ngày ? Tiết 38OÂN TAÄP HOẽC Kè I – ẹAẽI SOÁ 7Câu 4II/ Tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau, tìm x,y. Đặt x là số người làm ( x N )*Đặt y là số ngày để hoàn thành công việc làm (y N )*Ta có bảng sau: xx1 =x2 =yy1 =y2 = Vì x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có : Lời giảiĐs: 15 người hoàn thành công việc trong 2 ngày5615?Tiết 38OÂN TAÄP HOẽC Kè I – ẹAẽI SOÁ 7Câu 5III/ Hàm số , đồ thị hàm số y = ax( a ≠ 0 )Cho hàm số y = f(x) = 3xa/ Tính : f( ) ; f( )c/ Vẽ đồ thị hàm số trên và cho biết điểm M( -1; 2 ) có thuộc đồ thị của hàm số không? b/ Tìm x biết: f(x) = Tiết 38OÂN TAÄP HOẽC Kè I – ẹAẽI SOÁ 7Câu 5III/ Hàm số , đồ thị hàm số y = ax( a ≠ 0 )Cho hàm số y = f(x) = 3xa/ Tính :f( )f( ) = 4,5= - 1,5Tiết 38OÂN TAÄP HOẽC Kè I – ẹAẽI SOÁ 7Câu 5III/ Hàm số , đồ thị hàm số y = ax( a ≠ 0 )Cho hàm số y = f(x) = 3x b/ Khi: f( x ) = x =3x =Vậy với thì f(x) =Tiết 38OÂN TAÄP HOẽC Kè I – ẹAẽI SOÁ 7Câu 5III/ Hàm số , đồ thị hàm số y = ax( a ≠ 0 )Cho hàm số y = f(x) = 3xc/ Vẽ đồ thị hàm số trên.* Với x = 1* Đường thẳng OA là đồ thị hs y= 3x....1212yxO.A * Điểm O(0;0) thuộc đồ thị hs trên.điểm A(1;3) thuộc đồ thị hs trên.y= 3xy = 3* Với M(-1;2) ta có x = -1; y = 2Vậy điểm M không thuộc đồ thị hàm số y = 3x.thay vào hs trên ta thấy : 2 ≠ 3. (-1) = -3 .-1..M3Hướng dẫn học ở nhàễn tập lại cỏc kiến thức và cỏc dạng BT về cỏc phộp tớnh trong Q, tập R, tỉ lệ thức dóy tỉ số bằng nhau, giỏ trị tuyệt đối của một số. Ôn tập về đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch, hàm số và đồ thị của hàm số.2. Làm lại các bài tập có các dạng như trên trong sgk, sbt  Chuẩn bị thi kiểm tra học ki I.CHUÙC CAÙC EM VUI GVCN : PHẠM HỮU NAMXin chõn thành cảm ơn cỏc thầy cụ và cỏc em học sinh

File đính kèm:

  • ppttiet_38_on_tap_hkI_DS_7.ppt