Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết học 43: Bảng “Tần số“ các giá trị của dấu hiệu

• 1. Lập bảng “ Tần số “

• Để lập được bảng “tần số” , ta cần phải thực hiện

 cỏc bước như thế nào?

• B1: Tỡm cỏc số giỏ trị khỏc nhau theo thứ tự tăng dần.

• B2: Đếm số lần lặp lại của cỏc giỏ trị khỏc nhau đú.(hay tần số)

• B3: Kiểm tra xem tổng N cú bằng với số cỏc giỏ trị của dấu hiệu mà đề bài cho hay khụng.

 

ppt9 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết học 43: Bảng “Tần số“ các giá trị của dấu hiệu, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Nêu khái niệm dấu hiệu? giá trị của dấu hiệu?Thế nào là tần số của một giá trị?Kiểm tra bài cũTiết 43: bảng “ Tần số “ các giá trị của dấu hiệu1. Lập bảng “ Tần số “?1Quan sát bảng 7. Hãy vẽ một khung hinh chu nhật gồm hai dòng: ở dòng trên, ghi lại các giá trị khác nhau của dấu hiệu theo thứ tự tang dần. ở dòng dưới, ghi các tần số tương ứng dưới mỗi giá trị đó.Khối lượng chè trong từng hộp (tính bằng gam)100100 98 98 9910010010210010010010110010299101100100100991001001019810210110010010099Bảng 798991001011023 416 43Tiết 43: bảng “ Tần số “ các giá trị của dấu hiệu1. Lập bảng “ Tần số “Khối lượng chè trong từng hộp (tính bằng gam)100100 98 98 9910010010210010010010110010299101100100100991001001019810210110010010099Bảng 798991001011023 416 43Giá trị (x)Tần số (n)N = 30Tiết 43: bảng “ Tần số “ các giá trị của dấu hiệu1. Lập bảng “ Tần số “Để lập được bảng “tần số” , ta cần phải thực hiện cỏc bước như thế nào?B1: Tỡm cỏc số giỏ trị khỏc nhau theo thứ tự tăng dần.B2: Đếm số lần lặp lại của cỏc giỏ trị khỏc nhau đú.(hay tần số)B3: Kiểm tra xem tổng N cú bằng với số cỏc giỏ trị của dấu hiệu mà đề bài cho hay khụng.Tiết 43: bảng “ Tần số “ các giá trị của dấu hiệu1. Lập bảng “ Tần số “STTLớpSố cây trồng được123456789106A6B6C6D6E7A7B7C7D7E35302830303528303035STTLớpSố cây trồng được111213141516171819208A8B8C8D8E9A9B9C9D9E35503550303535303050N = 20378250353028Tần số (n)Giá trị (x)Bảng 1Tiết 43: bảng “ Tần số “ các giá trị của dấu hiệu1. Lập bảng “ Tần số “2. Chú ý.N = 203782Tần số (n)50353028Giá trị (x)N = 203782Tần số (n)50353028Giá trị (x)Tiết 43: bảng “ Tần số “ các giá trị của dấu hiệu1. Lập bảng “ Tần số “2. Chú ý.Tiết 43: bảng “ Tần số “ các giá trị của dấu hiệu1. Lập bảng “ Tần số “1. Chú ý.Tiết 43: bảng “ Tần số “ các giá trị của dấu hiệu1. Lập bảng “ Tần số “2. Chú ý.Baứi 6-SGK/11 [VBT/6]3. Bài tập.

File đính kèm:

  • ppttiet_43_Bang_tan_so_cac_gia_tri_cua_dau_hieu.ppt