Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết học số 9: Tỉ lệ thức

Ví dụ : 3 bằng 6 còn được viết là 3:4=6:8

 4 8

Ghi chú ( sgk )

Trong tỉ lệ thức a:b=c:d thì :

a,b,c,d được gọi là các số hạng của tỉ lệ thức

a,d được gọi là ngoại tỉ

b,c được gọi là trung tỉ

 

 

ppt7 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết học số 9: Tỉ lệ thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TIÊT 9 : TY LÊ THƯCLà đẳng thức của 2 tỉ sốTỉ lệ thức a bằng c còn được viết là b da:b=c:d1.ĐINH NGHĨAVí dụ : 3 bằng 6 còn được viết là 3:4=6:8 4 8Ghi chú ( sgk )Trong tỉ lệ thức a:b=c:d thì :a,b,c,d được gọi là các số hạng của tỉ lệ thứca,d được gọi là ngoại tỉb,c được gọi là trung tỉ1.ĐINH NGHĨA?1Các đẳng thức sau có là tỉ lệ thức không ? Vì sao ?a. 2 : 4 và 4 : 8 5 5b. -7 : 7 và -12 : 13 2 5 51.ĐINH NGHĨATính chất cơ bản của tỉ lệ thức :Nếu a bằng c thì ad = bc b dTính chất 2 : nếu ad=bc thì + a bằng c b d + a bằng b c d + d bằng c b a + d bằng b c a 2.TÍNH CHÂTBài 47 đến bài 48 ( sgk )Bài 60 đến bài 64 ( sbt ) 3.BÀI TÂP VÊ NHÀGIƠ HOC KÊT THÚC CHÚC CÁC EM MANH KHOE

File đính kèm:

  • pptTiet_9_Ti_le_thuc.ppt