Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết sô 14: Số thập phân hữu hạn số thập phân vô hạn tuần hoàn

Hỏi : Như vậy , một phân số như thế nào thì viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn; số thập phân vô hạn tuần hoàn ?

Nhận xét :

Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.

Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

 

 

ppt17 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết sô 14: Số thập phân hữu hạn số thập phân vô hạn tuần hoàn, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
1. Thế nào là số hữu tỉ ? 2. Viết các phân số : ; ; ; dưới dạng số thập phân ?KIỂM TRA3101410025100032991. Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số2. 30100,303Tiết 14 :SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠNVí dụ 1: Viết các phân số dưới dạng số thập phân. 0,15 ; 1,48 === 0,15=== 1,48 Số 0,15 ; 1,48 : gọi là số thập phân hữu hạn.Viết phân số dưới dạng số thập phân.Hãy viết các phân số ; ; dưới dạng số thập phân , chỉ ra chu kì của nó , rồi viết gọn lại . 0,111= 0,(1) 0,0101...= 0,(01) -1,5454 = -1,(54)Phân số có mẫu 20 = 22.5 chứa Phân số có mẫu 25 = 52 chứa thừa số nguyên tố 2 và 5thừa sốnguyên tố 5.Phân số có mẫu 12 = 22.3 chứa thừa sốnguyên tố 3 khác 2 và 5.Ví dụ: P/S viết được dưới dạng nào? Vì sao?Phân số viết được dưới dạng số TPHH vì:,mẫu 25 = 52không có nguyên tố khác 2 và 5.Ta có: = - 0,08.Hỏi : Như vậy , một phân số như thế nào thì viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn; số thập phân vô hạn tuần hoàn ?2. Nhận xét :- Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.- Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.Số thập phân hữu hạn :Số thập phân hữu hạn :Ví dụ: 0,(4) = 0,(1).4 =.4 = Viết 0,(3) ; 0,(25) dưới dạng phân số0â,(3) =0,(1).3 =.3 =0,(25) = 0,(01).25 =.25 =HỌC SINH GIỎI : 0,3(13)= ?KẾT LUẬN: Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. Ngược lại, mỗi số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn biểu diễn một số hữu tỉ.0,323232 = 0,(32) = 0,(01).32 =Số 0,323232 có phải là số hữu tỉ không ? Hãy viết số đó dưới dạng phân số. 0,323232 là số hữu tỉ vì :Phân số có mẫu 8 = 23 không cóước nguyên tố khác 2 và 5 nên viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.Bài 1. Tong các phân số sau, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn ? Giải thích ? Phân số có mẫu 5 = 51 không cóước nguyên tố khác 2 và 5 nên viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.Phân số có mẫu 6 = 2.3 có ướcnguyên tố 3 khác 2 và 5 nên viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoànPhân số có mẫu 22 = 2.11 có ướcnguyên tố 11 khác 2 và 5 nên viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoànHãy điền vào ô vuông một số nguyên tố có một chữ số để A viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn ? Có thể điền mấy số như vậy ?Bài 67HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ- Nắm vững điều kiện để một phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn.-Học thuộc kết luận về quan hệ giữa số hữu tỉ và số thập phân.-Bài tập về nhà 68; 69;70 trang 34,35 SGK. Hướng dẫn – Kiểm tra tính tối giản- Phân tích mẫu ra thừa số nguyên tố.- Kết luậnBài 68. Bài 69. Bài 69.1. Chia theo cột dọc -> kết quả2. Dùng máy tính chia rồi viết gọnBài 70. Bài 70 . Sử dụng kết quả : 

File đính kèm:

  • pptTiet_14So_thap_phan.ppt