Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết thứ 29: Hàm số

Đại lượng y phụ thuộc vào

đại lượng thay đổi x

Với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y

Hàm số có thể cho bằng bảng, hoặc bằng công thức.

Trong kí hiệu y = f(x) thì x được gọi là .

của y; và với x = a thì giá trị tương ứng y = .

(Nghĩa là thay giá trị của x = a vào công thức để tìm ra giá trị của y)

 

pptx24 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 96 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết thứ 29: Hàm số, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
NHIỆT LiỆT CHÀO MỪNGCác thầy cô và các em đến với tiết học ngày hôm nay!TRƯỜNG THCS ĐẠ LONGGiaùo vieân: Hoà Vieát Uyeân NhiToå: Toaùn- Lí- Hoùa- SinhKiểm tra bài cũCâu 1. Cho đại lượng m tỉ lệ thuận với đại lượng V theo hệ số 7,8. Hãy viết công thức biểu diễn m theo V?KiỂM TRA BÀI CŨa/c/b/d/Câu 2. Cho đại lượng t tỉ lệ nghịch với đại lượng v theo hệ số tỉ lệ là 50. Hãy viết công thức biểu diễn t theo v?KiỂM TRA BÀI CŨa/c/b/d/Trong thực tiễn cuộc sống chúng ta thường gặp các đại lượng thay đổi phụ thuộc vào sự thay đổi của đại lượng khácGà ăn nhiềuTrọng lượng của gà sẽ tăng nhanhKhối lượng cà phê nhiềuThu nhập của nông dân caoTiết 29. Bài 5HÀM SỐVí dụ 1: Nhiệt độ T(0C) tại các thời điểm t(giờ) trong cùng một ngày được cho trong bảng sau:1/ Một số ví dụ về hàm sốt (giờ)048121620T (0C) 2018222624210 4 8 12 20 16 20 18 22 26 21 24 Các giá trị của t(giờ)Các giá trị của T(0C) Với mỗi giá trị của t, ta xác định được mấy giá trị của đại lượng T tương ứng?chỉ 1Câu 1. Tính các giá trị tương ứng của m khi V = 1, 2, 3, 4V (cm3)1234m (g)m = 7,8.VHãy làm việc theo nhómCâu 2. Tính các giá trị tương ứng của t khi v = 5,10,25,50v (km/h)5102550t (h)Câu 1. Tính các giá trị tương ứng của m khi V = 1, 2, 3, 4V (cm3)1234m (g)m = 7,8.V7,815,623,431,2Với mỗi giá trị của V, ta xác định được  giá trị của đại lượng m tương ứng?chỉ 1 Câu 2. Tính các giá trị tương ứng của t khi v = 5,10,25,50Với mỗi giá trị của V, ta xác định được  giá trị của đại lượng t tương ứng?chỉ 1 v (km/h)5102550t (h)10521t (giờ)048121620T (0C) 201822262421V (cm3)1234m (g)7,815,623,431,2Đại lượng T phụ thuộc vào sự thay đổi của đại lượng tVới mỗi giá trị của t ta xác định được chỉ một giá trị tương ứng của T T là hàm số của tĐại lượng m phụ thuộc vào sự thay đổi của đại lượng VVới mỗi giá trị của V ta xác định được chỉ một giá trị tương ứng của m m là hàm số của VĐại lượng t phụ thuộc vào sự thay đổi của đại lượng vVới mỗi giá trị của v ta xác định được chỉ một giá trị tương ứng của t t là hàm số của vHÀM SỐ LÀ GÌ ?Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số.2/ Khái niệm hàm số Chú ýHàm số có thể cho bằng bảng hoặc bằng công thứcV (cm3)1234m (g)7,815,623,431,2m = 7,8.VĐại lượng y thay đổi phụ thuộc vào đại lượng xVới mỗi giá trị của x đều xác định được chỉ 1 giá trị của yVí dụ: y có phải là hàm số của x không? Nếu các giá trị tương ứng của hai đại lượng được cho trong bảng sau:x-2-101y-10-505x-2-112y4114x1234y-1-30x1234y7777x2-112y-15-7,57,51512435ĐĐsĐsx thay đổi mà y chỉ nhận một giá trị thì y được gọi là hàm hằngChú ý Khi y là hàm số của x ta có thể viết y=f(x), y=g(x), y = h(x), Ví dụ: y=f(x)=2x+3; y = g(x) = 7,8x;  Trong kí hiệu y = f(x) thì x được gọi là biến số của y; và với x = a thì giá trị tương ứng y = f(a) , nghĩa là thay giá trị của x = a vào công thức để tìm ra giá trị của yVí dụ: y = f(x) = 2x + 3Với x = 1 thì y = f(1) = 2.1 + 3 = 5Với x = 2 thì y = f(2) = 2.2 + 3 =7Với x = a thì y = f(a) = 2.a + 3Cho hàm số y = f(x) = 3x2 + 1. Tính: , f(1), f(-1), f(3)Giải:Bài 25 (Tr64 sgk )Kiến thức cần nhớ:Khái niệm:Hàm số có thể cho bằng bảng, hoặc bằng công thức.Trong kí hiệu y = f(x) thì x được gọi là .của y; và với x = a thì giá trị tương ứng y = .(Nghĩa là thay giá trị của x = a vào công thức để tìm ra giá trị của y)Đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x Với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số:y = f(x)y = f(a)biến số Hướng dẫn về nhà:1/ Học thuộc khái niệm hàm số, nắm chắc các chú ý, điều kiện để có một hàm số, các cách cho hàm số.2/ Làm các bài tập 24, 26 - 31 trang 64 SGK và các bài trong SBT.Chúc thầy cô Sức khỏe.Chúc các em học tốtx-2-101y-10-505-2-101-10-505xyx-2-112y4114-2-112414xyx1234y-1-301234-1-30xyKhông xác định được giá trị của y khi x=4x2-112y-15-7,57,5152-11-15-7,57,5xy15x=2 nhận 2 giá trị tương ứng y= -15 và y=15x1234y7777xy12347x thay đổi mà y chỉ nhận một giá trị y = 7

File đính kèm:

  • pptxtiet_29_DS7_Ham_so.pptx