Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết thứ 36: Mặt phẳng tọa độ

1. Mặt phẳng tọa độ

Chú ý : SGK tr 66

Tọa độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độ.

Đánh dấu vị trí của các điểm

P(2; 3) và Q(3; 2).

Tọa độ của gốc O là (0; 0)

 

ppt9 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết thứ 36: Mặt phẳng tọa độ, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kiểm tra bài cũ.Mỗi điểm trên bản đồ địa lý được xác định bởi hai số (tọa độ địa lý) là kinh độ và vĩ độ.Tọa độ địa lý của mũi Cà Mau là 104040’Đ (kinh độ), 8030’B (vĩ độ). Chữ H chỉ số thứ tự của dãy ghế (dãy H). Số 1 chỉ số thứ tự của ghế trong dãy (ghế số 1). Hãy giải thích dòng chữ “số ghế: B12” của một tấm vé xem đá bóng tại SEAGAMES 22 ở Việt Nam. .01234-4-3-2-1x4321-1-2-3-4yTiết 36. Mặt phẳng tọa độIIIIIIIVGốc tọa độTrục hoànhTrục tung1. Mặt phẳng tọa độ01234-4-3-2-1x4321-1-2-3-4y(10)Tiết 36. Mặt phẳng tọa độ1. Mặt phẳng tọa độ01234-4-3-2-1x (15)4321-1-2-3-4yChú ý : SGK tr 66Tiết 36. Mặt phẳng tọa độ1. Mặt phẳng tọa độChú ý : SGK tr 6601234-4-3-2-1x4321-1-2-3-4 y2. Tọa độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độ.PP(1,5; 3)1,5 gọi là hoành độ và số 3 gọi là tung độ của P?1Tiết 36. Mặt phẳng tọa độ1. Mặt phẳng tọa độChú ý : SGK tr 6601234-4-3-2-1x4321-1-2-3-4 y2. Tọa độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độ.PĐánh dấu vị trí của các điểm P(2; 3) và Q(3; 2).?1Q?2Tọa độ của gốc O là (0; 0)Nhận xét: SGK tr 67.01234-4-3-2-1x4321-1-2-3-4 yLuyện tập củng cốABC-Học bài và nắm vững quy định của mặt phẳng tọa độ, tọa độ của một điểm.-Làm bài tập số 34, 35 tr 68 SGK, số 44, 45, 46 tr 49, 50 SBT.Hướng dẫn về nhà

File đính kèm:

  • pptMặt phẳng tọa độ.ppt